Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk National philatelic collectors bourse in Banska Bystrica (Slovakia)
Notice about attempted delivery form no. 11-064 (continued)

Notice about attempted delivery form no. 11-064 (continued)

Notice about attempted delivery form no. 11-064 (continued)

Notice about attempted delivery form no. 11-064 (continued)


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Notice about attempted delivery form no. 11-064 (continued)
 
   
  Author: Dušan Evinic
Published: 29. 06. 2012 16:44
 


Neuplynul ani rok od uverejnenia informácií o vyhotoveniach tlačiva Slovenskej pošty č.11-064 „Oznámenie o uložení zásielky“ a v príspevku Oznámenie o uložení zásielky tlačivo č. 11-064 opísané informácie je možné rozšíriť vďaka predloženiu ďalšieho vyhotovenia o nasledujúce údaje:


Dátum tlače Ševt XII/10


Prvou výraznou odchýlkou je skutočnosť, že údaj tlače a číslo tlačiva sú na rozdiel od predchádzajúcich úprav uvedené na zadnej strane tlačiva pod orámovaním. Údaj tlače je vpravo a číslo tlačiva vľavo. Tlač je vykonaná čiernou farbou na jasno žltom papieri.

Horná časť prednej strany má vľavo hore pod orámovaním logo slovenskej pošty. Napravo od neho text: “Dodací doklad – predložte na pošte“, pod ním oslovenie zákazníka a oznámenia o druhu zásielky jej podacieho čísla, podacej pošty, dôvodu nedoručenia, o mieste uloženia zásielky a možnosti jej vybrania. Do priestoru pre údaj podacieho čísla sa spravidla lepia oddelené časti z podacích nálepiek s čiarovým kódom. V spodnej časti je Upozornenie na termín vrátenia zásielky odosielateľovi, o úložnom za uloženie zásielky na pošte, možnosti opakovaného doručenia, dátume vystavenia, doručovacom rajóne. Zmeny sú v šírke niektorých rubrík, v názvoch poštových zásielok, údaj meny je v Eurách. Pod názvami poštových zásielok je upozornenie: „Pri poštovej zásielke cudziny vplatí adresát dobierkovú sumu v eurách podľa aktuálneho kurzu“. Rubrika Upozornenie v spodnej časti je menšia a má stručnejší text. Texty pod názvom tlačiva a jednotlivé rubriky sú hrubo orámované.


Filatelia - Tlačivo Oznámenie o uložení zásielky
 
Predná strana tlačiva č.11-034 Oznámenie o uložení zásielky použitá na oznámenie o uložení doporučeného listu.
 

Na zadnej strane je pod horným orámovaním časť Poučenie ,vpravo od nej orámované miesto pre uvedenie dodacieho čísla zásielky. Text: “POUČENIE“ obsahuje pokyn ako postupovať pri preberaní zásielky na pošte, rozšírený o informáciu o možnosti opakovaného doručenia resp. doposlania oznámenej zásielky. Zostručnená je informácia o zákazníckych službách. Pod zvislou čiarou je zväčšený priestor pre uvedenie dátumu, podpisu prijímateľ, spôsobu preukázania totožnosti. Pod nasledujúcim horizontálnym predelom je miesto na podpis vydávajúceho zamestnanca.


Filatelia - Tlačivo Oznámenie o uložení zásielky
 
Zadná strana tlačiva č.11-064 s údajom tlače Ševt XII/10.
 

Za poskytnutie dokladového materiálu ďakujem Dr. V. Jankovičovi.
Súvisiace články:


Kontakt na autora článku: Dušan EvinicPost a comment

Author: Dušan Evinic

Published: 29. 06. 2012 16:44
 
Notice about attempted delivery form no. 11-064 (continued)
Notice about attempted delivery form no. 11-064 (continued)
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Dobrí ľudia vedia, že pokiaľ za niekým prídu so žiadosťou o pomoc, tak ju dostanú, lebo ju sami druhým poskytli a vedia ju prijať.

(Jaromír Jezný)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.