Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Aktuelle Nachrichten

Aktuelle Nachrichten

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Geschäfte und Inserate

Geschäfte und Inserate

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philatelie und Numismatik (Bratislava)
 
IZAKaJA - Ein exklusiver Raum für Kunst und Sammlerstücke  (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Angebot Personalisierte Druckbogen (PersUTL)
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Fachbezogene Sektionen

Fachbezogene Sektionen

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistischen Partnern

Philatelistischen Partnern

 
POFIS - Der philatelistische Postdienst EXPONET - Die virtuelle internationale philatelistische Ausstellung
Filaso.cz ...oder Philatelisten für sich selbstaneb filatelisté sobě ZSF - Der Verband der slowakischen Philatelisten
japhila - Das on-line Tagebuch über die Philatelie und das Sammeln NEWSPHILA - Informationen Blog über aktuelle Ereignisse in der Philatelie ...
 
Alle philatelistische Partner
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Literatur

Philatelistische Literatur

 
  • Das Buch Známky a čaro filatelie (Die Briefmarken und der Charme der Philatelie)
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Gesellschaften

Philatelistische Gesellschaften

 
Slowakische Gesellschaft für Olympic und Sport Sammlern
OLYMPSPORT - Tschechische Assoziation für olympische und sportliche Philatelie
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slowakische Philatelistische Akademie Sektion der Russland Briefmarken Sammelgebieten
 
Alle philatelistische Gesellschaften
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Vereine ZSF a SČF

Philatelistische Vereine ZSF a SČF

 
Philatelistische Klub KF 54-17 Poprad
Philatelistische Klub KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Klub der Philatelisten - Sammlern von Spezialgebieten (Tschechische Republik)
Klub der Philatelisten 02-03 Tábor
 
Alle philatelistische Vereine ZSF a SČF
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Suche

Google Suche

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Übersetzung

Google Übersetzung

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Homepage Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Fragenforum Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Kontakten Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk       Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch     Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Zima  
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Interessante Features der Dauermarken

Interessante Features der Dauermarken "Kulturerbe der Slowakei" (XIII.)

Interessante Features der Dauermarken

Interessante Features der Dauermarken "Kulturerbe der Slowakei" (XIII.)


Nemčina / Němčina / German / Deutsch
Verwenden Übersetzung von Google Translate (ohne Gewähr)
 
Interessante Features der Dauermarken
  Thirteenth part of the specialised article Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia".
   
  Autor: Miroslav Gerec
Veröffentlicht: 09. 10. 2015 21:19
 Nedotlače, posun farieb a posuny zúbkovania na známkach zo skartu


Pán Peter Behil z Bratislavy predložil ďalšie nálezy výrobných chýb na výstrižkoch zo skartu. V prvej skupine obrázkov predkladáme nedotlače čiernej oceľotlačovej farby:

  • v názve „ŠIVETICE“ na známke 5 c „Šivetice“,
  • v nápise „SLOVENSKO“ na známke 20 c „Svätuše“ a
  • v nápise „SLOVENSKO“ na známke 1 € „Bíňa“.

Podľa doterajších skúseností by príčinou týchto nedotlačí mohli byť diery v plsti, ktorá vyrovnáva tlak medzi oceľotlačovým a prítlačným valcom (tento valec môže byť po moletovaní na obvode deformovaný). Diera v plsti alebo aj len jej stenčenie znamená, že na danom mieste chýba potrebný tlak na „vytiahnutie“ oceľotlačovej farby z rytiny a tlačový papier zostáva nepotlačený. Plsť sa pohybuje v uzavretej slučke, takže po niekoľkých otáčkach tlačového valca (po cca 5-ich až 10-ich PL) sa nedotlač zopakuje, už nie na rovnakom známkovom poli ale stále v rovnakom stĺpci známok (pokiaľ by sa plsť neposunula aj stranovo).

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Najvýraznejšia je nedotlač na známke „Svätuše“, ide o podtyp II b, zo stĺpcov 2, 6 a 10. Nedotlačené môžu byť ktorékoľvek písmená nápisu „SLOVENSKO“ na známkach týchto stĺpcov. Pri spolupráci viacerých zberateľov by sme mohli identifikovať dátum tlače resp. časť dňa, kde sa táto výrobná chyba vyskytovala.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska   Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Na ďalšom obrázku vidíme nepresnú sútlač farieb na známke 90 c „Hlohovec“.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Poslednou skupinou obrázkov sú posuny zúbkovania, niektoré obrázky sú pre lepšie zvýraznenie v počítači farebne upravené. Známky 20 c „Svätuše“ majú zúbkovanie posunuté smerom nadol, nápis „SLOVENSKO“ je výrazne decentrovaný. Druhá známka je zo spodného radu (ZP 91-100) a má dolný okraj bez tmavosivého šrafovania. Obidve známky 1 € „Bíňa“ s posunom zúbkovania smerom nadol sú zo spodného radu známok a majú dolný okraj bez tmavomodrého šrafovania.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska   Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska   Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska


Schreiben Sie einen Kommentar
Verwandte Abhandlungen (16):

Interessante Features der Dauermarken Interessante Features der Dauermarken "Kulturerbe der Slowakei" - Überblick über zusätzliche Aufdrucke
Interessante Features der Dauermarken Interessante Features der Dauermarken "Kulturerbe der Slowakei" (XIV.)
Interessante Features der Dauermarken Interessante Features der Dauermarken "Kulturerbe der Slowakei" (XII.)
Interessante Features der Dauermarken Interessante Features der Dauermarken "Kulturerbe der Slowakei" (XI.)
Interessante Features der Dauermarken Interessante Features der Dauermarken "Kulturerbe der Slowakei" (X.)
Interessante Features der Dauermarken Interessante Features der Dauermarken "Kulturerbe der Slowakei" (IX.)
Interessante Features der Dauermarken Interessante Features der Dauermarken "Kulturerbe der Slowakei" (VIII.)
Interessante Features der Dauermarken Interessante Features der Dauermarken "Kulturerbe der Slowakei" (VII.)
Interessante Features der Dauermarken Interessante Features der Dauermarken "Kulturerbe der Slowakei" (VI.)
Interessante Features der Dauermarken Interessante Features der Dauermarken "Kulturerbe der Slowakei" (V.)
Interessante Features der Dauermarken Interessante Features der Dauermarken "Kulturerbe der Slowakei" (IV.)
Interessante Features der Dauermarken Interessante Features der Dauermarken "Kulturerbe der Slowakei" (III.)
Interessante Features der Dauermarken Interessante Features der Dauermarken "Kulturerbe der Slowakei" (II.)
Interessante Features der Dauermarken Interessante Features der Dauermarken "Kulturerbe der Slowakei" (I.)
Frankieren von euro Briefmarken - Kulturelle Welterbe der SlowakeiFrankieren von euro Briefmarken - Kulturelle Welterbe der Slowakei
Die Verwendung von FDC mit Briefmarke 1, 2, 5, 10 und 20 CentDie Verwendung von FDC mit Briefmarke 1, 2, 5, 10 und 20 Cent


Autor: Miroslav Gerec

Veröffentlicht: 09. 10. 2015 21:19
 
Interessante Features der Dauermarken
Interessante Features der Dauermarken
Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

(anonym)

Zitate für jeden Tag
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Alle Rechte vorbehalten.