Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk The process of preparing a postage stamp issue President of the Slovak Republic - Zuzana Čaputová
Printing Sheet Milan Rastislav Štefánik (1880-1919) with printing fault

Printing Sheet Milan Rastislav Štefánik (1880-1919) with printing fault

Printing Sheet Milan Rastislav Štefánik (1880-1919) with printing fault

Printing Sheet Milan Rastislav Štefánik (1880-1919) with printing fault


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Printing Sheet Milan Rastislav Štefánik (1880-1919) with printing fault
  Information on a non-published printing fault on Printing Sheet Milan Rastislav Štefánik (1880-1919)
   
  Author: Jiří Neumann, předseda zapsaného spolku pro rozvoj filatelie NEWSPHILA z.s.
Published: 21. 08. 2017 21:55
Updated: 06. 02. 2018 11:25
 Popis vlastní emise


Známka byla vydána ve formě upraveného tiskového listu Slovenskou poštou dne 3. května 2003. Katalogové číslo známky nominální hodnoty 14,00 SKK je SK 0293.

Námětem vlastní poštovní známky v přepážkovém listu (PL) je grafická kompozice s vyobrazením portrétu slovenského a česko-slovenského politika, hvězdáře, francouzského generála a ministra války v první česko-slovenské vládě Milana Rastislava Štefánika (1880-1919), v pozadí s hvězdárnou ve francouzském Meudoně v provedení malíře Jozefa Baláže. Na nezoubkované spojce mezi známkami je dot ištěn další text, který informuje o společném slovensko-francouzském vydání.

Tlačový list emisie Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919) s výrobnou chybou


Přepážkové listy (rozměrů 109 x 165 mm) pro Slovenskou republiku byly tištěny v Tiskárně poštovních cenin Praha a.s., rytinu provedl pan Martin Činovský. Pro tisk byla použita kombinovaná technika – ocelotisk z plochých desek kombinovaný ofsetem. Známka je v barevném provedení černá (portrét, hvězdárna, „čáry“ za hvězdárnou, životopisné údaje, název státu, rámeček), modrá (základní pozadí v&n bsp;orámované ploše) a červená (hodnotový údaj a název měny, barva symbolické trikolóry).

Tlačový list emisie Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919) s výrobnou chybou


Přepážkový list (PL) obsahuje celkem osm kusů známek (známka rozměrů 40 x 26 mm), čtyři a čtyři oddělené nezoubkovaným polem. Celkem bylo vydáno 550.000 kusů známek, což reprezentuje 68.750 kusů přepážkových listů. Celková nominální hodnota PL byla 112,00 SKK.

Emise byla vydána dne 3. května 2003, známka platila do 31. prosince 2009, přičemž v období od 1. ledna do 31. prosince 2009 mohla být použita v kombinaci se známkami v nominální hodnotě vyjádřené v EUR.


Popis výrobní vady


V červenci 2017 – tedy více než čtrnáct let po vydání emise – byl našemu Spolku předložen přepážkový list (PL) s výraznou výrobní vadou, nedotiskem červené barvy.

Tlačový list emisie Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919) s výrobnou chybou


Vada je velmi dobře patrná na detailním vyobrazení vodo-rovné řady známek, kde je zřetelné, že u levé známky je tisk červenou barvou ještě výrazně slabší, než u pravé. Lze se tak oprávněně domnívat, že tento přepážkový list pochází z náběhu výroby, kdy jednotlivé ofsetové barvy (respektive jejich soutisk) ještě nebyly přenášeny na vlastní známkový papír. Případně mohlo dojít i ke zcela výjimečné situaci, kdy v ofsetovém stroji „došla“ příslušná soutisková barva.

Tlačový list emisie Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919) s výrobnou chybou


Standardním postupem při výstupní kontrole jednotlivých přepážkových listů – před jejich předáním objednavateli (tedy slovenské poštovní správě) – bylo takový list jednoznačně vyřadit. Pochybením tiskárenské kontroly však byl tento PL zařazen mezi ostatní vytištěné, a zabalen do balíčku, který obsahoval jedno sto kusů přepážkových listů. Takto byl dodán na Slovensko.

Kontrola Slovenské pošty při převzetí tento list nemohla odhalit, neboť byl součástí standardního balení (po 100 kusech). To následně v rámci příslušného rozdělovníku bylo dále distribuováno, a to buď v rámci novinkové služby, nebo přímo na jednotlivé pošty.

Katalogové označení tohoto materiálu je SK 0293 PL VV (zatím tento materiál nebyl v žádném katalogu či aukčním katalogu uveden a popsán). Materiál je zachován ve špičkové kvalitě (**).


Hodnocení materiálu


Jedná se o naprosto mimořádný doklad výroby příslušné emise. Na trhu se vyskytuje pouze tento exemplář. Zároveň je nutno podotknout, že se jedná o unikátní poštovně-historický materiál, což vyplývá i z faktu, že za posledních více než čtrnáct let nebyl žádný takový ani popsán v odborné literatuře, ani jinde zmiňován či nabízen.


