Filatelie a sbírání poštovních známek - www.postoveznamky.sk
Filatelie a sbírání poštovních známek - www.postoveznamky.sk
Filatelie a sbírání poštovních známek - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelie a sbírání poštovních známek - www.postoveznamky.sk
Obchody a inserce

Obchody a inserce

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelie a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzivní prostor pro umění a sběratelské předměty (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelie a sbírání poštovních známek - www.postoveznamky.sk
Odborné sekce

Odborné sekce

 
 
Filatelie a sbírání poštovních známek - www.postoveznamky.sk
Filatelistický partneři

Filatelistický partneři

 
POFIS - Poštovní filatelistická služba EXPONET - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
Filaso.cz ...aneb filatelisté sobě ZSF - Svaz slovenských filatelistů
japhila - On-line deník o filatelii a sběratelství NEWSPHILA - Informační blog o aktuálním dění ve filatelii...
 
Všichni odborní partneři
 
Filatelie a sbírání poštovních známek - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie (Známky a čaro filatelie)
 
Filatelie a sbírání poštovních známek - www.postoveznamky.sk
Filatelistické zájmové spolky

Filatelistické zájmové spolky

 
Slovenská společnost olympijských a sportovních sběratelů
OLYMPSPORT - Česká asociace pro olympijskou a sportovní filatelii
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akademie Sekce známkových zemí Ruska při SČF
 
Všechny filatelistické zájmové spolky
 
Filatelie a sbírání poštovních známek - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistů 54-17 Poprad
Klub filatelistů 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistů - sběratelů specializovaných oborů  (Česká republika)
Klub filatelistů 02-03 Tábor
 
Všechny filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelie a sbírání poštovních známek - www.postoveznamky.sk
Google vyhledávaní

Google vyhledávaní

 
 
Filatelie a sbírání poštovních známek - www.postoveznamky.sk
Google překlad

Google překlad

 
 
Filatelie a sbírání poštovních známek - www.postoveznamky.sk
Hlavní stránka Filatelie a sbírání poštovních známek - www.postoveznamky.sk Forum otázek Filatelie a sbírání poštovních známek - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelie a sbírání poštovních známek - www.postoveznamky.sk       Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch     Nemčina / Němčina / German / Deutsch Filatelie a sbírání poštovních známek - www.postoveznamky.sk Zima  
Filatelie a sbírání poštovních známek - www.postoveznamky.sk Výměnné setkání filatelistů a numismatiků v Bratislavě

Perfiny

Perfiny

Perfiny


Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch
Použijte překlad pomocí Google Translate (bez záruky).
 
Odborná sekcia venovaná zbieraniu perfinov, t. j. ochranných perforovaných otvorov na poštových známkach a iných ceninách.


Odborná sekcia Perfiny je venovaná zbieraniu známok opatrených kontrolným perforovaním známym ako perfin, ktoré slúžilo ako ochrana zásob známok u podnikateľov a veľkých firiem pred ich odcudzením zamestnancami. Pošta tento spôsob ochrany uznala a známky takto označené prijímala na ďalšiu dopravu bez problémov, takže neslúžili na špekulačné účely. Preto ich môžeme zaradiť medzi rýdze filatelistické materiály. Perfiny nájdeme na známkach určených na úhradu bežných poštových úkonov, napr. výplatného za poštový lístok, obyčajný alebo doporučený list, ale aj na balíkových sprievodkách, dobierkových zásielkách a ďalších druhoch zásielok. Perfiny môžeme taktiež nájsť na kolkoch a iných poštových a nepoštových ceninách.


Obsah odbornej sekcie Perfiny
Základné pojmy


Výraz perfin (nesprávne perfín), vznikol ako skratka anglických slov PERForated INitials (PERForované INiciály) a používa sa na označenie súboru dierok vyrazených zvláštnym strojčekom do plochy známky. Dierky perfinov sú zvyčajne usporiadané do formy monogramu, písmen, číslic alebo iných značiek.

Perfinovací strojček používaný na perfinovanie jednotlivých známok a ukážka perfinu P.N.E.M.
 
Perfinovací strojček používaný na perfinovanie jednotlivých známok a ukážka perfinu P.N.E.M. (pohľad zo zadnej strany známky).


Perfiny mali od počiatku ochrannú funkciu, ako ochrana zásob známok u podnikateľov a veľkých firiem pred ich odcudzením zamestnancami. Druhou funkciou, ktorá sa pravdepodobne začala využívať až neskôr, bola propagačná funkcia. Existuje mnoho perfinov z rôznych krajín, ktoré sú vytvorené veľmi ozdobne. A v spojení s nápadito vyhotovenou prítlačou na firemných tlačovinách (obálkach) bol celok - t. j. obálka s nalepenou známkou opatrenou perfinom - pôsobivým reklamným a propagačným materiálom, ktorý mohol prispievať k marketingovým aktivitám firmy.

