Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Aktuelle Nachrichten

Aktuelle Nachrichten

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Geschäfte und Inserate

Geschäfte und Inserate

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philatelie und Numismatik (Bratislava)
 
IZAKaJA - Ein exklusiver Raum für Kunst und Sammlerstücke  (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
IZAKaJA - Ein exklusiver Raum für Kunst und Sammlerstücke  (Bratislava)
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Fachbezogene Sektionen

Fachbezogene Sektionen

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistischen Partnern

Philatelistischen Partnern

 
POFIS - Der philatelistische Postdienst EXPONET - Die virtuelle internationale philatelistische Ausstellung
Filaso.cz ...oder Philatelisten für sich selbstaneb filatelisté sobě ZSF - Der Verband der slowakischen Philatelisten
japhila - Das on-line Tagebuch über die Philatelie und das Sammeln NEWSPHILA - Informationen Blog über aktuelle Ereignisse in der Philatelie ...
 
Alle philatelistische Partner
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Literatur

Philatelistische Literatur

 
  • Das Buch Známky a čaro filatelie (Die Briefmarken und der Charme der Philatelie)
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Gesellschaften

Philatelistische Gesellschaften

 
Slowakische Gesellschaft für Olympic und Sport Sammlern
OLYMPSPORT - Tschechische Assoziation für olympische und sportliche Philatelie
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slowakische Philatelistische Akademie Sektion der Russland Briefmarken Sammelgebieten
 
Alle philatelistische Gesellschaften
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Vereine ZSF a SČF

Philatelistische Vereine ZSF a SČF

 
Philatelistische Klub KF 54-17 Poprad
Philatelistische Klub KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Klub der Philatelisten - Sammlern von Spezialgebieten (Tschechische Republik)
Klub der Philatelisten 02-03 Tábor
 
Alle philatelistische Vereine ZSF a SČF
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Suche

Google Suche

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Übersetzung

Google Übersetzung

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Homepage Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Fragenforum Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Kontakten Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk       Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch     Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Zima  
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Sammler-Messe BRATISLAVA SAMMLER TAGE 2019
Cyril und Methodius Motive auf Briefmarken (die Buchbesprechung)

Cyril und Methodius Motive auf Briefmarken (die Buchbesprechung)

Cyril und Methodius Motive auf Briefmarken (die Buchbesprechung)

Cyril und Methodius Motive auf Briefmarken (die Buchbesprechung)


Nemčina / Němčina / German / Deutsch
Verwenden Übersetzung von Google Translate (ohne Gewähr)
 
Cyril und Methodius Motive auf Briefmarken (die Buchbesprechung)
  Recenzia knižnej publikácie Cyrilo-metodské motívy na poštových známkach, ktorú vydala Slovenská pošta, a. s. pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.
   
  Autor: Ing. Peter Malík, PhD.
Veröffentlicht: 29. 07. 2013 09:08
 


V rámci tohtoročného významného jubilea, 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, Slovenská pošta, a. s., vydaním reprezentačnej publikácie Cyrilo-metodské motívy na poštových známkach veľmi príjemne prekvapila nielen filatelistov a záujemcov o poštové známky, ale aj širokú verejnosť. Samotná publikácia nadväzuje na vydanie hárčeka s poštovou známkou venovanou tomuto výročiu podľa návrhu nášho popredného výtvarníka a autora návrhov mnohých ocenených poštových známok doma aj v zahraničí, akad. maliara prof. Dušana Kállaya, v dokonalej ryteckej transpozícii Miloša Ondráčka a na vysokej technickej úrovni realizácie v Poštovní tiskárne cenin Praha. Majstrovské stvárnenie námetu prevzali aj poštové správy Bulharskej republiky, Českej republiky a Vatikánu, ktoré štáty si rovnako pripomínajú významné historické obdobie, čím vzniklo takzvané spoločné vydanie s rovnakou obrazovou časťou. Čerešničkou na torte je príloha zaradená do publikácie – neperforovaný hárček v originálnych farbách ako filatelistická pozornosť vydavateľa záujemcom o túto publikáciu.


Kniha Cyrilo-metodské motívy na poštových známkach

Úvodným príspevkom náš významný historik prof. Matúš Kučera, predseda námetovej komisie, ktorá vyberá námety pre vydavateľa našich poštových známok, na báze dokladovaných historických skutočností, prístupnou a zároveň pútavou formou čitateľa oboznamuje so životom Konštantína a Metoda od ich narodenia, pôsobenia na cisárskom dvore v Konštantínopole, prípravy byzantskej misie na Veľkú Moravu počas zložitých mocenských bojov, až po jej uskutočnenie v roku 863. Autor pokračuje opisom vyše trojročného pôsobenia misie na našom území a nasledujúcich historických udalostí, keď približuje význam poslania solúnskych bratov, ktorí priniesli na naše územie veľkú myšlienku kresťanskej kultúry a pokory.

