Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
 • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk

Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2019 v Budapešti (Maďarsko)

Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2019 v Budapešti (Maďarsko)

Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2019 v Budapešti (Maďarsko)


Popis: Informácia o medzinárodnej filatelistickej výstave HUNFILA 2019 v Budapešti (Maďarsko)

Miesto: Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központ (Stefania Palace), Stefánia út 34-36, Budapešť (Maďarsko)

Vstup: Bližšie neurčený

Dátum: 04. 10. 2019 - 06. 10. 2019


Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2019


Medzinárodná filatelistická výstava


HUNFILA 2019 BUDAPEST


(výstava I. stupňa (národná) s medzinárodnou účasťou - FIP-sponzorstvo a FEPA-uznanie s účasťou 13 krajín)Slovenské exponáty a národný komisár


Vďaka pozvaniu organizačného výboru sa môžu výstavy HUNFILA 2019 BUDAPEST zúčastniť aj slovenské exponáty členov ZSF, ktoré spĺňajú kvalifikačné kritériá na národnú výstavu - pozlátená medaila z výstavy II. stupňa (pozri výstavné propozície nižšie). Všetkých záujemcov zo Slovenska preto žiadame, aby sa promptne obrátili na národného komisára o ďalšie informácie.

Národný komisár ZSF pre filatelistickú výstavu HUNFILA 2019 BUDAPEST:

Péter Csicsay, kontaktná adresa: csicsaypeti@gmail.com


Dôležité termíny


 • Zaslanie prihlášky: do 31. 5. 2019 (v prípade slovenských exponátov treba zaslať prihlášku národnému komisárovi do 24. 5. 2019)
 • Rozhodnutie OV o prijatí exponátu: do 30. 6. 2019
 • Vyrozumenie o prijatí exponátu: do 30. 6. 2019
 • Odoslanie exponátov filatelistickej literatúry: do 27. 7. 2019 (v prípade slovenských exponátov bude upresnené neskôr)
 • Úhrada výstavného poplatku: do 31. 7. 2019 (v prípade slovenských exponátov bude upresnené neskôr)
 • Doručenie exponátu vrátane preukazu: do 27. 9. 2019 (v prípade slovenských exponátov bude upresnené neskôr)
 • Osobné odovzdanie exponátu: 2. nebo 3. 10. 2019 (v prípade slovenských exponátov bude upresnené neskôr)
 • Zahájenie výstavy: 4. 10. 2019
 • Ukončenie výstavy: 6. 10. 2019
 • Výdaj exponátov: 6. 10. 2019 po 14. hodine (v prípade slovenských exponátov osobne prevezme národný komisár)
 • Odoslanie exponátov: do 8. 10. 2019 (v prípade slovenských exponátov len na výslovnú žiadosť vystavovateľa, inak osobne prevezme národný komisár)

Výstavné propozície


Propozície medzinárodnej filatelistickej výstavy HUNFILA 2019 – BUDAPEST v angličtine:
PDF dokument HUNFILA 2019 – BUDAPEST - Výstavné propozície


Prihláška exponátu


Pri vyplňovaní prihlášky je potrebné uviesť správny a úplný názov exponátu, jeho stručný popis a všetky predchádzajúce výstavy s dosiahnutým bodovým ohodnotením a pridelenou medailou. V prípade literatúry je potrebné uviesť rok vydania. V prípade mládežníckych exponátov je potrebné uviesť dátum narodenia vystavovateľa, pre správne zaradenie do vekových kategórií a pridelenie zodpovedajúceho počtu výstavných listov (plôch). Celá prihláška a jej obsahová správnosť musí byť potvrdená klubom filatelistov, resp. krúžkom mladých filatelistov, ktorého je vystavovateľ členom.
Dôležité upozornenie: Výstavné rámy v Maďarsku sú určené len pre 12 výstavných listov, preto treba na výstavu doručiť 84 listov (v prípade 5-rámového exponátu) alebo 132 listov (v prípade 8 rámového exponátu).

Prihláška exponátu na medzinárodnú filatelistickú výstavu HUNFILA 2019 – BUDAPEST v maďarčine/angličtine/nemčine:
PDF logo HUNFILA 2019 – BUDAPEST - Prihláška exponátu.
Mapa s vyznačeným miestom konania:


Ďalšie informácie o výstave nájdete na stránke Maďarského zväzu filatelistov (MABÉOSZ): Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2019 – BUDAPEST.


 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2019 v Budapešti (Maďarsko)

Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2019 v Budapešti (Maďarsko)
Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2019 v Budapešti (Maďarsko)
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Odvaha je strach, ktorý sa pomodlil.

(Dorothy Bernard)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.