Poštový lístok firmy Victoria Werke s perfinom
 
Marketing: Reklamný poštový lístok nemeckej firmy Victoria Werke s reklamnou prítlačou propagujúcou výrobu dámskych bicyklov značky VICTORIA a známkou s perfinom V.&W.


Späť na prehľad


Vznik a vývoj perfinov


Celé to začal Angličan Joseph Sloper, ktorý od 1. marca 1868 používal strojček na perfinovanie známok so svojim monogramom. Vďaka nemu sa prvé perfiny objavili v Anglicku v roku 1870 a postupne sa rozšírili takmer do celého sveta. Dnes by sme asi ťažko našli známkovú krajinu, na ktorej známkach sa perfiny neobjavili.

Na území Rakúsko-Uhorska bolo používanie perfinov povolené dňa 13. apríla 1877, kedy vyšiel v Post-Verordungsblatte výnos č. 23, ktorý povoľoval používanie perfinov na poštových známkach na celom území monarchie. Od roku 1886 bolo povolené rozšírenie perfinov aj na poštovné celiny, kolky, poštové poukážky a sprievodky.

Späť na prehľad


Zbieranie perfinov vo svete


Zbieranie perfinov bolo dlho zaznávanou oblasťou filatelie, pretože známky perforované perfinmi boli považované za poškodené. Postupom času sa však dostali do zorného poľa zberateľov, ktorí ich začali študovať z rôznych pohľadov, napríklad podľa používateľov perfinov, podľa časových období používania perfinov, podľa známok, na ktorých sú perfiny použité a tiež podľa námetového zamerania perfinu na základe jeho tvaru. Pretože perfiny je teoreticky možné urobiť perforovaním známok aj dodatočne, najspoľahlivejšou formou zbierania sú známky s perfinmi na originálnych kompletných celistvostiach. V prípade, že takáto celistvosť nesie identifikačné znaky používateľa perfinu, hovoríme jej identifikačná celistvosť (IC). Identifikačné celistvosti, okrem toho, že sú najhodnotnejšou časťou zbierky perfinov, pomáhali a stále pomáhajú identifikovať používateľov perfinov, najmä v prípade, ak ide o perfiny s podobnými vzormi alebo perforovanými písmenami.

  Obálka so známkou s perfinom firmy ES-KA Cheb. Známka s perfinom K & S firmy ES-KA, Cheb (skratka Kastrup & Swetlik).  
 
  Identifikačná celistvosť: Firemná obálka firmy Es-Ka Cheb s reklamnou prítlačou (aj na zadnej strane) a známkou s perfinom K&S.  


Systematické štúdium a zbieranie perfinov je nemysliteľné bez vzájomnej komunikácie a výmeny informácií a materiálov medzi zberateľmi, preto vznikli spoločnosti, kluby a spolky, prípadne internetové stránky a blogy, ktoré sa zbieraniu perfinov venujú. Medzi najvýznamnejšie spolky a spoločnosti s ľahko dostupnými internetovými stránkami patria:

Poštový lístok firmy Dunlop Pneumatic Tyre Company s perfinom
 
Špecializácia: Obálka anglickej firmy Dunlop Pneumatic Tyre Company s tromi známkami s perfinom DP TCo, pričom ľavá známka je opatrená perfinom dvakrát, z toho raz opačne.


Späť na prehľad


Zbieranie perfinov v Čechách a na Slovensku


Zberatelia perfiny zbierajú, študujú a snažia sa ich poznať zo všetkých strán: kto konkrétny perfin používal, čím sa zaoberal, ako dlho sa perfin používal, či mala firma viac rôznych perfinov (napr. v rôznych krajinách), či pochádza perfin zo strojčeka, ktorý umožnil razbu len jedného perfinu nebo viac perfinov súčasne ... atď. Otázok je mnoho a stále je čo objavovať.

Zberatelia perfinov majú na Slovensku svoju spoločnosť zberateľov perfinov, ktorá sídli v Košiciach pod krídlami KF 54 - 01 Košice a ktorá spolu so sesterskou českou Společnosti sběratelů perfinů SČF vydáva štyrikrát ročne odborný časopis PERFINY, v ktorom možno nájsť množstvo zaujímavých informácií o našich a zahraničných perfinoch, ich identifikácii a katalogizácii. Ďalším chvályhodným výsledkom tvorivej a bádateľskej činnosti spoločnosti zberateľov perfinov v Čechách a na Slovensku je katalogizované spracovanie slovenských perfinov, resp. perfinov používaných na slovenskom území (viď nižšie).

