Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk The process of preparing a postage stamp issue President of the Slovak Republic - Zuzana Čaputová
Bohumil Synek: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celiny (SLOVAKIA 1939 - 1945 - Stamps and Stationeries) (book review)

Bohumil Synek: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celiny (SLOVAKIA 1939 - 1945 - Stamps and Stationeries) (book review)

Bohumil Synek: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celiny (SLOVAKIA 1939 - 1945 - Stamps and Stationeries) (book review)

Bohumil Synek: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celiny (SLOVAKIA 1939 - 1945 - Stamps and Stationeries) (book review)


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Bohumil Synek: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celiny (SLOVAKIA 1939 - 1945 - Stamps and Stationeries) (book review)
  Book review of a specialised catalogue Bohumil Synek: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celiny (SLOVAKIA 1939 - 1945 - Stamps and Stationeries) published in Bratislava in 2015.
   
  Author: Vojtech Jankovič
Published: 27. 10. 2015 21:55
 


Názov: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celiny
Autor: Bohumil Synek
Odborná spolupráca: Michal Zika, Jozef Vangel, Emil Gažo, Oldřich Jarabica, Peter Dupaľ, Boris Kalman
Grafická úprava: Peter Juriga
Vydavateľ: FILATELIA - NUMIZMATIKA ALBUM, Lazaretská ulica 11, Bratislava
Rok vydania: 2015
Počet strán: 124 (vo farbe)
Formát: A/4
Väzba: Mäkká

Predajná cena: 30 €
Bohumil Synek: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celinyKedy a vďaka komu nový katalóg uzrel svetlo sveta?


26. októbra 2015 sa v Bratislave v reštaurácii Randezvous na Českej ulici uskutočnil krst nového katalógu známok a celín Slovenska 1939 - 1945. Katalóg v rozsahu 124 farebných strán autorsky pripravil Bohumil Synek v spolupráci s Michalom Zikom, Jozefom Vangelom, Emilom Gažom, Oldřichom Jarabicom, Petrom Dupaľom, Borisom Kalmanom a vydala ho firma FILATELIA - NUMIZMATIKA ALBUM na Lazaretskej ulici v Bratislave. Graficky sa tvorbe katalógu podieľal Peter Juriga.

Autor katalógu Bohumil Synek je dlhoročným špecializovaným zberateľom, zväzovým znalcom a uznávaným odborníkom v oblasti poštových známok Slovenska v období rokov 1939 - 1945. Na základe svojich dlhoročných skúseností v katalógu upozorňuje na výskyt falzifikátov a tie, ktoré sa na trhu vyskytujú najčastejšie, vyobrazuje aj s popisom, ako ich možno rozoznať od originálov (pozri aj článok Falošný Hlinka plný tajomstiev).


Aké sú základné charakteristiky nového katalógu?


Katalóg, ktorého hlavnou prednosťou sú ceny v eurách a rozdelenie známok na základnú a špecializovanú časť, prináša aktualizovaný prehľad cenových hladín celého obdobia. Autor významne prepracoval a doplnil nové poznatky oproti predchádzajúcemu špecializovanému katalógu SLOVENSKO 1939 - 1945, ktorý vyšiel v roku 2007 a teda prinášal ceny len v Sk.Bohumil Synek: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celiny
 
Obalové strany katalógu so šikovným uvedením najdôležitejších pomôcok na zadnej tvrdšej strane (polohy priesvitky, rozmery riadkového zúbkovania a etalóny pre overenie minimálnych rozmerov nezúbkovaných známok).Čo katalóg odlišuje od ostatných, aké zmeny prináša?