____________________________________________ . ____________________________________


Názor odborníka (Miroslav Gerec):

S hodnotením tohto nálezu by som bol veľmi opatrný, pretože podľa našich skúseností je červený pigment citlivý na slnečné svetlo. Viem si predstaviť, že tento exemplár mohol vzniknúť (aj nechtiac) vystavením dlhodobému slnečnému žiareniu – napr. na písacom stole pod oknom, PL mohol byť zasunutý pravým okrajom v páske zásobníka (páska stlmila účinky svetla a ostali tam stopy červeného pigmentu). V každom prípade odporúčam posvietiť si na tento PL UV-lampou v úplnej tme a skúmať, či biele plochy (okraje PL, okraje známok, golier Štefánika atď.) žiaria rovnako ako plochy kde „chýba“ červená farba. Totiž aj po vyblednutí červeného pigmentu na mieste natlačenia farby ostáva po nej stopa. Nálezcu – majiteľa prosím o skontaktovanie na adrese filatelia-kosice@pobox.sk, mohli by sme dohodnúť prehliadku nálezu počas veľtrhu Sběratel 2017 v Prahe.Vyjadrenie autora (Jiří Neumann):

Když jsem v srpnu loňského roku odesílal pro web „www.postoveznamky.sk“ informaci o zjištěné výrobní vadě na upraveném tiskovém listu (UTL) emise „Milan Rastislav Štefánik (1880-1919)“, vydaném v roce 2003, netušil jsem, že ještě potrvá několik měsíců, než bude definitivně jasno.
Předložený přepážkový list (katalogové označení známky SK 0293) byl s výraznou výrobní vadou – nedotiskem červené barvy (hodnotový údaj a název měny, barva symbolické trikolóry). V popisu nálezu jsem jako pravděpodobný vznik této výrobní vady uvedl následující: „Lze se tak oprávněně domnívat, že tento přepážkový list pochází z náběhu výroby, kdy jednotlivé ofsetové barvy (respektive jejich soutisk) ještě nebyly přenášeny na vlastní známkový papír. Případně mohlo dojít i ke zcela výjimečné situaci, kdy v ofsetovém stroji „došla“ příslušná soutisková barva.“

Ke zveřejněnému článku zaujal stanovisko pan Miroslav Gerec, kdy upozornil na jistou opatrnost při hodnocení tohoto nálezu, neboť dle jeho dlouholetých zkušeností je červený pigment citlivý na sluneční světlo a mohlo tak dojít vlivem slunečního světla k vyblednutí červené barvy. Nakonec se to – díky velmi laskavým lidem z managementu Výstaviště, a jedné skladové místnosti bez oken – podařilo, ale ani posvícení lampou jednoznačný výsledek nepřineslo. A tak jsem navrhl oslovit „výrobce“.

Vzhledem k tomu, že od listopadu do prosince loňského roku jsem společně se státním podnikem Česká pošta a s akciovou společností Poštovní tiskárna cenin Praha řešil vydání „vlastních“ známek SEDOP TAXI PRAHA (které byly vydány 21. prosince 2017), v prosinci jsem tiskárnu požádal o vyjádření.

Poštovní tiskárně cenin Praha a.s. jsem zaslal jak svůj popis výrobní vady, tak i vlastní přepážkový list k posouzení. Velmi touto cestou děkuji panu Michalu Kovaříkovi z oddělení technologie a kalkulace Poštovní tiskárny cenin Praha a.s., za jeho vyjádření k výše uvedené problematice. Z jeho e-mailu ze dne 12. ledna 2018 cituji: „Vámi popsaný důvod vzniku chyby na známce M. R. Štefánik je možná příčina vzniku tohoto nedostatku. Vzhledem k velké časové prodlevě nelze blíže tento nedostatek specifikovat“.

Po tomto vyjádření, kdy je autenticita materiálu a vady potvrzena, nezbývá než zopakovat již zveřejněné hodnocení materiálu: „Jedná se o naprosto mimořádný doklad výroby příslušné emise. Na trhu se vyskytuje pouze tento exemplář. Zároveň je nutno podotknout, že se jedná o unikátní poštovně-historický materiál, což vyplývá i z faktu, že za posledních více než čtrnáct let nebyl žádný takový ani popsán v odborné literatuře, ani jinde zmiňován či nabízen.“

V Plzni, 29.01.2018
psáno pro web „www.postoveznamky.sk“Post a comment
Related philatelic materials (1):

Postage Stamp Milan Rastislav Stefanik (1880 - 1919)Postage Stamp
Milan Rastislav Stefanik (1880 - 1919)


Author: Jiří Neumann, předseda zapsaného spolku pro rozvoj filatelie NEWSPHILA z.s.
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 21. 08. 2017 21:55
Updated: 06. 02. 2018 11:25
 
Printing Sheet Milan Rastislav Štefánik (1880-1919) with printing fault
Printing Sheet Milan Rastislav Štefánik (1880-1919) with printing fault
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Aby ste mohli niečo robiť naozaj dobre, musíte to milovať. Ale to nie je jednoduché. Väčšina ľudí bola vychovaná s tým, že práca nie je zábava.

(Bill Zanker)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.