Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
 • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk The process of preparing a postage stamp issue President of the Slovak Republic - Zuzana Čaputová
A new type of a stamping machine used in postal operations of the Slovak Post Inc.

A new type of a stamping machine used in postal operations of the Slovak Post Inc.

A new type of a stamping machine used in postal operations of the Slovak Post Inc.

A new type of a stamping machine used in postal operations of the Slovak Post Inc.


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
A new type of a stamping machine used in postal operations of the Slovak Post Inc.
  Study article on the new type of franking machine used in postal service on some Slovak post offices.
   
  Author: Ján Denk, Vojtech Jankovič
Published: 13. 02. 2016 13:05
Updated: 28. 02. 2016 14:35
 


Po zavedení eura v roku 2009 sa v prevádzkach Slovenskej pošty, a.s. používajú výhradne výplatné a pečiatkovacie stroje od firmy Pitney Bowes. Na niektorých poštách ešte dožívajú aj staršie typy, napr. od firmy Ascom Hasler, prípadne iné.

Pečiatkovacie stroje firmy Pitney Bowes začala Slovenská pošta používať pokusne ešte pred rokom 2009 a používa ich v rôznych typoch až dodnes.

Ale na moje prekvapenie, do tohto monopolu vstúpila firma NEOPOST so svojim pečiatkovacím strojom, ktorý som poprvýkrát zaregistroval na pošte 960 01 ZVOLEN 1 dňa 20. 11. 2015. Zistil som, že sa jedná o typ NEOPOST IJ-110 a jeho odtlačok je uvedený na Obr. 1.

Nový typ pečiatkovacieho stroja používaného v poštovej prevádzke Slovenskej pošty
 
Obr. 1: Odtlačok pečiatky nového pečiatkovacieho stroja na pošte 960 01 ZVOLEN 1 zo dňa 20. 11. 2015.


Odtlačok sa skladá z dvojkruhovej dennej pečiatky s úzkym dátumovým mostíkom, v dolnom medzikruží sú tri deliace ozdoby v tvare štvorlístkov. Napravo od dennej pečiatky je deväť znehodnocovacích čiar v tvare vlnoviek. Výška číslic a písmen je 2,0 mm, formát dátumu: DD.MM.RR. Odtlačok je čiernej farby (Obr. 2).

Nový typ pečiatkovacieho stroja používaného v poštovej prevádzke Slovenskej pošty
 
Obr. 2: Základné atribúty odtlačku pečiatky nového pečiatkovacieho stroja NEOPOST .


Po čase som zistil, že tento pečiatkovací stroj začala používať aj pošta 929 01 DUNAJSKÁ STREDA 1 (obr.3) a aj pošta 908 51 HOLÍČ 1 (Obr. 4).

Nový typ pečiatkovacieho stroja používaného v poštovej prevádzke Slovenskej pošty
 
Obr. 3: Odtlačok pečiatky nového pečiatkovacieho stroja NEOPOST na pošte 929 01 DUNAJSKÁ STREDA 1 s dátumom 13.01.16.


Nový typ pečiatkovacieho stroja používaného v poštovej prevádzke Slovenskej pošty
 
Obr. 4: Odtlačok pečiatky nového pečiatkovacieho stroja NEOPOST na pošte 908 51 HOLÍČ 1 s dátumom 27.01.16.


Ale zrejme bude tento pečiatkovací stroj citlivý na rovnosť podkladu, pretože pri nerovnosti sa odtlačok dennej pečiatky deformuje (Obr. 5 a Obr. 6).

Nový typ pečiatkovacieho stroja používaného v poštovej prevádzke Slovenskej pošty
 
Obr. 5: Nedokonalosti odtlačku pečiatky nového pečiatkovacieho stroja NEOPOST spôsobené nerovnosťami podkladu, pripadne iným vonkajšími faktormi.


Nový typ pečiatkovacieho stroja používaného v poštovej prevádzke Slovenskej pošty
 
Obr. 6: Nedokonalosti odtlačku pečiatky nového pečiatkovacieho stroja NEOPOST spôsobené nerovnosťami podkladu, pripadne iným vonkajšími faktormi.


