Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Aktuelle Nachrichten

Aktuelle Nachrichten

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Geschäfte und Inserate

Geschäfte und Inserate

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philatelie und Numismatik (Bratislava)
 
IZAKaJA - Ein exklusiver Raum für Kunst und Sammlerstücke (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
IZAKaJA - Ein exklusiver Raum für Kunst und Sammlerstücke (Bratislava)
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Fachbezogene Sektionen

Fachbezogene Sektionen

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistischen Partnern

Philatelistischen Partnern

 
POFIS - Der philatelistische Postdienst EXPONET - Die virtuelle internationale philatelistische Ausstellung
Filaso.cz ...oder Philatelisten für sich selbstaneb filatelisté sobě ZSF - Der Verband der slowakischen Philatelisten
japhila - Das on-line Tagebuch über die Philatelie und das Sammeln NEWSPHILA - Informationen Blog über aktuelle Ereignisse in der Philatelie ...
 
Alle philatelistische Partner
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Literatur

Philatelistische Literatur

 
 • Das Buch Známky a čaro filatelie (Die Briefmarken und der Charme der Philatelie)
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Gesellschaften

Philatelistische Gesellschaften

 
Slowakische Gesellschaft für Olympic und Sport Sammlern
OLYMPSPORT - Tschechische Assoziation für olympische und sportliche Philatelie
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slowakische Philatelistische Akademie Sektion der Russland Briefmarken Sammelgebieten
 
Alle philatelistische Gesellschaften
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Vereine ZSF a SČF

Philatelistische Vereine ZSF a SČF

 
Philatelistische Klub KF 54-17 Poprad
Philatelistische Klub KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Klub der Philatelisten - Sammlern von Spezialgebieten (Tschechische Republik)
Klub der Philatelisten 02-03 Tábor
 
Alle philatelistische Vereine ZSF a SČF
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Suche

Google Suche

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Übersetzung

Google Übersetzung

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Homepage Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Fragenforum Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Kontakten Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk       Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch     Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Zima  
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Die Abstimmung für die schönste Briefmarke EUROPA 2019
Bohumil Synek: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celiny (SLOWAKEI 1939 - 1945 - Briefmarken und Ganzsachen) (Buchbesprechung)

Bohumil Synek: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celiny (SLOWAKEI 1939 - 1945 - Briefmarken und Ganzsachen) (Buchbesprechung)

Bohumil Synek: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celiny (SLOWAKEI 1939 - 1945 - Briefmarken und Ganzsachen) (Buchbesprechung)

Bohumil Synek: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celiny (SLOWAKEI 1939 - 1945 - Briefmarken und Ganzsachen) (Buchbesprechung)


Nemčina / Němčina / German / Deutsch
Verwenden Übersetzung von Google Translate (ohne Gewähr)
 
Bohumil Synek: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celiny (SLOWAKEI 1939 - 1945 - Briefmarken und Ganzsachen) (Buchbesprechung)
  Book review of a specialised catalogue Bohumil Synek: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celiny (SLOVAKIA 1939 - 1945 - Stamps and Stationeries) published in Bratislava in 2015.
   
  Autor: Vojtech Jankovič
Veröffentlicht: 27. 10. 2015 21:55
 


Názov: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celiny
Autor: Bohumil Synek
Odborná spolupráca: Michal Zika, Jozef Vangel, Emil Gažo, Oldřich Jarabica, Peter Dupaľ, Boris Kalman
Grafická úprava: Peter Juriga
Vydavateľ: FILATELIA - NUMIZMATIKA ALBUM, Lazaretská ulica 11, Bratislava
Rok vydania: 2015
Počet strán: 124 (vo farbe)
Formát: A/4
Väzba: Mäkká

Predajná cena: 30 €
Bohumil Synek: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celinyKedy a vďaka komu nový katalóg uzrel svetlo sveta?


26. októbra 2015 sa v Bratislave v reštaurácii Randezvous na Českej ulici uskutočnil krst nového katalógu známok a celín Slovenska 1939 - 1945. Katalóg v rozsahu 124 farebných strán autorsky pripravil Bohumil Synek v spolupráci s Michalom Zikom, Jozefom Vangelom, Emilom Gažom, Oldřichom Jarabicom, Petrom Dupaľom, Borisom Kalmanom a vydala ho firma FILATELIA - NUMIZMATIKA ALBUM na Lazaretskej ulici v Bratislave. Graficky sa tvorbe katalógu podieľal Peter Juriga.

Autor katalógu Bohumil Synek je dlhoročným špecializovaným zberateľom, zväzovým znalcom a uznávaným odborníkom v oblasti poštových známok Slovenska v období rokov 1939 - 1945. Na základe svojich dlhoročných skúseností v katalógu upozorňuje na výskyt falzifikátov a tie, ktoré sa na trhu vyskytujú najčastejšie, vyobrazuje aj s popisom, ako ich možno rozoznať od originálov (pozri aj článok Falošný Hlinka plný tajomstiev).


Aké sú základné charakteristiky nového katalógu?


