Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Aktuelle Nachrichten

Aktuelle Nachrichten

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Geschäfte und Inserate

Geschäfte und Inserate

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philatelie und Numismatik (Bratislava)
 
IZAKaJA - Ein exklusiver Raum für Kunst und Sammlerstücke  (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Angebot Personalisierte Druckbogen (PersUTL)
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Fachbezogene Sektionen

Fachbezogene Sektionen

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistischen Partnern

Philatelistischen Partnern

 
POFIS - Der philatelistische Postdienst EXPONET - Die virtuelle internationale philatelistische Ausstellung
Filaso.cz ...oder Philatelisten für sich selbstaneb filatelisté sobě ZSF - Der Verband der slowakischen Philatelisten
japhila - Das on-line Tagebuch über die Philatelie und das Sammeln NEWSPHILA - Informationen Blog über aktuelle Ereignisse in der Philatelie ...
 
Alle philatelistische Partner
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Literatur

Philatelistische Literatur

 
  • Das Buch Známky a čaro filatelie (Die Briefmarken und der Charme der Philatelie)
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Gesellschaften

Philatelistische Gesellschaften

 
Slowakische Gesellschaft für Olympic und Sport Sammlern
OLYMPSPORT - Tschechische Assoziation für olympische und sportliche Philatelie
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slowakische Philatelistische Akademie Sektion der Russland Briefmarken Sammelgebieten
 
Alle philatelistische Gesellschaften
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Vereine ZSF a SČF

Philatelistische Vereine ZSF a SČF

 
Philatelistische Klub KF 54-17 Poprad
Philatelistische Klub KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Klub der Philatelisten - Sammlern von Spezialgebieten (Tschechische Republik)
Klub der Philatelisten 02-03 Tábor
 
Alle philatelistische Vereine ZSF a SČF
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Suche

Google Suche

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Übersetzung

Google Übersetzung

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Homepage Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Fragenforum Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Kontakten Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk       Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch     Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Zima  
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Etwas über die Geschichte des Philatelistenclubs in Jaslovské Bohunice. Erinnerungen für die Zukunft.
Team der Autoren: Bojnice auf alten Ansichtkarten(Buchrezension)

Team der Autoren: Bojnice auf alten Ansichtkarten(Buchrezension)

Team der Autoren: Bojnice auf alten Ansichtkarten(Buchrezension)

Team der Autoren: Bojnice auf alten Ansichtkarten(Buchrezension)


Nemčina / Němčina / German / Deutsch
Verwenden Übersetzung von Google Translate (ohne Gewähr)
 
Team der Autoren: Bojnice auf alten Ansichtkarten(Buchrezension)
  Book review of a book Bojnice on historical postcards by a lontime experienced postcard collector Alexander Urminsky
   
  Autor: Alexander Urminský
Veröffentlicht: 16. 10. 2018 10:45
 Názov: Bojnice na starých pohľadniciach

Autor: Kolektív autorov*

Pohľadnice zo zbierky: František Kuciak

Knižka je dvojjazyčná, popri slovenčine sú texty aj v angličtine.

Vydavateľ: Ateliér Bojnice

Tlač: Neografia a.s. Martin

Rok vydania: 2017, 1. vydanie

Počet strán: 102

Formát: Formát A4 na výšku

Väzba: Tvrdá

Kolektív autorov: Bojnice na historických pohľadniciach (knižná recenzia)


Kolektív autorov: Bojnice na historických pohľadniciach (knižná recenzia)


Začnem trochu netradične, ale vznik tejto knižky bol podmienený neúnavnou zberateľskou vášňou Fera Kuciaka z Handlovej, ktorého roky je vidieť asi na všetkých zberateľských burzách v západnej polovici Slovenska. Na jeho otázku „Máš niečo pre mňa?“ všetci ponúkajúci, teda predávajúci vedia, že sa to týka pohľadníc z miest a obcí Hornej Nitry. Jeho povestná otvorenosť a dobrosrdečnosť mu pomáhala pri získavaní aj tých najvzácnejších pohľadníc, ktoré pre neho obchodníci a stolkári odkladali s vedomím, že sú pre správneho človeka a budú časom nejakou formou prezentované. Dokladom toho je aj táto knižka. Fero zveril skupine odborníkov, historikov, grafikov, redaktorov a polygrafov aby si vybrali z jeho zbierky to, čo bude najvhodnejšie pre ich zámer vydať knižku o Bojniciach na starých pohľadniciach. A urobil dobre. V úvodnom príhovore mu za nezištné sprístupnenie jeho zbierky poďakoval primátor mesta Bojnice.