V ďalšej časti publikácie vedúci odboru Pofis Mgr. Martin Vančo, PhD., v nosnom, bohato ilustrovanom odbornom príspevku sa na báze dokladovaných historických skutočností venuje námetu sv. Cyrila a Metoda na našich platidlách a poštových známkach. V úvode pripomína históriu udržiavania tradície cyrilo-metodských osláv na našom území, keď na jej rozvoj mal najskôr osobný vplyv panovníčky Márie Terézie, potom pôsobenie osvieteneckých Bernolákovcov, neskôr národné obrodenie a založenie Matice slovenskej. Ďalej približuje cyrilo-metodskú tradíciu počas prvej Československej republiky, spomína Pribinove slávnosti v roku 1933 v Nitre, keď bola vydaná aj séria poštových pohľadníc, a pokračuje obdobím Slovenského štátu, keď významnú úlohu pri kreovaní štátnych cenín zohral výtvarník a historik dr. Jozef Cincík. Aj jeho zásluhou sa na účely vydávania papierových platidiel zriadila tlačiareň Neografia v Martine. Veľkomoravské tradície sa potom objavovali na platidlách podľa predlôh Martina Benku a Ľudovíta Fullu. Sv. Cyril a Metod boli stvárnení na 20-korunovej striebornej minci, ktorú v roku 1941 vyrazila mincovňa v Kremnici.


Kniha Cyrilo-metodské motívy na poštových známkach

Ako sa cyrilo-metodská tradícia „rozvíjala“ počas socialistického Československa autor približuje v ďalšej časti. Uvádza rôzne skutočnosti, ako sa vládnuca strana snažila niekedy účelovo využiť, a niekedy zneužiť tieto tradície, čo sa, pochopiteľne odrazilo aj na našich platidlách a ďalších ceninách. Po roku 1989 sa situácia začala meniť, a po vytvorení samostatných republík sa vytvoril priestor na hodnotenie histórie na základe zachovaných dokumentov a faktov, a tým aj na pripomenutie významných míľnikov našej minulosti na našich platidlách a poštových známkach, čo autor dokumentuje reprodukciami ich návrhov. (Drobná nepresnosť je na str. 26 v pravom stĺpci, keď spomínané osobnosti neboli vydané v jednej sérii, ale v troch rôznych vydaniach v roku 1990.)


Kniha Cyrilo-metodské motívy na poštových známkach

V osobitnej kapitole prof. Dušan Kállay, medzinárodne uznávaný umelec, poctený viacerými prestížnymi oceneniami v oblasti známkovej tvorby, sa aj ako autor návrhu hárčeka s poštovou známkou a celej emisie vydanej k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu vyznáva z pocitov pri vytvorení samotného návrhu a jeho vzťahu k historickým témam, keď uvádza: „Každá historická téma v mojej známkovej tvorbe znamená pochopiť ju v jej komplexnosti tak, aby všetky časti emisie fungovali ako akýsi fiktívny príbeh... Pre mňa ako výtvarníka špecializujúceho sa na knižnú ilustráciu a kultúru, v ktorej je veľmi dôležitý vzťah písaného textu a jeho obrazového stvárnenia, je preto najvýznamnejší literárno-filozofický odkaz cyrilo-metodskej misie... “ Už samotný prístup autora k stvárnenému námetu dal predpoklad vzniku významného umeleckého diela, ktoré prevzali na poštovú ceninu aj Česká republika, Bulharská republika a štát Vatikán.

Autor nasledujúceho príspevku MVDr. Milan Šajgalík sa z pohľadu námetového filatelistu venuje chronologickému súpisu vydaných poštových známok, FDC a ostatných predmetov zberateľského záujmu súvisiacich s cyrilo-metodským odkazom dnešku. Všíma si, a na zobrazených materiáloch bohato dokumentuje, historické osobnosti, ktoré sa zaslúžili o zachovanie tohto odkazu, pamätné miesta Veľkej Moravy súvisiace priamo aj nepriamo s pôsobením sv. Cyrila a Metoda, a tiež novodobé pripomenutia solúnskych bratov a významnej histórie. Súvislosti nachádza aj na poštových materiáloch Vatikánu, Grécka, Bulharska, Nemecka, Macedónska a ďalších štátov.

V závere publikácie sa Veronika Bilicová a kolektív spoluautoriek (učiteľka a žiačky) venujú úspešnej akcii „Sv. Cyril a Metod očami detí“, ktorá sa uskutočnila vlani v Nitre, keď deti tvorili priamo v autentickom prostredí hradu a podhradia. Dokladom sú reprodukované hodnotné kresby, aj s návrhom na poštovú celinu. Pozitívnym výsledkom v neposlednom rade je aj takouto formou vzbudený záujem detí o náš významný úsek dejín.

Možno konštatovať, že význam tejto publikácie svojím obsahom, dokladovanými materiálmi a grafickým spracovaním presahuje vydavateľský zámer, je ojedinelá v našej odbornej literatúre a určite by mala byť v knižnici nielen každého záujemcu o našu známkovú tvorbu, ale aj každého, kto sa zaujíma o našu históriu a jej odkazu pre súčasnosť.


Kniha Cyrilo-metodské motívy na poštových známkachSchreiben Sie einen Kommentar

Autor: Ing. Peter Malík, PhD.

Veröffentlicht: 29. 07. 2013 09:08
 
Cyril und Methodius Motive auf Briefmarken (die Buchbesprechung)
Cyril und Methodius Motive auf Briefmarken (die Buchbesprechung)
Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

Život nám neustále prináša nové lekcie. Kým sa z nich nepoučíme, musíme ich absolvovať znova a znova.

(Andrew Matthews)

Zitate für jeden Tag
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Alle Rechte vorbehalten.