Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Exchange collectors meeting in Bratislava (Slovakia)
Interesting features of definitive postage stamps

Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (XV.)

Interesting features of definitive postage stamps

Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (XV.)


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Interesting features of definitive postage stamps
  Fiveteenth part of the specialised article Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia".
   
  Author: Miroslav Gerec
Published: 24. 04. 2017 23:07
 Známka „Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre“


9. januára 2017 bola vydaná v emisnom rade „Kultúrne dedičstvo Slovenska“ známka „Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre” s nominálnou hodnotou 1,25 €, potrebnou pre najbežnejšie doporučené zásielky 2. triedy. Známka bola vytlačená kombináciou rotačnej oceľotlače s dvojfarebnou hĺbkotlačou v Poštovej tlačiarni cenín a. s., Praha na stroji Wifag. Základná tlač prebehla v decembri 2016 (známe sú dátumy tlače 13., 14. a 15. decembra) s použitím perforačnej zostavy s malým priemerom perforačných otvorov.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Tmavohnedá oceľotlačová kresba bola navrhnutá na celú šírku známky od ľavej po pravú perforáciu. Pri tomto dizajne „bez okrajov“ môžeme očakávať už pri menších vodorovných posunoch perforácie (šírka perforácie je len 1 mm) nálezy známok, kde sa objaví kresba susedného známkového poľa. Pri posune perforácie vľavo bude mať známka ľavý okraj modrý, pri posune perforácie vpravo sa objaví „druhá“ výšková budova na pravom okraji (pokiaľ to nebude známka z 10. stĺpca PL).

Valec pre modrú farbu bol zhotovený strojovým rytím vo firme Yuncheng Plate-making CZ s. r. o., Pečky. Modrá kresba presahuje do okrajov PL (tzv. „tlač na spadávku”). Iridescentná žltá podtlač bola tlačená z nového valca s väčšími rozmermi podtlače.

Bolo nájdených niekoľko málo výrazných odchýlok obrazu, záujemcovia so študijným zameraním ich nájdu v katalógu na webe www.filatelia-kosice.eu.


Dvojité moletáže známky „Prievidza“


Pán Viktor Butko zo Žiliny podrobne preskúmal priehradkové listy známok „Prievidza“ s dátumom tlače 2. VII. 2014. Okrem niekoľkých doposiaľ prehliadnutých menších doskových chýb našiel na dvoch známkových poliach dvojité moletáže. Na ZP 1/86 a 1/96 je zdvojená horná polovica kresby anjela. Pri nepresnej moletáži bola moleta máličko posunutá vľavo a pritlačená z ľavej strany osi, čo sa muselo prejaviť aj v písmenách „SKO“ názvu „SLOVENSKO“, ale tieto nie sú zdvojené, moletér tieto stopy odstránil. Bude potrebné v Poštovom múzeu overiť, či sa tieto čiastočné dvojité moletáže vyskytujú aj na schvaľovacom nátlačku (imprimatur) a tlačových postupnostiach; prípadne Bratislavčanov poprosíme o skontrolovanie výskytu týchto doskových odchýlok na PL zo základnej tlače v predajni Pofisu.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
ZP 1/100 detail jednoduchej moletáže ZP 1/86 detail dvojitej moletáže ZP 1/96 detail dvojitej moletážeNálezy výrobných chýb na použitých známkach“


Pán Peter Behil z Bratislavy nachádza v skarte zaujímavé výrobné chyby. Niekoľko jeho nálezov uverejňujeme. Na prvých dvoch známkach „Šivetice“ a „Prievidza“ sú posuny farieb. Druhá dvojica známok „Šivetice“ a „Bíňa“ má posun perforácie smerom nadol. Na poslednej, najväčšej skupine známok sú ukážky nedotlačí oceľotlačovej farby vyznačené šípkou na známkach „Šivetice“ a „Pominovce“ resp. krúžkom na známke „Svätuše“. Na známke „Pominovce“ je predstavená aj plošná nedotlač čiernej oceľotlačovej farby.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Poštové známky Kultúrne dedičstvo SlovenskaVyblednutá ružová farba známky „Prievidza“


O prípadoch známok s vyblednutým červeným pigmentom hĺbkotlačových farieb sme písali naposledy v predošlej časti nášho seriálu. Červený pigment, citlivý na svetlo je obsiahnutý aj v ružovej hĺbkotlačovej farbe známky 80 c „Prievidza“. Na prvej predloženej známke vidíme vyblednutie malej časti známky v jej ľavom dolnom rohu, zvyšná plocha známky bola prekrytá a ochránená pred slnečným žiarením. V druhom prípade je vyblednutá celá plocha známky. Za ukážky ďakujeme pánovi Petrovi Behilovi z Bratislavy.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo SlovenskaĎalšie dotlače


Aktuálne sa na poštách objavili nové dotlače známok, všetky s novou podtlačou..

  • Známka 5 c „Šivetice”: 8. dotlač z 15. a 18. – 19. apríla 2016 (SO), 9. dotlač z 31. mája 2016 (MO).
  • Známka 50 c „Spišská Kapitula”: 9. dotlač z 29. – 30. augusta 2016 (MO).
  • Známka 60 c „Spišská Nová Ves”: 5. dotlač z 23. februára 2016 (SO).
  • Známka 65 c „Levice”: 2. dotlač z 20. decembra 2016 (MO).
  • Známka 70 c „Svätý Jur”: 4. dotlač z 31. augusta a 1. septembra 2016 (MO).


Post a comment
Related articles (18):

Does the sun Does the sun "pulls-out" only red colour?
Interesting Features of the Definitive Postage Stamps Interesting Features of the Definitive Postage Stamps "Cultural Heritage of Slovakia" - overview of additional printings
Interesting features of definitive postage stamps Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (XIV.)
Interesting features of definitive postage stamps Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (XIII.)
Interesting features of definitive postage stamps Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (XII.)
Interesting features of definitive postage stamps Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (XI.)
Interesting features of definitive postage stamps Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (X.)
Interesting features of definitive postage stamps Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (IX.)
Interesting features of definitive postage stamps Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (VIII.)
Interesting features of definitive postage stamps Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (VII.)
Interesting features of definitive postage stamps Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (VI.)
Interesting features of definitive postage stamps Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (V.)
Interesting features of definitive postage stamps Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (IV.)
Interesting features of definitive postage stamps Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (III.)
Interesting features of definitive postage stamps Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (II.)
Interesting features of definitive postage stamps Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (I.)
Franking of euro postage stamps - Cultural Heritage of SlovakiaFranking of euro postage stamps - Cultural Heritage of Slovakia
The use of FDCs with postage stamp 1, 2, 5, 10 and 20 centsThe use of FDCs with postage stamp 1, 2, 5, 10 and 20 cents


Author: Miroslav Gerec

Published: 24. 04. 2017 23:07
 
Interesting features of definitive postage stamps
Interesting features of definitive postage stamps
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

To, či vyhráme alebo zlyháme a vytrváme alebo padneme, závisí viac od toho, čo urobíme my, ako od toho, čo svet spraví nám.

(Jim Collins)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.