Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Aktuelle Nachrichten

Aktuelle Nachrichten

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Geschäfte und Inserate

Geschäfte und Inserate

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philatelie und Numismatik (Bratislava)
 
IZAKaJA - Ein exklusiver Raum für Kunst und Sammlerstücke  (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
IZAKaJA - Ein exklusiver Raum für Kunst und Sammlerstücke  (Bratislava)
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Fachbezogene Sektionen

Fachbezogene Sektionen

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistischen Partnern

Philatelistischen Partnern

 
POFIS - Der philatelistische Postdienst EXPONET - Die virtuelle internationale philatelistische Ausstellung
Filaso.cz ...oder Philatelisten für sich selbstaneb filatelisté sobě ZSF - Der Verband der slowakischen Philatelisten
japhila - Das on-line Tagebuch über die Philatelie und das Sammeln NEWSPHILA - Informationen Blog über aktuelle Ereignisse in der Philatelie ...
 
Alle philatelistische Partner
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Literatur

Philatelistische Literatur

 
  • Das Buch Známky a čaro filatelie (Die Briefmarken und der Charme der Philatelie)
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Gesellschaften

Philatelistische Gesellschaften

 
Slowakische Gesellschaft für Olympic und Sport Sammlern
OLYMPSPORT - Tschechische Assoziation für olympische und sportliche Philatelie
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slowakische Philatelistische Akademie Sektion der Russland Briefmarken Sammelgebieten
 
Alle philatelistische Gesellschaften
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Vereine ZSF a SČF

Philatelistische Vereine ZSF a SČF

 
Philatelistische Klub KF 54-17 Poprad
Philatelistische Klub KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Klub der Philatelisten - Sammlern von Spezialgebieten (Tschechische Republik)
Klub der Philatelisten 02-03 Tábor
 
Alle philatelistische Vereine ZSF a SČF
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Suche

Google Suche

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Übersetzung

Google Übersetzung

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Homepage Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Fragenforum Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Kontakten Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk       Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch     Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Zima  
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Die Abstimmung für die schönste Briefmarke EUROPA 2019
Dr. László Perneczky: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (Transkarpatisch Ungarisch - Ruthenische Etiketten der Postsparkasse) (1939 -1945) (Buchrezension)

Dr. László Perneczky: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (Transkarpatisch Ungarisch - Ruthenische Etiketten der Postsparkasse) (1939 -1945) (Buchrezension)

Dr. László Perneczky: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (Transkarpatisch Ungarisch - Ruthenische Etiketten der Postsparkasse) (1939 -1945) (Buchrezension)

Dr. László Perneczky: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (Transkarpatisch Ungarisch - Ruthenische Etiketten der Postsparkasse) (1939 -1945) (Buchrezension)


Nemčina / Němčina / German / Deutsch
Verwenden Übersetzung von Google Translate (ohne Gewähr)
 
Dr. László Perneczky: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (Transkarpatisch Ungarisch - Ruthenische Etiketten der Postsparkasse) (1939 -1945) (Buchrezension)
  Book review of a text book Dr. László Perneczky: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (Transcarpathian Hungarian - Ruthenian labels of postal savings bank) (1939 -1945) published in the Philatelic Studies series by the Slovak Philatelic Academy in 2016.
   
  Autor: PhDr. Štefan Kollár, PhD.
Veröffentlicht: 27. 01. 2017 00:09
 Názov: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (1939 -1945)
Autor: Dr. László Perneczky
Redakčná úprava: Ivan Tvrdý
Preklad z maďarského originálu: Otto Piszton
Vydavateľ: Slovenská filatelistická akadémia (SFA)
Edičný rad: Filatelistické štúdie (15. zväzok)
Tlač: PN print s.r.o. Piešťany
Rok vydania: 2016
Počet strán: 60 - 73 fotografií, 1 čierno-biela fotografia, 2 tabuľky, nemecké a anglické resumé
Formát: A5
Väzba: Mäkká
ISBN 978-80-971051-9-8
Počet výtlačkov: 60ks

Nepredajné (len pre potreby členov SFA)
László Perneczky: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (1939 -1945)


V rámci prvého výjazdového jesenného zasadania Slovenskej filatelistickej akadémie dňa 15. 10. 2016 v Trenčíne bola odbornej verejnosti sprístupnená kniha zahraničného člena Slovenskej filatelistickej akadémie Dr. László Perneczky, zaoberajúca sa maďarsko –rusínskymi dvojjazyčnými nálepkami poštovej sporiteľne v rokoch 1939 - 1945, v edícii Filatelistické štúdie za finančnej pomoci Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky – Národného programu aktívneho starnutia. Jej autorom je odborne fundovaný, viackrát ocenený filatelista Zväzom maďarských filatelistov, znovu zakladajúci člen skupiny zberateľov R-nálepiek v rámci sekcie špecializovaných odborov filatelie MABEOSZ. Člen MAFITu (maďarská obdoba Slovenskej filatelistickej akadémie) od roku 1993.

Knihu tvoria dve samostatné časti. Prvá časť oboznamuje čitateľa s dvojjazyčnými R-nálepkami na Podkarpatskej Rusi, a dvojjazyčnými nálepkami Maďarskej kráľovskej poštovej sporiteľne, pričom sa venuje aj okolnostiam vzniku tejto inštitúcie v roku 1885. Druhá časť sa obšírne zaoberá porovnávaním R- nálepiek s nálepkami poštovej sporiteľne, ich textom, zvláštnosťami, tlačovými chybami, chybotlačami, odchýlkami, ako aj zrušením dvojjazyčných nálepiek v r.1940 po územnosprávnej reorganizácii. Jednotlivé časti sú bohato ilustrované foto materiálom a doplnené dvomi podrobnými tabuľkami, zahrňujúcimi zoznam nálepiek používaných maďarskou poštovou správou na Podkarpatskej Rusi v r. 1939 - 1945. Záver publikácie tvorí resumé v nemeckom a anglickom jazyku.

Autor v úvode vysvetľuje etnogenézu Rusínov a ich rozšírenie v rámci stredovýchodnej Európy, naznačuje zložitosť dejinného vývoja danej oblasti, ako aj príslušnosť k rôznym poštovým správam. Cez tieto kultúrno - historické skutočnosti skúma javy v časovom rozpätí 1939-1945. Základom skúmania boli z pozostalosti získané nálepky poštovej sporiteľne. Publikácia približuje odbornej verejnosti, ale i laickým záujemcom o poštovú históriu doteraz nepublikované dvojjazyčné nálepky a ich porovnanie s R – nálepkami v rámci tejto v oblasti filatelistickej literatúry menej sledovanej témy. Autor pre objektívnosť skúmaného javu vychádza prevažne z autentických archívnych materiálov svojej zbierky, s ktorými sa oboznamoval počas niekoľkoročného štúdia. Touto prácou predložil odbornej verejnosti nie len z historického hľadiska, ale i oblasti filatelie zaujímavú odbornú publikáciu, ktorá môže byť prínosom pre zberateľov i na Slovensku. Takto publikácia sa stáva významným dokladom doby a rozšíri obzor nie len filatelistov a záujemcov o historické udalosti v ktorých zohrala úlohu i naša krajina. Je potrebné pripomenúť, že tento zaujímavý obsah v už tradičnej kvalitnej úprave zastrešuje vydavateľ Ivan Tvrdý a tlačiarne PN print s.r.o. Piešťany.

Možno konštatovať, že v živote Slovenskej filatelistickej akadémie sa rodí nová tradícia a to v podobe výjazdových zasadaní, na ktorých odznievajú zaujímavé referáty jej členov, ale aj v edícii Filatelistické štúdie sa objavuje novoutvorená kvalita a to príspevkami nie len domácich, ale aj zahraničných členov. Takto akadémia v dejinách filatelie, ale aj pošty a poštovníctva zaujíma dôstojné miesto v odbornej i bádateľskej oblasti. Edičná rada Filatelistické štúdie sú určené len pre členov Slovenskej filatelistickej akadémie. Pre širšiu verejnosť je k dispozícii zvyšok nákladu po uspokojení záujmu členov. Náklad jednotlivých zväzkov je 60 kusov. Záujemcovia si jednotlivé zväzky edície môžu objednať na adrese Ivan Tvrdý, Čs. armády 60, 920 01 Hlohovec, alebo na telefónnom čísle 033 7426642, Email: itvrdy@centrum.skSchreiben Sie einen Kommentar

Autor: PhDr. Štefan Kollár, PhD.
Quelle: www.postoveznamky.sk
Veröffentlicht: 27. 01. 2017 00:09
 
Dr. László Perneczky: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (Transkarpatisch Ungarisch - Ruthenische Etiketten der Postsparkasse) (1939 -1945) (Buchrezension)
Dr. László Perneczky: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (Transkarpatisch Ungarisch - Ruthenische Etiketten der Postsparkasse) (1939 -1945) (Buchrezension)
Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

(Arnold Schwarzenegger)

Zitate für jeden Tag
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Alle Rechte vorbehalten.