100. výročie založenia Slovenského národného divadla

Príležitostná poštová známka venovaná 100. výročiu založenia Slovenského národného divadla v Bratislave.

28. 02. 2020

Zberateľské burzy:
Veľká zberateľská burza v Hartbergu (Rakúsko)

Veľká zberateľská burza v Hartbergu (Rakúsko)
Miesto: Stadtwerke-Hartberg-Halle, Wiessengasse 43, Hartberg (Rakúsko)
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 07. 03. 2020

Pozvanie na veľkú zberateľskú burzu v Hartbergu (Rakúsko).


Čas konania: 8:00 - 13:00

Organizátor: ABSV Sektion Hartberg

Informácie a objednávka stolov:
      Kontaktná osoba: Ing. Erwin Mathe
      Adresa: Dechantskirchen 103, 8241 Dechantskirchen
      Tel.: 03339 / 23 3 53
      Email: ilse.mathe@schule.at


Mapa s vyznačeným miestom konania:
Zdroj:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov