Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Looking for the Czechoslovak VI Peace Race 1953 postage stamp on postal entires
Successful Philatelic Olympics devoted to the sports topic

Successful Philatelic Olympics devoted to the sports topic

Successful Philatelic Olympics devoted to the sports topic

Successful Philatelic Olympics devoted to the sports topic


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Successful Philatelic Olympics devoted to the sports topic
  Report from the National round of the Philatelic Olympics on the Sport topic in Belusske Slatiny supplemented by mini-exhibit samples created by children from Bratislava Young Philatelists rings.
   
  Author: Daniela Schmidtová (s použitím fotografií od Jána Mičku)
Published: 22. 06. 2014 10:28
Updated: 13. 08. 2014 23:37
 


V dňoch 13. – 15. 6. 2014 sa krúžky mladých filatelistov z Bratislavy B001 a B002 zúčastnili celoslovenského kola filatelistickej olympiády v Belušských Slatinách. Za krúžok B001 Martin Németh, Juraj Schrojf, Patrik Lehocký, Michal Nedeľka, Martin Horný. Za krúžok B002 Nikol Kováčiková a Maša David. Tento rok bola vybraná téma „šport“.

Pre účastníkov bol pripravený bohatý program ako športový tak aj vedomostný. V piatok po ubytovaní a obede bol test. Otázky sú rozdelené do kategórií podľa veku. Test je rozdelený na dve časti odbornú a tematickú. Po jeho skončení sa športovalo (tenis, volejbal, ping-pong), k dispozícii bol aj bazén, ktorý využili hlavne menšie deti.

Od 19.00 deti kreslili vlastný návrh na poštovú známku, ktoré si v nedeľu prevzala p. Podolská z POFISu. Novinkou bolo vyrývanie do lina, ktoré sa potom odtlačilo na poštový lístok a poslalo rodinám a známym. U detí sa stretlo s veľkou odozvou. Vo večerných hodinách bol aktív vedúcich krúžkov mladých filatelistov.

Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport

Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport

Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport

Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport   Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport   Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport
Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport

Tri ukážky linorytov detí: Červy, Mačka a Kone a lístok, na zadnej strane ktorého ich deti posielali poštou svojim blízkym a kamarátom (pošta LADCE, 16. 6. 2014).


V sobotu doobeda deti tvorili miniexponáty podľa kategórií - po krátkom úvode a vysvetlení pravidiel z úst najpovolanejšieho PhDr. Jozefa Oška.

Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport

Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport

Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport

Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport

Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport

Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport

Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport

V kategórii Z Nikol Kováčiková urobila exponát Krasokorčuľovanie, ktorý bol vyhodnotený ako najlepší v danej kategórii (9 účastníkov). Martin Németh robil tému Rýchlokorčuľovanie a bol vyhodnotený ako druhý najlepší.

V kategórii A Juraj Schrojf urobil miniexponát na 2 listy s názvom Skoky na lyžiach. Exponát bol vyhodnotený ako najlepší. Text bol napísaný na počítači (novinka tohtoročnej olympiády) a dokonca použil malé červené šípky na upozornenie rôznych zvláštností na exponáte. Maša David s ľadovým hokejom sa umiestnil na 4. mieste. Patrik Lehocký mal jeden list Biatlon a druhý Sánkovanie a skončil na 5. mieste.

Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport   Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport

Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport   Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport

V kategórii B Michal Nedeľka skončil s exponátom Kandidatúra Slovenska na usporiadanie olympijských hier na 2. mieste - urobil miniexponát na troch listoch. Text aj materiál bol jednoznačne najlepší, len vzhľad (ručné písmo) prekážal niektorým porotcom. Test mal napísaný na plný počet bodov a v nedeľu sme sa dozvedeli, že medzi prvým a druhým miestom bol rozdiel jedného bodu. Na treťom mieste sa umiestnil Martin Horný s ľadovým hokejom.

Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport   Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport
Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport

V kategórii C a D sme nemali zastúpenie.Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport

Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport


V sobotu o 19.30 bola opekačka pre všetkých účastníkov. Posedeli sme si pri ohníku, opiekli špekačky, slaninu a chlieb a pokecali medzi sebou.

