Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Interesting features of definitive postage stamps

Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (XIII.)

Interesting features of definitive postage stamps

Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (XIII.)


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Interesting features of definitive postage stamps
  Thirteenth part of the specialised article Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia".
   
  Author: Miroslav Gerec
Published: 09. 10. 2015 21:19
 Nedotlače, posun farieb a posuny zúbkovania na známkach zo skartu


Pán Peter Behil z Bratislavy predložil ďalšie nálezy výrobných chýb na výstrižkoch zo skartu. V prvej skupine obrázkov predkladáme nedotlače čiernej oceľotlačovej farby:

  • v názve „ŠIVETICE“ na známke 5 c „Šivetice“,
  • v nápise „SLOVENSKO“ na známke 20 c „Svätuše“ a
  • v nápise „SLOVENSKO“ na známke 1 € „Bíňa“.

Podľa doterajších skúseností by príčinou týchto nedotlačí mohli byť diery v plsti, ktorá vyrovnáva tlak medzi oceľotlačovým a prítlačným valcom (tento valec môže byť po moletovaní na obvode deformovaný). Diera v plsti alebo aj len jej stenčenie znamená, že na danom mieste chýba potrebný tlak na „vytiahnutie“ oceľotlačovej farby z rytiny a tlačový papier zostáva nepotlačený. Plsť sa pohybuje v uzavretej slučke, takže po niekoľkých otáčkach tlačového valca (po cca 5-ich až 10-ich PL) sa nedotlač zopakuje, už nie na rovnakom známkovom poli ale stále v rovnakom stĺpci známok (pokiaľ by sa plsť neposunula aj stranovo).

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Najvýraznejšia je nedotlač na známke „Svätuše“, ide o podtyp II b, zo stĺpcov 2, 6 a 10. Nedotlačené môžu byť ktorékoľvek písmená nápisu „SLOVENSKO“ na známkach týchto stĺpcov. Pri spolupráci viacerých zberateľov by sme mohli identifikovať dátum tlače resp. časť dňa, kde sa táto výrobná chyba vyskytovala.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska   Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Na ďalšom obrázku vidíme nepresnú sútlač farieb na známke 90 c „Hlohovec“.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Poslednou skupinou obrázkov sú posuny zúbkovania, niektoré obrázky sú pre lepšie zvýraznenie v počítači farebne upravené. Známky 20 c „Svätuše“ majú zúbkovanie posunuté smerom nadol, nápis „SLOVENSKO“ je výrazne decentrovaný. Druhá známka je zo spodného radu (ZP 91-100) a má dolný okraj bez tmavosivého šrafovania. Obidve známky 1 € „Bíňa“ s posunom zúbkovania smerom nadol sú zo spodného radu známok a majú dolný okraj bez tmavomodrého šrafovania.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska   Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska   Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Post a comment
Related articles (16):

Interesting Features of the Definitive Postage Stamps Interesting Features of the Definitive Postage Stamps "Cultural Heritage of Slovakia" - overview of additional printings
Interesting features of definitive postage stamps Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (XIV.)
Interesting features of definitive postage stamps Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (XII.)
Interesting features of definitive postage stamps Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (XI.)
Interesting features of definitive postage stamps Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (X.)
Interesting features of definitive postage stamps Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (IX.)
Interesting features of definitive postage stamps Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (VIII.)
Interesting features of definitive postage stamps Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (VII.)
Interesting features of definitive postage stamps Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (VI.)
Interesting features of definitive postage stamps Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (V.)
Interesting features of definitive postage stamps Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (IV.)
Interesting features of definitive postage stamps Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (III.)
Interesting features of definitive postage stamps Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (II.)
Interesting features of definitive postage stamps Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (I.)
Franking of euro postage stamps - Cultural Heritage of SlovakiaFranking of euro postage stamps - Cultural Heritage of Slovakia
The use of FDCs with postage stamp 1, 2, 5, 10 and 20 centsThe use of FDCs with postage stamp 1, 2, 5, 10 and 20 cents


Author: Miroslav Gerec

Published: 09. 10. 2015 21:19
 
Interesting features of definitive postage stamps
Interesting features of definitive postage stamps
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Jedným z dôvodov, prečo je tak veľa zámožných ľudí, ktorým sa nijako zvlášť nedarilo v škole, je, že aktivity, ktoré sa týkajú ich zbohatnutia, vôbec nie sú zložité. Na to, aby ste zbohatli, nepotrebujete chodiť do školy. Spôsob, ako zbohatnúť, určite nie je taký zložitý ako kvantová fyzika.

(Robert T. Kiyosaki)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.