Katalóg, ktorého hlavnou prednosťou sú ceny v eurách a rozdelenie známok na základnú a špecializovanú časť, prináša aktualizovaný prehľad cenových hladín celého obdobia. Autor významne prepracoval a doplnil nové poznatky oproti predchádzajúcemu špecializovanému katalógu SLOVENSKO 1939 - 1945, ktorý vyšiel v roku 2007 a teda prinášal ceny len v Sk.Bohumil Synek: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celiny
 
Obalové strany katalógu so šikovným uvedením najdôležitejších pomôcok na zadnej tvrdšej strane (polohy priesvitky, rozmery riadkového zúbkovania a etalóny pre overenie minimálnych rozmerov nezúbkovaných známok).Čo katalóg odlišuje od ostatných, aké zmeny prináša?


 • Samozrejmosťou sú ceny v eurách.
 • Je to katalóg „Dva v jednom“ - na úvodných 8 stranách používateľ nájde prehľad základných známok s ocenením najbežnejšieho zberateľského variantu určený pre začínajúcich zberateľov alebo tých, ktorí sa venujú generálnemu zberateľstvu.
 • V špecializovanej časti, tvoriacej jadro katalógu, čitateľ nájde všetky zberateľské varianty známok - typy, farby, zúbkovania, doskové chyby, chyby tlače, doskové značky a ich ocenenie vrátane celistvostí. Katalóg registruje a vyobrazuje väčší počet doskových chýb ako ten predchádzajúci z roku 2007.
 • Novinkou je ocenenie miniatúr, teda všetkých štyroch rohových štvorblokov známok.
 • Autor je znalcom ZSF pre pravosť známok Slovenského štátu - v katalógu upozorňuje na výskyt falzifikátov a tie, ktoré sa na trhu vyskytujú najčastejšie, vyobrazuje aj s popisom, ako ich možno rozoznať od originálov.
 • Celkom nové sú kapitoly venované tlači známok prvej pretlačovej série - autor oceňuje neštandardné pretláčanie známok 5h a 25h Štátneho znaku a 4 varianty pretláčania známok krajiniek 1.20 Kč až 3.50 Kč. Používateľ katalógu tak získa odpoveď na otázku, prečo niektoré rohové štvorbloky známok krajiniek dosahujú v aukciách mnohonásobok vyvolávacích cien.
 • Grafickú tvár katalógu spestrujú výstrižky z časopisu Slovenský filatelista z rokov 1939 - 1945. Autor propaguje čítanie dobovej literatúry ako výdatného zdroja originálnych informácií a uvádza internetovú adresu, kde si možno v dobovej literatúre listovať.
 • V časti katalógu venovanej celinám používateľ nájde všetko to, čo bolo aj v predchádzajúcom katalógu, a ešte čosi navyše.Záverečné hodnotenie


Vydanie katalógu s odstupom 8 rokov od predchádzajuceho ešte v slovenských korunách (Ondrej Földes, 2007) je výborným počinom vzhľadom na uvedenie všetkých cenových záznamov v eurách a hlavne vďaka kvalitatívnemu prepracovaniu obsahu, odstráneniu niektorých chýb a nepresností a doplneniu nových poznatkov. Za veľký prínos pokladám priebežné upozornovanie na možné falzifikáty, nielen uvedením tradičného, ale, žiaľ, často nič bližšie hovoriaceho označenia F!, ale uvedením konkrétnych faktov o type a výskyte falzifikátov. Ide nepochybne o významný vklad autora - dlhoročného zväzového znalca v tejto oblasti.

Za menšie negatívum katalógu považujem fakt, že nemá ani základný informačný text uvedený v niektorom svetovom - napriklad anglickom alebo nemeckom - jazyku, čím sa stáva pre zahraničných zberateľov dost nepraktický a tazsie použiteľný. Vzhľadom na to, že takýchto zberateľov nie je (a veríme, že ani v budúcnosti nebude) málo, môže to negatívne ovplyvniť širšie využitie katalógu, najmä v zahraničí. A to je nepochybne veľká škoda!


Kde sa dá nový katalóg najľahšie kúpiť?


Katalóg si možno za 30 euro objednať u vydavateľa, ktorým je FILATELIA - NUMIZMATIKA ALBUM na Lazaretskej ulici 11 v Bratislave. Tel.: 00421 2 529 67 411, web: www.filatelia-album.sk, e-mail: info@filatelia-album.skSchreiben Sie einen Kommentar
Verwandte Abhandlungen (2):

Gefälschte Hlinka voll von GeheimnissenGefälschte Hlinka voll von Geheimnissen
Ondrej Földes: Katalóg SLOVENSKO 1939 - 1945 (Katalog SLOWAKEI 1939 - 1945) (die Buchbesprechung)Ondrej Földes: Katalóg SLOVENSKO 1939 - 1945 (Katalog SLOWAKEI 1939 - 1945) (die Buchbesprechung)

Verwandte Ankündigungen (1):

Präsentation des neuen Katalogs SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a Celiny (SLOWAKEI 1939 - 1945 - Briefmarken und Ganzsachen)Präsentation des neuen Katalogs SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a Celiny (SLOWAKEI 1939 - 1945 - Briefmarken und Ganzsachen)


Autor: Vojtech Jankovič

Veröffentlicht: 27. 10. 2015 21:55
 
Bohumil Synek: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celiny (SLOWAKEI 1939 - 1945 - Briefmarken und Ganzsachen) (Buchbesprechung)
Bohumil Synek: SLOVENSKO 1939 - 1945 - Známky a celiny (SLOWAKEI 1939 - 1945 - Briefmarken und Ganzsachen) (Buchbesprechung)
Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

(Anita Bischof, Klaus Bischof)

Zitate für jeden Tag
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Alle Rechte vorbehalten.