Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
 • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Celoslovenská filatelistická burza v Banskej Bystrici
Nové číslo časopisu Spravodajca ZSF 2/2007

Nové číslo časopisu Spravodajca ZSF 2/2007

Nové číslo časopisu Spravodajca ZSF 2/2007

Nové číslo časopisu Spravodajca ZSF 2/2007


Nové číslo časopisu Spravodajca ZSF 2/2007
  Prehľad obsahu nového čísla Spravodajcu ZSF 2/2007
   
  Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 16. 08. 2007 22:56
 


Prehľad obsahu nového čísla Spravodajcu ZSF 2/2007:

Najnovšie číslo prináša bohaté informácie o aktivitách ZSF, hlavne so zameraním na blížiace sa Valné zhromaždenie ZSF, ktoré sa uskutoční 27. 10. 2007.

Hlavné témy a príspevky:

 • Úvodník a strana predsedu - rekapitulácia aktivít Zväzu, najmä účasť na IV. zberateľských dňoch, II. deň otvorených dverí ZSF, návšteva predsedu Maďarského filatelistického zväzu Sándora Kurdicsa, ktorý udelil predsedovi ZSF Ľ. Flochovi Zlatý čestný odznak, filatelistická výstava III. stupňa Galafila 2007 a inaugurácie slovenských známok.
 • Dokumenty ZSF - uznesenia zo zasadnutí Rady ZSF 31. marca a 7. júla a uznesenia z valných zhromaždení regionálnych ZKF.
 • Z klubov a regiónov - pohľady na zasadnutia regionálnych ZKF doplnené o zaujímavú informáciu o osobnosti Karola Pajera - hrdinu boja proti fašizmu.
 • Slovenská známka - informácie o výsledkoch súťaže Grand Prix WIPA 2005, o ocenení pre Slovenskú poštu a najmä o novovydaných slovenských známkach a ich inauguráciách.
 • Naše akcie - podrobný prehľad najvýznamnejších akcií Zväzu ako bola účasť na IV. bratislavských zberateľských dňoch, vyhlásenie ankety o najkrajšiu poštovú známku a príležitostnú pečiatku a II. dni otvorených dverí ZSF. A na záver pozvánka na XXIV. dni filatelie Slovenska, ktoré sa uskutočnia v Bytči.
 • Výstavy - informácia o organizácii a účasti na filatelisitckých výstavách: zaujímavé informácie komisára ZSF o účasti zväzových exponátov na svetovej výstave v Sankt Peterburgu, stručná informácia o konaní výstavy III. stupňa Galafila 2007 a pozvánka na 6. slovensko-poľskú výstavu v Bratislave.
 • Spoločenská kronika - milé pripomenutie významných životných jubileí významných slovenských filatelistov a žiaľ aj nekrológy za tými čo rady filatelistov navždy opustili.
 • Inzercia - vyhlásenie subskripcie na UTL k VIII. valnému zhromaždeniu ZSF a vypísanie konkurzu na obsadenie miesta tajomníka ZSF.
 • PRÍLOHA NAŠA MLÁDEŽ - druhé pokračovanie zaujímavého návodu pre mladých zberateľov a vystavovateľov - Počítačom na úpravu albumového listu!

Obálka časopisu prináša informácie o najnovších známkových počinoch Slovenskej pošty v III. štvrťroku 2007 a katalogizáciu nových známok spolu s vyobrazením príslušných pečiatok prvého dňa.Poslať komentár

Autor: Vojtech Jankovič

Publikované: 16. 08. 2007 22:56
 
Nové číslo časopisu Spravodajca ZSF 2/2007
Nové číslo časopisu Spravodajca ZSF 2/2007
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Určité percento ľudí vás odmietne, aj keby ste mali v ponuke kameň mudrcov a živú vodu.

(Pavol Timko)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.