------------------------------------------ . --------------------------------------------

Poznámka redaktora


Príspevok prináša základnú informáciu o objave doteraz neznámeho typu znehodnocovacích strojových pečiatok, ktoré sú dôsledkom používania nového typu pečiatkovacieho stroja. Tu by sme mohli skončiť, bádateľský inštinkt zberateľa však cíti, že prezentované informácie stále nie sú kompletné (kedy sú?). Okrem iného sa vynárajú nasledovné otázky: Kedy presne a na ktorých poštách boli nové typy pečiatkovacích strojov nasadene? A aké sú to typy a aké sú ich vlastnosti a možnosti? Akou technológiou sú aplikované zobrazené pečiatky, lebo sa zdá že neide o klasické odtlačky pečiatok? Aký je skutočný dôvod deformácie odtlačkov pečiatok na Obr. 5 a Obr. 6? A mnoho ďalších....

Veľmi dobrým zdrojom odpovedí na uvedené otázky sú poznatky ďalších zberateľov, ktorých týmto vyzývame na zaslanie ďalších informácií alebo ukážok použitia nových pečiatkovacích strojov na iných poštách.

Ďalším osvedčeným zdrojom sú informácie priamo od zodpovedných pracovníkov Slovenskej pošty, podobne ako to urobil autor článku u vedúceho pošty Zvolen 1. Pri ďalšom zisťovaní na moju požiadavku veľmi promptne zareagovala pani Anna Zátrochová z generálneho riaditeľstva Slovenskej pošty, a.s. a poslala nasledujúce informácie od útvaru Slovenskej pošty, a.s., ktorý problematiku frankovacích a pečiatkovacích strojov zastrešuje (pani Anne Zátrochovej patrí naše poďakovanie):

Do prevádzky na vybraných poštách SP, a. s. boli nasadené v roku 2015 pečiatkovacie aj frankovacie stroje značky NEOPOST s Ink Jet technológiou tlače: Frankovacie stroje NEOPOST IS 420 a pečiatkovacie stroje NEOPOST IJO 80 a NEOPOST IJO 110.

 • Frankovacie stroje NEOPOST IS 420 sú priehradkové frankovacie stroje s výkonom do 3 900 zásielok za hodinu, s manuálnym podávaním.
  Nový typ pečiatkovacieho stroja používaného v poštovej prevádzke Slovenskej pošty
   
  Nový frankovací stroj NEOPOST IS 420.
   
 • Pečiatkovacie stroje NEOPOST IJO 80 sú zariadenia s výkonom do 11 100 zásielok za hodinu a pečiatkovacie stroje NEOPOST IJO 110 je zariadenia s vyšším výkonom schopné spracovať do 15 000 zásielok za hodinu. Obidva typy pečiatkovacích strojov majú automatické podávanie zásielok s možnosťou dokladania zásielok za chodu stroja.
  Nový typ pečiatkovacieho stroja používaného v poštovej prevádzke Slovenskej pošty Nový typ pečiatkovacieho stroja používaného v poštovej prevádzke Slovenskej pošty
   
  Nové pečiatkovacie stroje NEOPOST IJO 80 a NEOPOST IJ-110.
   

Prehľad nasadenia jednotlivých typov frankovacích a pečiatkovacích strojov NEOPOST na slovenských poštách:

Druh zariadenia Typ Umiestnenie
Frankovací stroj NEOPOST IS 420 Pošta Bratislava 53-AUPARK, Einsteinova 18, Bratislava
Frankovací stroj NEOPOST IS 420 Pošta Bratislava 38, Tomášikova, 850 03 Bratislava
Frankovací stroj NEOPOST IS 420 Pošta Bratislava 38, Tomášikova, 850 03 Bratislava
Frankovací stroj NEOPOST IS 420 Pošta Vrbové, Nám. Slobody 284/11, Vrbové
Frankovací stroj NEOPOST IS 420 Pošta Vrbové, Nám. Slobody 284/11, Vrbové
Pečiatkovací stroj NEOPOST IJO 80 Pošta Trnava 1, Trojičné námestie 8, Trnava 1
Pečiatkovací stroj NEOPOST IJO 80 Pošta Dunajská Streda 1, Hlavná 351/11, Dunajská Streda
Pečiatkovací stroj NEOPOST IJO 80 Pošta Holíč 1, Nám. Mieru č. 1, Holíč 1
Pečiatkovací stroj NEOPOST IJO 80 Pošta Rožňava 1, Šafárikova 62, Rožňava 1
Pečiatkovací stroj NEOPOST IJO 80 Hlavné spracovateľské centrum ZV022, T. G. Masaryka 101/5, Zvolen 022
Pečiatkovací stroj NEOPOST IJO 110 Zvolen 1, Sládkovičova 2, 60 01 Zvolen 1


