Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Aktuelle Nachrichten

Aktuelle Nachrichten

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Geschäfte und Inserate

Geschäfte und Inserate

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philatelie und Numismatik (Bratislava)
 
IZAKaJA - Ein exklusiver Raum für Kunst und Sammlerstücke  (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
IZAKaJA - Ein exklusiver Raum für Kunst und Sammlerstücke  (Bratislava)
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Fachbezogene Sektionen

Fachbezogene Sektionen

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistischen Partnern

Philatelistischen Partnern

 
POFIS - Der philatelistische Postdienst EXPONET - Die virtuelle internationale philatelistische Ausstellung
Filaso.cz ...oder Philatelisten für sich selbstaneb filatelisté sobě ZSF - Der Verband der slowakischen Philatelisten
japhila - Das on-line Tagebuch über die Philatelie und das Sammeln NEWSPHILA - Informationen Blog über aktuelle Ereignisse in der Philatelie ...
 
Alle philatelistische Partner
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Literatur

Philatelistische Literatur

 
  • Das Buch Známky a čaro filatelie (Die Briefmarken und der Charme der Philatelie)
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Gesellschaften

Philatelistische Gesellschaften

 
Slowakische Gesellschaft für Olympic und Sport Sammlern
OLYMPSPORT - Tschechische Assoziation für olympische und sportliche Philatelie
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slowakische Philatelistische Akademie Sektion der Russland Briefmarken Sammelgebieten
 
Alle philatelistische Gesellschaften
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Vereine ZSF a SČF

Philatelistische Vereine ZSF a SČF

 
Philatelistische Klub KF 54-17 Poprad
Philatelistische Klub KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Klub der Philatelisten - Sammlern von Spezialgebieten (Tschechische Republik)
Klub der Philatelisten 02-03 Tábor
 
Alle philatelistische Vereine ZSF a SČF
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Suche

Google Suche

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Übersetzung

Google Übersetzung

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Homepage Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Fragenforum Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Kontakten Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk       Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch     Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Zima  
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Interessante Features der Dauermarken

Interessante Features der Dauermarken "Kulturerbe der Slowakei" (XV.)

Interessante Features der Dauermarken

Interessante Features der Dauermarken "Kulturerbe der Slowakei" (XV.)


Nemčina / Němčina / German / Deutsch
Verwenden Übersetzung von Google Translate (ohne Gewähr)
 
Interessante Features der Dauermarken
  Fiveteenth part of the specialised article Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia".
   
  Autor: Miroslav Gerec
Veröffentlicht: 24. 04. 2017 23:07
 Známka „Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre“


9. januára 2017 bola vydaná v emisnom rade „Kultúrne dedičstvo Slovenska“ známka „Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre” s nominálnou hodnotou 1,25 €, potrebnou pre najbežnejšie doporučené zásielky 2. triedy. Známka bola vytlačená kombináciou rotačnej oceľotlače s dvojfarebnou hĺbkotlačou v Poštovej tlačiarni cenín a. s., Praha na stroji Wifag. Základná tlač prebehla v decembri 2016 (známe sú dátumy tlače 13., 14. a 15. decembra) s použitím perforačnej zostavy s malým priemerom perforačných otvorov.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Tmavohnedá oceľotlačová kresba bola navrhnutá na celú šírku známky od ľavej po pravú perforáciu. Pri tomto dizajne „bez okrajov“ môžeme očakávať už pri menších vodorovných posunoch perforácie (šírka perforácie je len 1 mm) nálezy známok, kde sa objaví kresba susedného známkového poľa. Pri posune perforácie vľavo bude mať známka ľavý okraj modrý, pri posune perforácie vpravo sa objaví „druhá“ výšková budova na pravom okraji (pokiaľ to nebude známka z 10. stĺpca PL).

Valec pre modrú farbu bol zhotovený strojovým rytím vo firme Yuncheng Plate-making CZ s. r. o., Pečky. Modrá kresba presahuje do okrajov PL (tzv. „tlač na spadávku”). Iridescentná žltá podtlač bola tlačená z nového valca s väčšími rozmermi podtlače.

Bolo nájdených niekoľko málo výrazných odchýlok obrazu, záujemcovia so študijným zameraním ich nájdu v katalógu na webe www.filatelia-kosice.eu.


Dvojité moletáže známky „Prievidza“


Pán Viktor Butko zo Žiliny podrobne preskúmal priehradkové listy známok „Prievidza“ s dátumom tlače 2. VII. 2014. Okrem niekoľkých doposiaľ prehliadnutých menších doskových chýb našiel na dvoch známkových poliach dvojité moletáže. Na ZP 1/86 a 1/96 je zdvojená horná polovica kresby anjela. Pri nepresnej moletáži bola moleta máličko posunutá vľavo a pritlačená z ľavej strany osi, čo sa muselo prejaviť aj v písmenách „SKO“ názvu „SLOVENSKO“, ale tieto nie sú zdvojené, moletér tieto stopy odstránil. Bude potrebné v Poštovom múzeu overiť, či sa tieto čiastočné dvojité moletáže vyskytujú aj na schvaľovacom nátlačku (imprimatur) a tlačových postupnostiach; prípadne Bratislavčanov poprosíme o skontrolovanie výskytu týchto doskových odchýlok na PL zo základnej tlače v predajni Pofisu.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
ZP 1/100 detail jednoduchej moletáže ZP 1/86 detail dvojitej moletáže ZP 1/96 detail dvojitej moletážeNálezy výrobných chýb na použitých známkach“