V nedeľu bolo vyhodnotenie za účasti p. Podolskej z POFISu a p. Philipa Maliga z Francúzska, ktorý s nami strávil všetky dni. Philippe Malige je člen výkonnej rady Medzinárodného filatelistického poštového klubu - International Postal Philatelic Club, kde má na starosti prácu s mládežou a zastrešuje projekt WFS Write For Stamps. Podľa jeho vyjadrenia bol veľmi milo prekvapený vedomosťami a zručnosťou našich detí. U nich sa s takouto akciou nestretol.

Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport

Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport

Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport

Po odovzdaní cien a oboznámení sa s témou nasledujúceho ročníka sme sadli do autobusu a odviezli sa do Púchova odkiaľ sme vlakmi odišli domov. O rok by sme sa mali stretnúť v Bratislave v rámci BZD.

Úspešná filatelistická olympiáda na tému Šport

Dojmy detí? Myslím si, že väčšina z nich odchádzala spokojná, vedeli kde urobili chyby a je na nich či sa z toho poučia a o rok budú vedomosťami lepší a hlavne zručnejší v exponáte.

Úroveň krúžkov v Bratislave je na dobrej úrovni, čo dokázali aj umiestnením sa v jednotlivých kategóriach.
Z: 1. a 2. miesto
A: 1., 4. a 5. miesto
B: 2. a 3. miesto

PDF dokument Kompletné výsledky FO 2014

Všetky deti okrem Michala Nedeľku a Martina Horného boli na celoslovenskej olympiáde po prvýkrát. Ich umiestnenie ukázalo, že ich filatelia zaujala a dúfam, že v tom budú pokračovať aj ďalej tak úspešne.


________________________________________________________ . ___________________________________________________

Poznámka redaktora:
S potešením publikujeme reportáž o tradičnej filatelistickej olympiáde, ktorá tento rok ukázala, že sa to dá a je to radosť! Vidno, že deti pri správnom vedení majú hlboký záujem o filateliu a vedia bravúrne zvládnuť nielen teoretické testy ale aj tvorbu miniexponátov. Samozrejme, vytvorené miniexponáty nie sú bez chyby, v každom ohľade však zasluhujú náš obdiv, lebo sú vytvorené v krátkom čase priamo na mieste.
Tohtoročná FO ukázala, že dôležité nie je len grafické spracovanie listov ale hlavne filatelistické cítenie (použitie nie bežných známok a zaujímavých príležitostných pečiatok, odtlačkov výplatných strojov (OVS) a pod.) a tematické znalosti - štúdium literatúry a využitie tematických súvislostí medzi známkami a textom. Krásne to dokumentovali napríklad Juraj Schrojf detailným štúdiom známok a poukázaním na dôležité tematické detaily (revolučné použitie šipiek) alebo Michal Nedeľka zaradením známok, ktoré na prvý pohľad s témou šport nemajú súvis (známky venované Vysokým Tatrám a ich prírode v súvislosti s ich kandidatúrou na usporiadanie Zimných olympijských hier). Veríme, že tieto trendy sa podarí zachytiť aj všetkým ostatným krúžkom a naša mládežnícka filatelia bude napredovať. V prípade záujmu veľmi rád poskytnem pomoc a podporu.

Poďakovanie za prípravu celého ročníka Filatelistickej olympiády 2014 patrí Komisii mládeže ZSF na čele s neúnavným Jozefom Oškom, porotcom FO, vedúcim krúžkom mladých filatelistov, ktoré sa tohtoročnej FO zúčastnili, hlavne nekonečne trpezlivej vedúcej oboch bratislavských krúžkov Daniele Schmidtovej. A v neposlednom rade patrí poďakovanie Slovenskej pošte, a. s. a POFISu, za osobný aj finančný vklad a poskytnutie krásneho rekreačného zariadenia SP v Belušských Slatinách.Post a comment
Related articles (1):

Successful year of Bratislava youngsters - a real interest in philately and stamp collectingSuccessful year of Bratislava youngsters - a real interest in philately and stamp collecting

Related events (1):

Meeting of the Club of Young Philatelists in Bratislava (Slovakia)Meeting of the Club of Young Philatelists in Bratislava (Slovakia)


Author: Daniela Schmidtová (s použitím fotografií od Jána Mičku)

Published: 22. 06. 2014 10:28
Updated: 13. 08. 2014 23:37
 
Successful Philatelic Olympics devoted to the sports topic
Successful Philatelic Olympics devoted to the sports topic
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

(Mihaly Csikszentmihalyi)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.