Uvedené informácie a prehľad odpovedajú na otázky, na ktorých poštách a ktoré typy strojov Neopost boli nasadené. Informácia o tom, že stroje NEOPOST používajú Ink Jetovú technológiu tlače naznačujú aj odpoveď na ďalšie otázky. V skutočnosti neide o pečiatkovanie a o tradičné odtlačky pečiatok, ale o natlačenie (presnejšie nastriekanie) "pečiatok" Ink Jetovou tlačiarňou (ink = atrament, jet = tryska). Je to podobná digitálna technológia aká sa používa v bežných kancelárskych atramentových tlačiarňach - obraz sa rozdelí na tlačové body usporiadané do riadkov, ktoré sa postupne riadok po riadku nastriekajú na podklad. A tu sa dostávame aj k odpovedi na ďalšiu otázku ohľadne dôvodov nedokonalosti "odtlačkov" na Obr. 5 a Obr. 6. Podľa môjho názoru, poznajúc technológiu tlače, sa domnievam, že neide o deformácie spôsobené nerovnosťou podložky ale o chybu tlače, kedy je buď vynechaný alebo posunutý tlačový riadok. Pri bežných kancelárskych atramentových tlačiarňach sa tento nedostatok už neprejavuje (pri starších typoch bol bežný), ale pri tejto jednoduchšej forme, ktorá navyše musí pracovať veľmi rýchlo je takýto nedostatok občas možný. Aspoň taký je môj názor, ktorý možno niektorý z čitateľov potvrdí alebo vyvráti.....

Toľko zatiaľ fakty a úvahy o používaní nových strojov Neopost v bežnej prevádzke. Verím, že dostaneme ďalšie názory a prípadne aj doklady z ďalších pôšt, aby sme mohli porovnať, či sú všetky odtlačky znehodnocovacích pečiatok rovnaké alebo či sa nevyskytujú niektoré odlišnosti. Každý názor a/alebo ukážka sú vítané.

Zatiaľ doplníme dve ukážky. Prvá je z rovnakej pošty ako ukážka na Obr. 3 ale s omnoho starším dátum použitia, dokonca najstarším doteraz zaznamenaným. A druhá ukážka je z pošty, ktorá nebola doteraz ilustrovaná.

Nový typ pečiatkovacieho stroja používaného v poštovej prevádzke Slovenskej pošty
 
Obr. 7: Odtlačok pečiatky nového pečiatkovacieho stroja NEOPOST na pošte 929 01 DUNAJSKÁ STREDA 1 s dátumom 30.10.15.


Nový typ pečiatkovacieho stroja používaného v poštovej prevádzke Slovenskej pošty
 
Obr. 8: Odtlačok pečiatky nového pečiatkovacieho stroja NEOPOST na pošte 960 22 ZVOLEN 022 s dátumom 03.02.16.
Post a comment

Author: Ján Denk, Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 13. 02. 2016 13:05
Updated: 28. 02. 2016 14:35
 
A new type of a stamping machine used in postal operations of the Slovak Post Inc.
A new type of a stamping machine used in postal operations of the Slovak Post Inc.
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Žijeme v dobe posadnutej úspechom, so zdokumentovanými nespočetnými spôsobmi, akými talentovaní ľudia prekonávajú výzvy a prekážky. Veľa sa však dá naučiť aj z nespočetných spôsobov, akými talentovaní ľudia niekedy prehrávajú.

(Malcolm Gladwell)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.