Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Aktuelle Nachrichten

Aktuelle Nachrichten

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Geschäfte und Inserate

Geschäfte und Inserate

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philatelie und Numismatik (Bratislava)
 
IZAKaJA - Ein exklusiver Raum für Kunst und Sammlerstücke  (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Angebot Personalisierte Druckbogen (PersUTL)
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Fachbezogene Sektionen

Fachbezogene Sektionen

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistischen Partnern

Philatelistischen Partnern

 
POFIS - Der philatelistische Postdienst EXPONET - Die virtuelle internationale philatelistische Ausstellung
Filaso.cz ...oder Philatelisten für sich selbstaneb filatelisté sobě ZSF - Der Verband der slowakischen Philatelisten
japhila - Das on-line Tagebuch über die Philatelie und das Sammeln NEWSPHILA - Informationen Blog über aktuelle Ereignisse in der Philatelie ...
 
Alle philatelistische Partner
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Literatur

Philatelistische Literatur

 
  • Das Buch Známky a čaro filatelie (Die Briefmarken und der Charme der Philatelie)
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Gesellschaften

Philatelistische Gesellschaften

 
Slowakische Gesellschaft für Olympic und Sport Sammlern
OLYMPSPORT - Tschechische Assoziation für olympische und sportliche Philatelie
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slowakische Philatelistische Akademie Sektion der Russland Briefmarken Sammelgebieten
 
Alle philatelistische Gesellschaften
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Vereine ZSF a SČF

Philatelistische Vereine ZSF a SČF

 
Philatelistische Klub KF 54-17 Poprad
Philatelistische Klub KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Klub der Philatelisten - Sammlern von Spezialgebieten (Tschechische Republik)
Klub der Philatelisten 02-03 Tábor
 
Alle philatelistische Vereine ZSF a SČF
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Suche

Google Suche

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Übersetzung

Google Übersetzung

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Homepage Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Fragenforum Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Kontakten Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk       Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch     Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Zima  
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Bekannt - Unbekannt Feldpost in Piestany

Bekannt - Unbekannt Feldpost in Piestany

Bekannt - Unbekannt Feldpost in Piestany

Bekannt - Unbekannt Feldpost in Piestany


Nemčina / Němčina / German / Deutsch
Verwenden Übersetzung von Google Translate (ohne Gewähr)
 
Bekannt - Unbekannt Feldpost in Piestany
  Interesting article about the meeting of the three emperors during the First World War in Piestany.
   
  Autor: Alexander Urminský
Veröffentlicht: 05. 01. 2011 01:21
 


V časopise Zberateľ č. 1/2007 som uverejnil obsiahlejší článok s názvom Piešťany v čase I. svetovej vojny v zrkadle pohľadníc. Jedna jeho časť je venovaná stretnutiu „troch cisárov“, predstaviteľov „centrálnych mocností“, ktorú citujem:

„V dňoch 2 - 3. februára 1917 stretli sa v hoteli Thermia Palace traja cisári. Znie to dosť neuveriteľne, lebo veľa takých miest nemáme, kde by si cisári ruky podávali. Boli to „novopečený“ r.-u. cisár Karol I., nemecký cisár Wilhelm II. a bulharský cár Ferdinand I. - Coburg. Zišli sa aby prejednali aktuálne otázky prebiehajúcej svetovej vojny. Túto udalosť, ktorá takmer upadla do zabudnutia pripomína aktuálna pohľadnica (č. 13) a návštevníkom hotela Thermia Palace obnovený názov salónu „Ferdinand“, v ktorom jednali. Ako to však bolo? Ferdinand I. bol na pravidelnom liečení v Piešťanoch kam chodil od otvorenia tohoto prepychového secesného hotela v r. 1912. Toto rozhodlo o mieste stretnutia na vojnovú poradu. Veď Ferdinand mal k dispozícii celé 1. poschodie, kde mal od decembra 1916 vojnový generálny štáb s vlastným poštovým úradom. (Poštmajstrovou bola mladá Slovenka z Trenčína, v ktorej vraj mladý bulharský princ Cyril našiel zaľúbenie). Cisár Karol I. pricestoval na zasneženú železničnú stanicu 2. II. a nemecký cisár Wilhelm II. až na druhý deň, taktiež vlakom. Kľúčovou otázkou jednania mala byť totálna ponorková vojna, ktorá mala oslabiť Britov a Francúzov. Počas rokovania však nemecký cisár obdržal do Thermia Palace telegram, z ktorého vyplývalo, že USA vstupujú do vojny. Porada tým stratila na význame, lebo Viliam rozhodol o okamžitom započatí akcie bez ohľadu na stanoviská spojencov. Priamo odtiaľ poslal telegramom rozhodnutie admirálovi Tirpitzovi. Vojna sa postupne preklápala v neprospech centrálnych mocností, bola rámcom mnohých revolúcií a prechodných štátoprávnych štruktúr až skončila rozpadom Rakúsko - Uhorska a vznikom nových štátov v Európe i mimo nej.“
Toľko citát!