Časopis českých a slovenských zberateľov perfinov PERFINY
 
Titulná stránka časopisu PERFINY (slovenská verzia).


Zberatelia a záujemcovia o tento zaujímavý zberateľský odbor sú vítaní. V prípade záujmu o členstvo v spoločnosti kontaktujte slovenskú redakciu časopisu PERFINY (Ing. Ján Marenčík, Sputniková 1, 040 12 Košice, mmarencikova@chello.sk), resp. českú redakciu časopisu PERFINY (PhMr. Vladislav Beneš, Na Bradle 951, 582 91 Světlá nad Sázavou, vlabes@seznam.cz).


Späť na prehľad


Odborná literatúraTlačené katalógy, odborné štúdie a monografie


Každá filatelisticky vyspelá krajina ma spracovaný aspoň evidenčný, v niektorých prípadoch aj ilustrovaný, katalóg perfinov, väčšinou usporiadaná abecedne podľa písmen perfinov. Pretože zbieranie perfinov nepatri medzi komerčne atraktívne oblasti filatelie, katalógy perfinov nevydávajú veľké vydavateľské firmy, ale väčšinou len záujmové spolky a spoločnosti. Nevýhodou je, že záujemca o katalóg sa musí stať členom spoločnosti (čo ale prináša aj rad výhod); výhodou je, že takéto katalógy sú väčšinou spracované veľmi kvalitne a na ich skvalitňovaní sa neustále pracuje.

Katalógy perfinov krajín sveta:

  • Lente, I.: A Magyar Perfinek Katalogusa, 2014.
  • ARGE PERFINA: AUSTRIA - PERFIN Spezial Katalog der österreichischenFirmenlochungen, 2007.
A Magyar Perfinek Katalogusa   AUSTRIA - PERFIN Spezial Katalog der österreichischenFirmenlochungen


Katalógy československých, českých a slovenských perfinov:

  • Maxa, V, Fejtek, V., Janeček, L.: Katalog perfinů z území Československa, KF-0065, Praha, 1987.
  • Fejtek, V. , Marenčík, J. , Kuběnka, J. , Kotek, T.: Katalóg perfinov z územia Slovenska, Skupina zberateľov perfinov - Košice, Košice, 1997, 66 s.
Katalog perfinů z území Československa   Katalog výplatních otisku z území Československa 1948-48Časopis českých a slovenských zberateľov perfinov PERFINYČlánky na www.postoveznamky.sk venované problematike zbierania perfinovVšeobecné internetové zdroje venované perfinom


Späť na prehľad


Vystavovanie perfinov a filatelistické exponáty


Ukážky filatelistických exponátov čiastočne alebo úplne venovaných perfinom:


Virtuálna filatelistická výstava EXPONET


Ukážky filatelistických exponátov čiastočne alebo úplne venovaných perfinom na EXPONETe (Virtuálna filatelistická výstava EXPONET - www.exponet.info):

Prehľad všetkých exponátov venovaných perfinom na www.exponet.info: Výběr exponátů podle oborového zařazení - Perfiny.

Späť na prehľad


Aktualizácia odbornej sekcie Perfiny


Nové prírastky a aktualizáciu tejto sekcie nájdete v informačnom ozname: Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii PERFINY. Ak máte informácie o ďalších známkach a iných materiáloch, dajte nám, prosím, vedieť.

Späť na prehľad
V prípade akýchkoľvek pripomienok k obsahu tejto sekcie, nápadov na jej ďalšie rozšírenie a doplnenie alebo ak máte zaujímavé perfiny, ktoré chcete prezentovať na našich stránkach, neváhajte kontaktovať správcu obsahu sekcie. Taktiež ho môžete kontaktovať, ak potrebujete poradiť alebo máte perfiny, o ktorých chcete vedieť viac.

Správca obsahu sekcie Perfiny: Vojtech Jankovič

Autor: Vojtech Jankovič
Publikováno : 17. 01. 2011 16:19 Odeslat komentář

Perfiny

Perfiny
Perfiny
Citáty na každý den

Citáty na každý den

Citáty na každý den

Človek, ktorý niečo robí, robí aj chyby; avšak ten, kto chyby nerobí, robí tu najväčšiu chybu zo všetkých - nerobí nič.

(Benjamin Franklin)

Citáty na každý den
Filatelie a sbírání poštovních známek - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všechna práva vyhrazená