Pán Peter Behil z Bratislavy nachádza v skarte zaujímavé výrobné chyby. Niekoľko jeho nálezov uverejňujeme. Na prvých dvoch známkach „Šivetice“ a „Prievidza“ sú posuny farieb. Druhá dvojica známok „Šivetice“ a „Bíňa“ má posun perforácie smerom nadol. Na poslednej, najväčšej skupine známok sú ukážky nedotlačí oceľotlačovej farby vyznačené šípkou na známkach „Šivetice“ a „Pominovce“ resp. krúžkom na známke „Svätuše“. Na známke „Pominovce“ je predstavená aj plošná nedotlač čiernej oceľotlačovej farby.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Poštové známky Kultúrne dedičstvo SlovenskaVyblednutá ružová farba známky „Prievidza“


O prípadoch známok s vyblednutým červeným pigmentom hĺbkotlačových farieb sme písali naposledy v predošlej časti nášho seriálu. Červený pigment, citlivý na svetlo je obsiahnutý aj v ružovej hĺbkotlačovej farbe známky 80 c „Prievidza“. Na prvej predloženej známke vidíme vyblednutie malej časti známky v jej ľavom dolnom rohu, zvyšná plocha známky bola prekrytá a ochránená pred slnečným žiarením. V druhom prípade je vyblednutá celá plocha známky. Za ukážky ďakujeme pánovi Petrovi Behilovi z Bratislavy.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo SlovenskaĎalšie dotlače


Aktuálne sa na poštách objavili nové dotlače známok, všetky s novou podtlačou..

  • Známka 5 c „Šivetice”: 8. dotlač z 15. a 18. – 19. apríla 2016 (SO), 9. dotlač z 31. mája 2016 (MO).
  • Známka 50 c „Spišská Kapitula”: 9. dotlač z 29. – 30. augusta 2016 (MO).
  • Známka 60 c „Spišská Nová Ves”: 5. dotlač z 23. februára 2016 (SO).
  • Známka 65 c „Levice”: 2. dotlač z 20. decembra 2016 (MO).
  • Známka 70 c „Svätý Jur”: 4. dotlač z 31. augusta a 1. septembra 2016 (MO).


Schreiben Sie einen Kommentar
Verwandte Abhandlungen (18):

Ist die Sonne Ist die Sonne "zieht out" nur rote Farbe?
Interessante Features der Dauermarken Interessante Features der Dauermarken "Kulturerbe der Slowakei" - Überblick über zusätzliche Aufdrucke
Interessante Features der Dauermarken Interessante Features der Dauermarken "Kulturerbe der Slowakei" (XIV.)
Interessante Features der Dauermarken Interessante Features der Dauermarken "Kulturerbe der Slowakei" (XIII.)
Interessante Features der Dauermarken Interessante Features der Dauermarken "Kulturerbe der Slowakei" (XII.)
Interessante Features der Dauermarken Interessante Features der Dauermarken "Kulturerbe der Slowakei" (XI.)
Interessante Features der Dauermarken Interessante Features der Dauermarken "Kulturerbe der Slowakei" (X.)
Interessante Features der Dauermarken Interessante Features der Dauermarken "Kulturerbe der Slowakei" (IX.)
Interessante Features der Dauermarken Interessante Features der Dauermarken "Kulturerbe der Slowakei" (VIII.)
Interessante Features der Dauermarken Interessante Features der Dauermarken "Kulturerbe der Slowakei" (VII.)
Interessante Features der Dauermarken Interessante Features der Dauermarken "Kulturerbe der Slowakei" (VI.)
Interessante Features der Dauermarken Interessante Features der Dauermarken "Kulturerbe der Slowakei" (V.)
Interessante Features der Dauermarken Interessante Features der Dauermarken "Kulturerbe der Slowakei" (IV.)
Interessante Features der Dauermarken Interessante Features der Dauermarken "Kulturerbe der Slowakei" (III.)
Interessante Features der Dauermarken Interessante Features der Dauermarken "Kulturerbe der Slowakei" (II.)
Interessante Features der Dauermarken Interessante Features der Dauermarken "Kulturerbe der Slowakei" (I.)
Frankieren von euro Briefmarken - Kulturelle Welterbe der SlowakeiFrankieren von euro Briefmarken - Kulturelle Welterbe der Slowakei
Die Verwendung von FDC mit Briefmarke 1, 2, 5, 10 und 20 CentDie Verwendung von FDC mit Briefmarke 1, 2, 5, 10 und 20 Cent


Autor: Miroslav Gerec

Veröffentlicht: 24. 04. 2017 23:07
 
Interessante Features der Dauermarken
Interessante Features der Dauermarken
Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

Ak svoje silné stránky nebudete pravidelne využívať a používať, budete žiť rovnaký život ako niekto, kto tie silné stránky nemá.

(Miro Veselý)

Zitate für jeden Tag
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Alle Rechte vorbehalten.