Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Collectors exchange meeting of philatelists and numismatists in Bratislava (Slovakia)
Dr. László Perneczky: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (Transcarpathian Hungarian - Ruthenian labels of postal savings bank) (1939 -1945) (book review)

Dr. László Perneczky: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (Transcarpathian Hungarian - Ruthenian labels of postal savings bank) (1939 -1945) (book review)

Dr. László Perneczky: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (Transcarpathian Hungarian - Ruthenian labels of postal savings bank) (1939 -1945) (book review)

Dr. László Perneczky: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (Transcarpathian Hungarian - Ruthenian labels of postal savings bank) (1939 -1945) (book review)


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Dr. László Perneczky: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (Transcarpathian Hungarian - Ruthenian labels of postal savings bank) (1939 -1945) (book review)
  Book review of a text book Dr. László Perneczky: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (Transcarpathian Hungarian - Ruthenian labels of postal savings bank) (1939 -1945) published in the Philatelic Studies series by the Slovak Philatelic Academy in 2016.
   
  Author: PhDr. Štefan Kollár, PhD.
Published: 27. 01. 2017 00:09
 Názov: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (1939 -1945)
Autor: Dr. László Perneczky
Redakčná úprava: Ivan Tvrdý
Preklad z maďarského originálu: Otto Piszton
Vydavateľ: Slovenská filatelistická akadémia (SFA)
Edičný rad: Filatelistické štúdie (15. zväzok)
Tlač: PN print s.r.o. Piešťany
Rok vydania: 2016
Počet strán: 60 - 73 fotografií, 1 čierno-biela fotografia, 2 tabuľky, nemecké a anglické resumé
Formát: A5
Väzba: Mäkká
ISBN 978-80-971051-9-8
Počet výtlačkov: 60ks

Nepredajné (len pre potreby členov SFA)
László Perneczky: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (1939 -1945)


V rámci prvého výjazdového jesenného zasadania Slovenskej filatelistickej akadémie dňa 15. 10. 2016 v Trenčíne bola odbornej verejnosti sprístupnená kniha zahraničného člena Slovenskej filatelistickej akadémie Dr. László Perneczky, zaoberajúca sa maďarsko –rusínskymi dvojjazyčnými nálepkami poštovej sporiteľne v rokoch 1939 - 1945, v edícii Filatelistické štúdie za finančnej pomoci Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky – Národného programu aktívneho starnutia. Jej autorom je odborne fundovaný, viackrát ocenený filatelista Zväzom maďarských filatelistov, znovu zakladajúci člen skupiny zberateľov R-nálepiek v rámci sekcie špecializovaných odborov filatelie MABEOSZ. Člen MAFITu (maďarská obdoba Slovenskej filatelistickej akadémie) od roku 1993.

Knihu tvoria dve samostatné časti. Prvá časť oboznamuje čitateľa s dvojjazyčnými R-nálepkami na Podkarpatskej Rusi, a dvojjazyčnými nálepkami Maďarskej kráľovskej poštovej sporiteľne, pričom sa venuje aj okolnostiam vzniku tejto inštitúcie v roku 1885. Druhá časť sa obšírne zaoberá porovnávaním R- nálepiek s nálepkami poštovej sporiteľne, ich textom, zvláštnosťami, tlačovými chybami, chybotlačami, odchýlkami, ako aj zrušením dvojjazyčných nálepiek v r.1940 po územnosprávnej reorganizácii. Jednotlivé časti sú bohato ilustrované foto materiálom a doplnené dvomi podrobnými tabuľkami, zahrňujúcimi zoznam nálepiek používaných maďarskou poštovou správou na Podkarpatskej Rusi v r. 1939 - 1945. Záver publikácie tvorí resumé v nemeckom a anglickom jazyku.

Autor v úvode vysvetľuje etnogenézu Rusínov a ich rozšírenie v rámci stredovýchodnej Európy, naznačuje zložitosť dejinného vývoja danej oblasti, ako aj príslušnosť k rôznym poštovým správam. Cez tieto kultúrno - historické skutočnosti skúma javy v časovom rozpätí 1939-1945. Základom skúmania boli z pozostalosti získané nálepky poštovej sporiteľne. Publikácia približuje odbornej verejnosti, ale i laickým záujemcom o poštovú históriu doteraz nepublikované dvojjazyčné nálepky a ich porovnanie s R – nálepkami v rámci tejto v oblasti filatelistickej literatúry menej sledovanej témy. Autor pre objektívnosť skúmaného javu vychádza prevažne z autentických archívnych materiálov svojej zbierky, s ktorými sa oboznamoval počas niekoľkoročného štúdia. Touto prácou predložil odbornej verejnosti nie len z historického hľadiska, ale i oblasti filatelie zaujímavú odbornú publikáciu, ktorá môže byť prínosom pre zberateľov i na Slovensku. Takto publikácia sa stáva významným dokladom doby a rozšíri obzor nie len filatelistov a záujemcov o historické udalosti v ktorých zohrala úlohu i naša krajina. Je potrebné pripomenúť, že tento zaujímavý obsah v už tradičnej kvalitnej úprave zastrešuje vydavateľ Ivan Tvrdý a tlačiarne PN print s.r.o. Piešťany.

Možno konštatovať, že v živote Slovenskej filatelistickej akadémie sa rodí nová tradícia a to v podobe výjazdových zasadaní, na ktorých odznievajú zaujímavé referáty jej členov, ale aj v edícii Filatelistické štúdie sa objavuje novoutvorená kvalita a to príspevkami nie len domácich, ale aj zahraničných členov. Takto akadémia v dejinách filatelie, ale aj pošty a poštovníctva zaujíma dôstojné miesto v odbornej i bádateľskej oblasti. Edičná rada Filatelistické štúdie sú určené len pre členov Slovenskej filatelistickej akadémie. Pre širšiu verejnosť je k dispozícii zvyšok nákladu po uspokojení záujmu členov. Náklad jednotlivých zväzkov je 60 kusov. Záujemcovia si jednotlivé zväzky edície môžu objednať na adrese Ivan Tvrdý, Čs. armády 60, 920 01 Hlohovec, alebo na telefónnom čísle 033 7426642, Email: itvrdy@centrum.skPost a comment

Author: PhDr. Štefan Kollár, PhD.
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 27. 01. 2017 00:09
 
Dr. László Perneczky: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (Transcarpathian Hungarian - Ruthenian labels of postal savings bank) (1939 -1945) (book review)
Dr. László Perneczky: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (Transcarpathian Hungarian - Ruthenian labels of postal savings bank) (1939 -1945) (book review)
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

(dánske príslovie)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.