Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Aktuelle Nachrichten

Aktuelle Nachrichten

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Geschäfte und Inserate

Geschäfte und Inserate

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philatelie und Numismatik (Bratislava)
 
IZAKaJA - Ein exklusiver Raum für Kunst und Sammlerstücke  (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
IZAKaJA - Ein exklusiver Raum für Kunst und Sammlerstücke  (Bratislava)
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Fachbezogene Sektionen

Fachbezogene Sektionen

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistischen Partnern

Philatelistischen Partnern

 
POFIS - Der philatelistische Postdienst EXPONET - Die virtuelle internationale philatelistische Ausstellung
Filaso.cz ...oder Philatelisten für sich selbstaneb filatelisté sobì ZSF - Der Verband der slowakischen Philatelisten
japhila - Das on-line Tagebuch über die Philatelie und das Sammeln NEWSPHILA - Informationen Blog über aktuelle Ereignisse in der Philatelie ...
 
Alle philatelistische Partner
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Literatur

Philatelistische Literatur

 
  • Das Buch Známky a èaro filatelie (Die Briefmarken und der Charme der Philatelie)
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Gesellschaften

Philatelistische Gesellschaften

 
Slowakische Gesellschaft für Olympic und Sport Sammlern
OLYMPSPORT - Tschechische Assoziation für olympische und sportliche Philatelie
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slowakische Philatelistische Akademie Sektion der Russland Briefmarken Sammelgebieten
 
Alle philatelistische Gesellschaften
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Vereine ZSF a SÈF

Philatelistische Vereine ZSF a SÈF

 
Philatelistische Klub KF 54-17 Poprad
Philatelistische Klub KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Klub der Philatelisten - Sammlern von Spezialgebieten (Tschechische Republik)
Klub der Philatelisten 02-03 Tábor
 
Alle philatelistische Vereine ZSF a SÈF
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Suche

Google Suche

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Übersetzung

Google Übersetzung

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Homepage Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Fragenforum Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Kontakten Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk       Slovenèina / Slovenština / Slovak / Slowakisch     Èeština / Èeština / Czech / Tschechisch     Angliètina / Angliètina / English / Englisch Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Zima  
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Nationale philatelistischen Sammler Börse in Banska Bystrica (Slowakei)

HOBBY Treffen von Sammlern aller Erinnerungsstücke in Krakovany

HOBBY Treffen von Sammlern aller Erinnerungsstücke in Krakovany

HOBBY Treffen von Sammlern aller Erinnerungsstücke in Krakovany


Nemèina / Nìmèina / German / Deutsch
Verwenden Übersetzung von Google Translate (ohne Gewähr)
 
Beschreibung: Invitation to the HOBBY gathering of collectors of all memorabilia in Krakovany (Slovakia)

Location: Kultúrny dom, Krakovany

Eintrag: Po zaplatení vstupného

Datum: 08. 12. 2018

Èas konania: 8:00 - 11:00

Zberate¾ské oblasti: mince, medaile, bankovky, známky, poh¾adnice, nálepky, etikety, odznaky, vlajoèky, knihy, obrazy, grafika, porcelán, gramoplatne, magnetofónové pásky, autíèka, hodiny, hracie strojèeky, historické zbrane, motýle, minerály a všetky iné zberate¾ské zaujímavosti.

Informácie a objednávka stolov (1 predajné miesto = 1 stôl: 2€):
      Kontaktná osoba: p. Bartáková
    Tel.: 0905 349 204, 033/7798 568, 033/7798 425
    Email: burza.krakovany@gmail.com
    Web: Hobby stretnutia v Krakovanoch

Mapa s vyznaèeným miestom konania:


Pozrie väèšiu mapu


 Schreiben Sie einen Kommentar

Die TOP philatelistische Aktionen

Die TOP philatelistische Aktionen

Die TOP philatelistische Aktionen
Die TOP philatelistische Aktionen
Allernächste Events

Allernächste Events

Allernächste Events
 

... alle philatelistische Events

Allernächste Events
HOBBY Treffen von Sammlern aller Erinnerungsstücke in Krakovany

HOBBY Treffen von Sammlern aller Erinnerungsstücke in Krakovany
HOBBY Treffen von Sammlern aller Erinnerungsstücke in Krakovany
Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

(Dale Carnegie)

Zitate für jeden Tag
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Alle Rechte vorbehalten.