  • Samozrejmosťou sú ceny v eurách.
  • Je to katalóg „Dva v jednom“ - na úvodných 8 stranách používateľ nájde prehľad základných známok s ocenením najbežnejšieho zberateľského variantu určený pre začínajúcich zberateľov alebo tých, ktorí sa venujú generálnemu zberateľstvu.
  • V špecializovanej časti, tvoriacej jadro katalógu, čitateľ nájde všetky zberateľské varianty známok - typy, farby, zúbkovania, doskové chyby, chyby tlače, doskové značky a ich ocenenie vrátane celistvostí. Katalóg registruje a vyobrazuje väčší počet doskových chýb ako ten predchádzajúci z roku 2007.
  • Novinkou je ocenenie miniatúr, teda všetkých štyroch rohových štvorblokov známok.
  • Autor je znalcom ZSF pre pravosť známok Slovenského štátu - v katalógu upozorňuje na výskyt falzifikátov a tie, ktoré sa na trhu vyskytujú najčastejšie, vyobrazuje aj s popisom, ako ich možno rozoznať od originálov.
  • Celkom nové sú kapitoly venované tlači známok prvej pretlačovej série - autor oceňuje neštandardné pretláčanie známok 5h a 25h Štátneho znaku a 4 varianty pretláčania známok krajiniek 1.20 Kč až 3.50 Kč. Používateľ katalógu tak získa odpoveď na otázku, prečo niektoré rohové štvorbloky známok krajiniek dosahujú v aukciách mnohonásobok vyvolávacích cien.
  • Grafickú tvár katalógu spestrujú výstrižky z časopisu Slovenský filatelista z rokov 1939 - 1945. Autor propaguje čítanie dobovej literatúry ako výdatného zdroja originálnych informácií a uvádza internetovú adresu, kde si možno v dobovej literatúre listovať.
  • V časti katalógu venovanej celinám používateľ nájde všetko to, čo bolo aj v predchádzajúcom katalógu, a ešte čosi navyše.Záverečné hodnotenie


Vydanie katalógu s odstupom 8 rokov od predchádzajuceho ešte v slovenských korunách (Ondrej Földes, 2007) je výborným počinom vzhľadom na uvedenie všetkých cenových záznamov v eurách a hlavne vďaka kvalitatívnemu prepracovaniu obsahu, odstráneniu niektorých chýb a nepresností a doplneniu nových poznatkov. Za veľký prínos pokladám priebežné upozornovanie na možné falzifikáty, nielen uvedením tradičného, ale, žiaľ, často nič bližšie hovoriaceho označenia F!, ale uvedením konkrétnych faktov o type a výskyte falzifikátov. Ide nepochybne o významný vklad autora - dlhoročného zväzového znalca v tejto oblasti.

Za menšie negatívum katalógu považujem fakt, že nemá ani základný informačný text uvedený v niektorom svetovom - napriklad anglickom alebo nemeckom - jazyku, čím sa stáva pre zahraničných zberateľov dost nepraktický a tazsie použiteľný. Vzhľadom na to, že takýchto zberateľov nie je (a veríme, že ani v budúcnosti nebude) málo, môže to negatívne ovplyvniť širšie využitie katalógu, najmä v zahraničí. A to je nepochybne veľká škoda!


Kde sa dá nový katalóg najľahšie kúpiť?


Katalóg si možno za 30 euro objednať u vydavateľa, ktorým je FILATELIA - NUMIZMATIKA ALBUM na Lazaretskej ulici 11 v Bratislave. Tel.: 00421 2 529 67 411, web: www.filatelia-album.sk, e-mail: info@filatelia-album.skPost a comment
Related articles (2):

Fake Hlinka full of secretsFake Hlinka full of secrets
Ondrej Földes: Katalóg SLOVENSKO 1939 - 1945 (Catalogue SLOVAKIA 1939 - 1945) (the review)Ondrej Földes: Katalóg SLOVENSKO 1939 - 1945 (Catalogue SLOVAKIA 1939 - 1945) (the review)

Related announcements (1):

Presentation of the new catalog SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celiny (SLOVAKIA 1939 - 1945 - Stamps and Stationeries)Presentation of the new catalog SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celiny (SLOVAKIA 1939 - 1945 - Stamps and Stationeries)


Author: Vojtech Jankovič

Published: 27. 10. 2015 21:55
 
Bohumil Synek: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celiny (SLOVAKIA 1939 - 1945 - Stamps and Stationeries) (book review)
Bohumil Synek: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celiny (SLOVAKIA 1939 - 1945 - Stamps and Stationeries) (book review)
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Človek je v skutočnosti ďaleko viac schopný, ako si myslí, ale bolo mu už toľkokrát povedané, že to tak nie je, až tomu uveril.

(Tamás Kasza)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.