Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
 • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Ľ. Floch P. Osuský M. Polovka: 50 years of Philatelic Club of Ladislav Novotny - Memories of the period 1985-2015 (the review)

Ľ. Floch P. Osuský M. Polovka: 50 years of Philatelic Club of Ladislav Novotny - Memories of the period 1985-2015 (the review)

Ľ. Floch P. Osuský M. Polovka: 50 years of Philatelic Club of Ladislav Novotny - Memories of the period 1985-2015 (the review)

Ľ. Floch P. Osuský M. Polovka: 50 years of Philatelic Club of Ladislav Novotny - Memories of the period 1985-2015 (the review)


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Ľ. Floch P. Osuský M. Polovka: 50 years of Philatelic Club of Ladislav Novotny - Memories of the period 1985-2015 (the review)
  Short review of a commemorative publication on the 50th anniversary of one of the biggest and most important philatelic clubs in Slovakia.
   
  Author: Vojtech Jankovič
Published: 21. 03. 2015 17:14
 Ľ. Floch, P. Osuský, M. Polovka: 50 ROKOV KLUBU FILATELISTOV LADISLAVA NOVOTNÉHO PAMÄTNICA ROKOV 1985 - 2015
Vydal: Klub filatelistov Ladislava Novotného 51 – 09 BRATISLAVA
Tlač: Nakladateľstvo STU, Bratislava 2015
Náklad, počet strán, miesto a rok vydania: 200 výtlačkov, 1. vydanie, 56 strán, 22 obr., Bratislava 2015.
ISBN: ISBN – 978 – 80 – 971929-7-6
Predajná cena: Nepredajné.


Pamätnica 50 ROKOV KLUBU FILATELISTOV LADISLAVA NOVOTNÉHO PAMÄTNICA ROKOV 1985 - 2015 vyšla ako spomienka na 50. výročie založenia jedného z najväčších a najvýznamnejších klubov filatelistov nielen v Bratislave ale aj na Slovensku.

Pamätnica na 56 stranách prináša, okrem tradičných úvodníkov zväzových funkcionárov a rôznych prehľadov členov a ich funkcionárskych, organizačných, prednáškových, publikačných a vystavovateľských počinov, galériu najvýznamnejších osobností klubu (Ladislav Novotný, Ladislav Chodák, Edgar Vysloužil, Rober Vlach a niektorí další ešte žijúci) a hlavne stručnú 50-ročnú históriu klubu vo forme spomienok dlhoročného člena a predsedu klubu Ľubomira Flocha: Mojich 91 semestrov štúdia filatelie. Celú publikáciu sviežo ukončuje osobná spomienka na Ladislava Chodáka, z pera jedného z najvýznamnejších bratislavských a slovenských filatelistov, člena klubu, Petra Osuského: Ujo Laco.


Pamätnica 50 ROKOV KLUBU FILATELISTOV LADISLAVA NOVOTNÉHO PAMÄTNICA ROKOV 1985 - 2015   Pamätnica 50 ROKOV KLUBU FILATELISTOV LADISLAVA NOVOTNÉHO PAMÄTNICA ROKOV 1985 - 2015


Obsah pamätnice 50 ROKOV KLUBU FILATELISTOV LADISLAVA NOVOTNÉHO PAMÄTNICA ROKOV 1985 - 2015:


 • Príhovor dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU
 • Príhovor predsedu Združenia klubov filatelistov hlavného mesta SR Bratislavy
 • Príhovor predsedu Klubu filatelistov L. Novotného
 • Výbor, revízna komisia a distribútori klubu v r. 2015
 • Menný zoznam členov klubu, ktorí sú členmi v r. 2015
 • Ľ. Floch: Mojich 91 semestrov štúdia filatelie
 • Ľ. Floch: Zloženie výborov, stav členskej základne a iné významné udalosti klubu
 • Ľ. Floch: Galéria činnosti členov klubu
 • Ľ. Floch: Menný zoznam členov klubu z FCHPT STU (1971 – 2015)
 • P. Osuský: Ujo Laco
 • Propagačná výstava k 50. výročiu založenia klubu - zoznam exponátov


Napriek tomu, že publikácia prináša mnoho faktografických informácií, ktoré vďaka nej zostanú zachované aj pre budúce generácie, nevyhla sa niektorým nepresnostiam a neúplnostiam (námatkovo chýba hodnotenie členov na zatiaľ poslednej svetovej filatelistickej výstave výstave BRASILIANA 2013). Za najväčšie negatívum považujem, že publikácia neobsahuje žiadny odborný článok, ktorým by členovia klubu ukázali odbornej aj laickej verejnosti, že klubový život nie je len o evidencii a odoberaní noviniek, ale aj o štúdiu a odbornej práci. Mrzí to o to viac, že publikácií podobného typu, pri ktorých autori a vydavatelia boli schopní získať potrebné financie a zabezpečiť kvalitnú tlač (potlesk!), nevychádza mnoho. Čiastočne tento fakt eliminuje propagačná výstavka exponátov členov klubu, ktorá však nie je bližšie v publikácii predstavená. Stačilo vybrať niekoľko ukážok z najzaujímavejších exponátov a pripojiť ich popis, čím by sa zvýšila informačná a nepochybne aj propagačná funkcia publikácie.

Okrem vysokej informačnej hodnoty publikácie (najmä prehľad publikačnej a vystavovateľskej činnosti členov klubu a galéria významných členov klubu), je ďalším významným pozitívom jej voľná dostupnosť v elektronickej firme, čo výrazne pomôže jej rozšíreniu medzi odbornú aj laickú verejnosť.Kompletná publikácia:

PDF dokument 50 ROKOV KLUBU FILATELISTOV LADISLAVA NOVOTNÉHO PAMÄTNICA ROKOV 1985 - 2015
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.Post a comment

Author: Vojtech Jankovič

Published: 21. 03. 2015 17:14
 
Ľ. Floch P. Osuský M. Polovka: 50 years of Philatelic Club of Ladislav Novotny - Memories of the period 1985-2015 (the review)
Ľ. Floch P. Osuský M. Polovka: 50 years of Philatelic Club of Ladislav Novotny - Memories of the period 1985-2015 (the review)
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Robte to, čo má zmysel pre vás, nie pre niekoho iného.

(Chris Guillebeau)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.