Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Offer of personalized printing sheets
Team of authors: Bojnice on old postcards (book review)

Team of authors: Bojnice on old postcards (book review)

Team of authors: Bojnice on old postcards (book review)

Team of authors: Bojnice on old postcards (book review)


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Team of authors: Bojnice on old postcards (book review)
  Book review of a book Bojnice on historical postcards by a lontime experienced postcard collector Alexander Urminsky
   
  Author: Alexander Urminský
Published: 16. 10. 2018 10:45
 Názov: Bojnice na starých pohľadniciach

Autor: Kolektív autorov*

Pohľadnice zo zbierky: František Kuciak

Knižka je dvojjazyčná, popri slovenčine sú texty aj v angličtine.

Vydavateľ: Ateliér Bojnice

Tlač: Neografia a.s. Martin

Rok vydania: 2017, 1. vydanie

Počet strán: 102

Formát: Formát A4 na výšku

Väzba: Tvrdá

Kolektív autorov: Bojnice na historických pohľadniciach (knižná recenzia)


Kolektív autorov: Bojnice na historických pohľadniciach (knižná recenzia)


Začnem trochu netradične, ale vznik tejto knižky bol podmienený neúnavnou zberateľskou vášňou Fera Kuciaka z Handlovej, ktorého roky je vidieť asi na všetkých zberateľských burzách v západnej polovici Slovenska. Na jeho otázku „Máš niečo pre mňa?“ všetci ponúkajúci, teda predávajúci vedia, že sa to týka pohľadníc z miest a obcí Hornej Nitry. Jeho povestná otvorenosť a dobrosrdečnosť mu pomáhala pri získavaní aj tých najvzácnejších pohľadníc, ktoré pre neho obchodníci a stolkári odkladali s vedomím, že sú pre správneho človeka a budú časom nejakou formou prezentované. Dokladom toho je aj táto knižka. Fero zveril skupine odborníkov, historikov, grafikov, redaktorov a polygrafov aby si vybrali z jeho zbierky to, čo bude najvhodnejšie pre ich zámer vydať knižku o Bojniciach na starých pohľadniciach. A urobil dobre. V úvodnom príhovore mu za nezištné sprístupnenie jeho zbierky poďakoval primátor mesta Bojnice.

Kolektív autorov: Bojnice na historických pohľadniciach (knižná recenzia)


Pri počutí slova Bojnice či spomienke na ne si väčšine ľudí predstaví skvost medzi slovenskými hradmi a zámkami Bojnický zámok, Bojnické kúpele, ale tiež kúpalisko Čajka, či tamojšiu zoologickú záhradu, ktorá však pre jej novotu nie je v knižke zahrnutá. Takto je delená do jednotlivých častí aj knižka, ktorá po úvodných textoch pokračuje najskôr časťou Mesto ( str. 14 – 40), v ktorej sú vari najstaršie možno najvzácnejšie pohľadnice, ktorých je 38. Zaujímavé sú uličné zábery a ich prestavba, vstupné brány a sakrálne objekty až po výstavbu nemocnice a občiansku vybavenosť.

Kolektív autorov: Bojnice na historických pohľadniciach (knižná recenzia)


V časti Zámok Bojnice (str. 42 – 76), tak ako vo všetkých častiach je venovaný historickému vývoju a majiteľom. Z pôvodného hradu prestavbami, ktoré skončili na prelome 19. a 20. storočia je nádherný neo-gotický zámok. Prestavby po roku 1880 sú doložené aj pohľadnicami. Hrad Bojnice je v predsádke a na zadnej dvoj-strane pripomenutý obrazmi kreslenými ceruzou. Táto časť obsahuje vyše 50 pohľadníc a v tom aj 4 pohľadnice, na ktorých sú reprodukcie obrazov Jozefa Fedora (1910-1975).

Kolektív autorov: Bojnice na historických pohľadniciach (knižná recenzia)


Predposlednou časťou sú Bojnické kúpele začínajúce str. 78 a končiace str. 94. Nájdeme v textovej časti informácie o vzniku a rozvoji kúpeľov, o parametroch kúpeľnej vody a indikáciách na choroby. Na 22 pohľadniciach dominujú staré, obnovené ba aj celkom nové kúpeľné objekty v prírodnom prostredí a parkovej úprave.

Kolektív autorov: Bojnice na historických pohľadniciach (knižná recenzia)


Kúpalisko Čajka vybudované v 50. rokoch 20. storočia a uvedené do prevádzky v roku 1959 je poslednou časťou knižky. Postavené je z časti na pôvodnom starom kúpalisku a svojimi parametrami zodpovedá, ako to knižka uvádza, olympijským bazénom pre plavecké disciplíny. Na stranách 96 až 100 je spolu 7 pohľadníc a jedna veľkoplošná fotografia.

Kolektív autorov: Bojnice na historických pohľadniciach (knižná recenzia)


Knižka podáva komplexný pohľad na mesto Bojnice po stránke odborne fundovaných historických textov vo vývoji všetkých častiach knižky. Menšiu pozornosť venuje filokartistickým údajom ako napríklad technika tlače, vydavateľ, autor predlohy, ale aj číslovaniu pohľadníc podľa ich zaradenia do knižky, čo by filokartisti ocenili. Mnohí čitatelia, najmä rodičia s deťmi pri návšteve Bojníc neobídu zoologickú záhradu, o ktorej v knižke nie je ani zmienka. Ba ani slova niet, okrem príhovoru primátora o zberateľovi, Františkovi Kuciakovi, ktorého pohľadnice zaberajú najväčšiu plochu v knižke a bez nich by ťažko vznikla.Kolektív autorov: Bojnice na historických pohľadniciach (knižná recenzia)


-----------------

*Údaje z tiráže:

Zostavil Lukáš Grešner, ing. Imrich Gaplovský
Hlavný redaktor Lukáš Grešner
Výtvarná koncepcia a grafická úprava ing. Imrich Gaplovský
Autori textov mgr. Katarina Malečková, ing.arch.L. Reháková
Archívne pohľadnice a fotografie František Kuciak
Redakčná a jazyková úprava ing. L. Ondrejková
Preklad PhDr. Zuzana Gašparovičová.Post a comment

Author: Alexander Urminský
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 16. 10. 2018 10:45
 
Team of authors: Bojnice on old postcards (book review)
Team of authors: Bojnice on old postcards (book review)
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

(Robert T. Kiyosaki)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.