Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Aktuelle Nachrichten

Aktuelle Nachrichten

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Geschäfte und Inserate

Geschäfte und Inserate

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philatelie und Numismatik (Bratislava)
 
IZAKaJA - Ein exklusiver Raum für Kunst und Sammlerstücke (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
IZAKaJA - Ein exklusiver Raum für Kunst und Sammlerstücke (Bratislava)
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Fachbezogene Sektionen

Fachbezogene Sektionen

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistischen Partnern

Philatelistischen Partnern

 
POFIS - Der philatelistische Postdienst EXPONET - Die virtuelle internationale philatelistische Ausstellung
Filaso.cz ...oder Philatelisten für sich selbstaneb filatelisté sobě ZSF - Der Verband der slowakischen Philatelisten
japhila - Das on-line Tagebuch über die Philatelie und das Sammeln NEWSPHILA - Informationen Blog über aktuelle Ereignisse in der Philatelie ...
 
Alle philatelistische Partner
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Literatur

Philatelistische Literatur

 
 • Das Buch Známky a čaro filatelie (Die Briefmarken und der Charme der Philatelie)
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Gesellschaften

Philatelistische Gesellschaften

 
Slowakische Gesellschaft für Olympic und Sport Sammlern
OLYMPSPORT - Tschechische Assoziation für olympische und sportliche Philatelie
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slowakische Philatelistische Akademie Sektion der Russland Briefmarken Sammelgebieten
 
Alle philatelistische Gesellschaften
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Vereine ZSF a SČF

Philatelistische Vereine ZSF a SČF

 
Philatelistische Klub KF 54-17 Poprad
Philatelistische Klub KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Klub der Philatelisten - Sammlern von Spezialgebieten (Tschechische Republik)
Klub der Philatelisten 02-03 Tábor
 
Alle philatelistische Vereine ZSF a SČF
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Suche

Google Suche

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Übersetzung

Google Übersetzung

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Homepage Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Fragenforum Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Kontakten Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk       Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch     Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Zima  
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Angebot Personalisierte Druckbogen
Ľ. Floch P. Osuský M. Polovka: 50 Jahren der Philatelic Klub von Ladislav Novotny - Erinnerungen an den Zeitraum 1985-2015 (die Buchbesprechung)

Ľ. Floch P. Osuský M. Polovka: 50 Jahren der Philatelic Klub von Ladislav Novotny - Erinnerungen an den Zeitraum 1985-2015 (die Buchbesprechung)

Ľ. Floch P. Osuský M. Polovka: 50 Jahren der Philatelic Klub von Ladislav Novotny - Erinnerungen an den Zeitraum 1985-2015 (die Buchbesprechung)

Ľ. Floch P. Osuský M. Polovka: 50 Jahren der Philatelic Klub von Ladislav Novotny - Erinnerungen an den Zeitraum 1985-2015 (die Buchbesprechung)


Nemčina / Němčina / German / Deutsch
Verwenden Übersetzung von Google Translate (ohne Gewähr)
 
Ľ. Floch P. Osuský M. Polovka: 50 Jahren der Philatelic Klub von Ladislav Novotny - Erinnerungen an den Zeitraum 1985-2015 (die Buchbesprechung)
  Short review of a commemorative publication on the 50th anniversary of one of the biggest and most important philatelic clubs in Slovakia.
   
  Autor: Vojtech Jankovič
Veröffentlicht: 21. 03. 2015 17:14
 Ľ. Floch, P. Osuský, M. Polovka: 50 ROKOV KLUBU FILATELISTOV LADISLAVA NOVOTNÉHO PAMÄTNICA ROKOV 1985 - 2015
Vydal: Klub filatelistov Ladislava Novotného 51 – 09 BRATISLAVA
Tlač: Nakladateľstvo STU, Bratislava 2015
Náklad, počet strán, miesto a rok vydania: 200 výtlačkov, 1. vydanie, 56 strán, 22 obr., Bratislava 2015.
ISBN: ISBN – 978 – 80 – 971929-7-6
Predajná cena: Nepredajné.


Pamätnica 50 ROKOV KLUBU FILATELISTOV LADISLAVA NOVOTNÉHO PAMÄTNICA ROKOV 1985 - 2015 vyšla ako spomienka na 50. výročie založenia jedného z najväčších a najvýznamnejších klubov filatelistov nielen v Bratislave ale aj na Slovensku.