Kolektív autorov: Bojnice na historických pohľadniciach (knižná recenzia)


Pri počutí slova Bojnice či spomienke na ne si väčšine ľudí predstaví skvost medzi slovenskými hradmi a zámkami Bojnický zámok, Bojnické kúpele, ale tiež kúpalisko Čajka, či tamojšiu zoologickú záhradu, ktorá však pre jej novotu nie je v knižke zahrnutá. Takto je delená do jednotlivých častí aj knižka, ktorá po úvodných textoch pokračuje najskôr časťou Mesto ( str. 14 – 40), v ktorej sú vari najstaršie možno najvzácnejšie pohľadnice, ktorých je 38. Zaujímavé sú uličné zábery a ich prestavba, vstupné brány a sakrálne objekty až po výstavbu nemocnice a občiansku vybavenosť.

Kolektív autorov: Bojnice na historických pohľadniciach (knižná recenzia)


V časti Zámok Bojnice (str. 42 – 76), tak ako vo všetkých častiach je venovaný historickému vývoju a majiteľom. Z pôvodného hradu prestavbami, ktoré skončili na prelome 19. a 20. storočia je nádherný neo-gotický zámok. Prestavby po roku 1880 sú doložené aj pohľadnicami. Hrad Bojnice je v predsádke a na zadnej dvoj-strane pripomenutý obrazmi kreslenými ceruzou. Táto časť obsahuje vyše 50 pohľadníc a v tom aj 4 pohľadnice, na ktorých sú reprodukcie obrazov Jozefa Fedora (1910-1975).

Kolektív autorov: Bojnice na historických pohľadniciach (knižná recenzia)


Predposlednou časťou sú Bojnické kúpele začínajúce str. 78 a končiace str. 94. Nájdeme v textovej časti informácie o vzniku a rozvoji kúpeľov, o parametroch kúpeľnej vody a indikáciách na choroby. Na 22 pohľadniciach dominujú staré, obnovené ba aj celkom nové kúpeľné objekty v prírodnom prostredí a parkovej úprave.

Kolektív autorov: Bojnice na historických pohľadniciach (knižná recenzia)


Kúpalisko Čajka vybudované v 50. rokoch 20. storočia a uvedené do prevádzky v roku 1959 je poslednou časťou knižky. Postavené je z časti na pôvodnom starom kúpalisku a svojimi parametrami zodpovedá, ako to knižka uvádza, olympijským bazénom pre plavecké disciplíny. Na stranách 96 až 100 je spolu 7 pohľadníc a jedna veľkoplošná fotografia.

Kolektív autorov: Bojnice na historických pohľadniciach (knižná recenzia)


Knižka podáva komplexný pohľad na mesto Bojnice po stránke odborne fundovaných historických textov vo vývoji všetkých častiach knižky. Menšiu pozornosť venuje filokartistickým údajom ako napríklad technika tlače, vydavateľ, autor predlohy, ale aj číslovaniu pohľadníc podľa ich zaradenia do knižky, čo by filokartisti ocenili. Mnohí čitatelia, najmä rodičia s deťmi pri návšteve Bojníc neobídu zoologickú záhradu, o ktorej v knižke nie je ani zmienka. Ba ani slova niet, okrem príhovoru primátora o zberateľovi, Františkovi Kuciakovi, ktorého pohľadnice zaberajú najväčšiu plochu v knižke a bez nich by ťažko vznikla.Kolektív autorov: Bojnice na historických pohľadniciach (knižná recenzia)


-----------------

*Údaje z tiráže:

Zostavil Lukáš Grešner, ing. Imrich Gaplovský
Hlavný redaktor Lukáš Grešner
Výtvarná koncepcia a grafická úprava ing. Imrich Gaplovský
Autori textov mgr. Katarina Malečková, ing.arch.L. Reháková
Archívne pohľadnice a fotografie František Kuciak
Redakčná a jazyková úprava ing. L. Ondrejková
Preklad PhDr. Zuzana Gašparovičová.Schreiben Sie einen Kommentar

Autor: Alexander Urminský
Quelle: www.postoveznamky.sk
Veröffentlicht: 16. 10. 2018 10:45
 
Team der Autoren: Bojnice auf alten Ansichtkarten(Buchrezension)
Team der Autoren: Bojnice auf alten Ansichtkarten(Buchrezension)
Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

Najväčším šťastím človeka je, keď môže žiť pre to, za čo by bol ochotný zomrieť.

(Honoré de Balzac)

Zitate für jeden Tag
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Alle Rechte vorbehalten.