Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Aktuelle Nachrichten

Aktuelle Nachrichten

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Geschäfte und Inserate

Geschäfte und Inserate

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philatelie und Numismatik (Bratislava)
 
IZAKaJA - Ein exklusiver Raum für Kunst und Sammlerstücke  (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
IZAKaJA - Ein exklusiver Raum für Kunst und Sammlerstücke  (Bratislava)
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Fachbezogene Sektionen

Fachbezogene Sektionen

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistischen Partnern

Philatelistischen Partnern

 
POFIS - Der philatelistische Postdienst EXPONET - Die virtuelle internationale philatelistische Ausstellung
Filaso.cz ...oder Philatelisten für sich selbstaneb filatelisté sobě ZSF - Der Verband der slowakischen Philatelisten
japhila - Das on-line Tagebuch über die Philatelie und das Sammeln NEWSPHILA - Informationen Blog über aktuelle Ereignisse in der Philatelie ...
 
Alle philatelistische Partner
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Literatur

Philatelistische Literatur

 
  • Das Buch Známky a čaro filatelie (Die Briefmarken und der Charme der Philatelie)
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Gesellschaften

Philatelistische Gesellschaften

 
Slowakische Gesellschaft für Olympic und Sport Sammlern
OLYMPSPORT - Tschechische Assoziation für olympische und sportliche Philatelie
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slowakische Philatelistische Akademie Sektion der Russland Briefmarken Sammelgebieten
 
Alle philatelistische Gesellschaften
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Vereine ZSF a SČF

Philatelistische Vereine ZSF a SČF

 
Philatelistische Klub KF 54-17 Poprad
Philatelistische Klub KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Klub der Philatelisten - Sammlern von Spezialgebieten (Tschechische Republik)
Klub der Philatelisten 02-03 Tábor
 
Alle philatelistische Vereine ZSF a SČF
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Suche

Google Suche

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Übersetzung

Google Übersetzung

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Homepage Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Fragenforum Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Kontakten Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk       Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch     Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Zima  
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Angebot Personalisierte Druckbogen
Hinweis zum versuchten Zustellung Formular Nr. 11-064 (Fortsetzung)

Hinweis zum versuchten Zustellung Formular Nr. 11-064 (Fortsetzung)

Hinweis zum versuchten Zustellung Formular Nr. 11-064 (Fortsetzung)

Hinweis zum versuchten Zustellung Formular Nr. 11-064 (Fortsetzung)


Nemčina / Němčina / German / Deutsch
Verwenden Übersetzung von Google Translate (ohne Gewähr)
 
Hinweis zum versuchten Zustellung Formular Nr. 11-064 (Fortsetzung)
 
   
  Autor: Dušan Evinic
Veröffentlicht: 29. 06. 2012 16:44
 


Neuplynul ani rok od uverejnenia informácií o vyhotoveniach tlačiva Slovenskej pošty č.11-064 „Oznámenie o uložení zásielky“ a v príspevku Oznámenie o uložení zásielky tlačivo č. 11-064 opísané informácie je možné rozšíriť vďaka predloženiu ďalšieho vyhotovenia o nasledujúce údaje:


Dátum tlače Ševt XII/10


Prvou výraznou odchýlkou je skutočnosť, že údaj tlače a číslo tlačiva sú na rozdiel od predchádzajúcich úprav uvedené na zadnej strane tlačiva pod orámovaním. Údaj tlače je vpravo a číslo tlačiva vľavo. Tlač je vykonaná čiernou farbou na jasno žltom papieri.

Horná časť prednej strany má vľavo hore pod orámovaním logo slovenskej pošty. Napravo od neho text: “Dodací doklad – predložte na pošte“, pod ním oslovenie zákazníka a oznámenia o druhu zásielky jej podacieho čísla, podacej pošty, dôvodu nedoručenia, o mieste uloženia zásielky a možnosti jej vybrania. Do priestoru pre údaj podacieho čísla sa spravidla lepia oddelené časti z podacích nálepiek s čiarovým kódom. V spodnej časti je Upozornenie na termín vrátenia zásielky odosielateľovi, o úložnom za uloženie zásielky na pošte, možnosti opakovaného doručenia, dátume vystavenia, doručovacom rajóne. Zmeny sú v šírke niektorých rubrík, v názvoch poštových zásielok, údaj meny je v Eurách. Pod názvami poštových zásielok je upozornenie: „Pri poštovej zásielke cudziny vplatí adresát dobierkovú sumu v eurách podľa aktuálneho kurzu“. Rubrika Upozornenie v spodnej časti je menšia a má stručnejší text. Texty pod názvom tlačiva a jednotlivé rubriky sú hrubo orámované.


Filatelia - Tlačivo Oznámenie o uložení zásielky
 
Predná strana tlačiva č.11-034 Oznámenie o uložení zásielky použitá na oznámenie o uložení doporučeného listu.
 

Na zadnej strane je pod horným orámovaním časť Poučenie ,vpravo od nej orámované miesto pre uvedenie dodacieho čísla zásielky. Text: “POUČENIE“ obsahuje pokyn ako postupovať pri preberaní zásielky na pošte, rozšírený o informáciu o možnosti opakovaného doručenia resp. doposlania oznámenej zásielky. Zostručnená je informácia o zákazníckych službách. Pod zvislou čiarou je zväčšený priestor pre uvedenie dátumu, podpisu prijímateľ, spôsobu preukázania totožnosti. Pod nasledujúcim horizontálnym predelom je miesto na podpis vydávajúceho zamestnanca.


Filatelia - Tlačivo Oznámenie o uložení zásielky
 
Zadná strana tlačiva č.11-064 s údajom tlače Ševt XII/10.
 

Za poskytnutie dokladového materiálu ďakujem Dr. V. Jankovičovi.
Súvisiace články:


Kontakt na autora článku: Dušan EvinicSchreiben Sie einen Kommentar

Autor: Dušan Evinic

Veröffentlicht: 29. 06. 2012 16:44
 
Hinweis zum versuchten Zustellung Formular Nr. 11-064 (Fortsetzung)
Hinweis zum versuchten Zustellung Formular Nr. 11-064 (Fortsetzung)
Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

Život je ako celok dosť ťažký, ale po malých krôčikoch sa dá zvládnuť.

(Quincy Jones)

Zitate für jeden Tag
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Alle Rechte vorbehalten.