Za tie 4 roky od uverejnenia článku som hovoril s viacerými zberateľmi, ktorých zaujímali hlavne tie časti článku, ktoré sú výrazne vytlačené a týkajú sa jednak poľnej pošty bulharského cára v hoteli Thermia Palace, a tiež telegramov, ktoré dostal, resp. odoslal z miesta stretnutia nemecký cisár Wilhelm. Organizácia poľnej pošty, priznávam, nie je mojou parketou a nemohol, vlastne nevedel som uspokojiť ich otázky vo veci dĺžky trvania tejto PP (Ferdinand tam bol skoro tri mesiace, ale bol tam aj v roku 1914 na dlhom pobyte, podobne ako aj koncom roka 1917), ako bola napojená na systém PP, či mal cár k dispozícii kuriérov a podobne. Taktiež je zaujímavá zmienka o mladej "poštmajstrovej z Trenčína". Na tieto otázky je treba hľadať odpoveď pravdepodobne vo vojenských historických ústavoch či archívoch, a to v česko-slovenských i v bulharských. Niečo o tom môžu vedieť aj filatelisti, zberatelia PP a PH. Ako možnú pomôcku a úvod do problematiky môžem poskytnúť priložený zoznam prameňov, z ktorých som čerpal ja. Zároveň sa nádejám, že tí, ktorých táto "stopa" zaujme, nájdu odpovede na nastolené otázky a poodhalia "rúško tajomstva", ktorým je poľná pošta cára Ferdinanda II. - Coburga v piešťanskom hoteli Thermia Palace zahalená.

Pohľadnica k stretnutiu troch cisárov v Piešťanoch
 

Pramene a literatúra:


Drobný, Michalec, Bača, Hovorka: Piešťany trochu inak, PMDD Piešťany, 1993.
Ľudovít Winter: Spomienky na Piešťany, Balneologické múzeum Piešťany, 2001.
Roman Holec: S cárskou korunou, IN: Zabudnuté osudy, Matica slovenská 2001.
Martinské Národnie noviny z 8. februára 1917,
Wiener Zeitung zo 6. februára 1917 cituje správu bulharskej tlačovej kancelárie zo 4. februára toho istého roku.


Poznámky a komentáre:


Podľa názoru Karola Milana z Trenčína, s výskumom treba začať v kaštieli v Svätom Antone (predtým Antole). Tento bol majetkom cára Ferdinanda I. až do roku 1945 a trávieval tam veľmi veľa času a mal tam aj poľovný revír.Schreiben Sie einen Kommentar

Autor: Alexander Urminský
Quelle: 1.12.2010
Veröffentlicht: 05. 01. 2011 01:21
 
Bekannt - Unbekannt Feldpost in Piestany
Bekannt - Unbekannt Feldpost in Piestany
Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

Negramotní dvadsiateho prvého storočia nie sú tí, čo nevedia čítať a písať, ale tí, čo sa nevedia naučiť, odnaučiť a preučiť.

(Alvin Tofler)

Zitate für jeden Tag
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Alle Rechte vorbehalten.