Pamätnica na 56 stranách prináša, okrem tradičných úvodníkov zväzových funkcionárov a rôznych prehľadov členov a ich funkcionárskych, organizačných, prednáškových, publikačných a vystavovateľských počinov, galériu najvýznamnejších osobností klubu (Ladislav Novotný, Ladislav Chodák, Edgar Vysloužil, Rober Vlach a niektorí další ešte žijúci) a hlavne stručnú 50-ročnú históriu klubu vo forme spomienok dlhoročného člena a predsedu klubu Ľubomira Flocha: Mojich 91 semestrov štúdia filatelie. Celú publikáciu sviežo ukončuje osobná spomienka na Ladislava Chodáka, z pera jedného z najvýznamnejších bratislavských a slovenských filatelistov, člena klubu, Petra Osuského: Ujo Laco.


Pamätnica 50 ROKOV KLUBU FILATELISTOV LADISLAVA NOVOTNÉHO PAMÄTNICA ROKOV 1985 - 2015   Pamätnica 50 ROKOV KLUBU FILATELISTOV LADISLAVA NOVOTNÉHO PAMÄTNICA ROKOV 1985 - 2015


Obsah pamätnice 50 ROKOV KLUBU FILATELISTOV LADISLAVA NOVOTNÉHO PAMÄTNICA ROKOV 1985 - 2015:


 • Príhovor dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU
 • Príhovor predsedu Združenia klubov filatelistov hlavného mesta SR Bratislavy
 • Príhovor predsedu Klubu filatelistov L. Novotného
 • Výbor, revízna komisia a distribútori klubu v r. 2015
 • Menný zoznam členov klubu, ktorí sú členmi v r. 2015
 • Ľ. Floch: Mojich 91 semestrov štúdia filatelie
 • Ľ. Floch: Zloženie výborov, stav členskej základne a iné významné udalosti klubu
 • Ľ. Floch: Galéria činnosti členov klubu
 • Ľ. Floch: Menný zoznam členov klubu z FCHPT STU (1971 – 2015)
 • P. Osuský: Ujo Laco
 • Propagačná výstava k 50. výročiu založenia klubu - zoznam exponátov


Napriek tomu, že publikácia prináša mnoho faktografických informácií, ktoré vďaka nej zostanú zachované aj pre budúce generácie, nevyhla sa niektorým nepresnostiam a neúplnostiam (námatkovo chýba hodnotenie členov na zatiaľ poslednej svetovej filatelistickej výstave výstave BRASILIANA 2013). Za najväčšie negatívum považujem, že publikácia neobsahuje žiadny odborný článok, ktorým by členovia klubu ukázali odbornej aj laickej verejnosti, že klubový život nie je len o evidencii a odoberaní noviniek, ale aj o štúdiu a odbornej práci. Mrzí to o to viac, že publikácií podobného typu, pri ktorých autori a vydavatelia boli schopní získať potrebné financie a zabezpečiť kvalitnú tlač (potlesk!), nevychádza mnoho. Čiastočne tento fakt eliminuje propagačná výstavka exponátov členov klubu, ktorá však nie je bližšie v publikácii predstavená. Stačilo vybrať niekoľko ukážok z najzaujímavejších exponátov a pripojiť ich popis, čím by sa zvýšila informačná a nepochybne aj propagačná funkcia publikácie.

Okrem vysokej informačnej hodnoty publikácie (najmä prehľad publikačnej a vystavovateľskej činnosti členov klubu a galéria významných členov klubu), je ďalším významným pozitívom jej voľná dostupnosť v elektronickej firme, čo výrazne pomôže jej rozšíreniu medzi odbornú aj laickú verejnosť.Kompletná publikácia:

PDF dokument 50 ROKOV KLUBU FILATELISTOV LADISLAVA NOVOTNÉHO PAMÄTNICA ROKOV 1985 - 2015
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.Schreiben Sie einen Kommentar

Autor: Vojtech Jankovič

Veröffentlicht: 21. 03. 2015 17:14
 
Ľ. Floch P. Osuský M. Polovka: 50 Jahren der Philatelic Klub von Ladislav Novotny - Erinnerungen an den Zeitraum 1985-2015 (die Buchbesprechung)
Ľ. Floch P. Osuský M. Polovka: 50 Jahren der Philatelic Klub von Ladislav Novotny - Erinnerungen an den Zeitraum 1985-2015 (die Buchbesprechung)
Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

(Arnold Schwarzenegger)

Zitate für jeden Tag
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Alle Rechte vorbehalten.