Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk National philatelic collectors bourse in Banska Bystrica (Slovakia)
Known - Unknown Field Post in Piestany

Known - Unknown Field Post in Piestany

Known - Unknown Field Post in Piestany

Known - Unknown Field Post in Piestany


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Known - Unknown Field Post in Piestany
  Interesting article about the meeting of the three emperors during the First World War in Piestany.
   
  Author: Alexander Urminský
Published: 05. 01. 2011 01:21
 


V časopise Zberateľ č. 1/2007 som uverejnil obsiahlejší článok s názvom Piešťany v čase I. svetovej vojny v zrkadle pohľadníc. Jedna jeho časť je venovaná stretnutiu „troch cisárov“, predstaviteľov „centrálnych mocností“, ktorú citujem:

„V dňoch 2 - 3. februára 1917 stretli sa v hoteli Thermia Palace traja cisári. Znie to dosť neuveriteľne, lebo veľa takých miest nemáme, kde by si cisári ruky podávali. Boli to „novopečený“ r.-u. cisár Karol I., nemecký cisár Wilhelm II. a bulharský cár Ferdinand I. - Coburg. Zišli sa aby prejednali aktuálne otázky prebiehajúcej svetovej vojny. Túto udalosť, ktorá takmer upadla do zabudnutia pripomína aktuálna pohľadnica (č. 13) a návštevníkom hotela Thermia Palace obnovený názov salónu „Ferdinand“, v ktorom jednali. Ako to však bolo? Ferdinand I. bol na pravidelnom liečení v Piešťanoch kam chodil od otvorenia tohoto prepychového secesného hotela v r. 1912. Toto rozhodlo o mieste stretnutia na vojnovú poradu. Veď Ferdinand mal k dispozícii celé 1. poschodie, kde mal od decembra 1916 vojnový generálny štáb s vlastným poštovým úradom. (Poštmajstrovou bola mladá Slovenka z Trenčína, v ktorej vraj mladý bulharský princ Cyril našiel zaľúbenie). Cisár Karol I. pricestoval na zasneženú železničnú stanicu 2. II. a nemecký cisár Wilhelm II. až na druhý deň, taktiež vlakom. Kľúčovou otázkou jednania mala byť totálna ponorková vojna, ktorá mala oslabiť Britov a Francúzov. Počas rokovania však nemecký cisár obdržal do Thermia Palace telegram, z ktorého vyplývalo, že USA vstupujú do vojny. Porada tým stratila na význame, lebo Viliam rozhodol o okamžitom započatí akcie bez ohľadu na stanoviská spojencov. Priamo odtiaľ poslal telegramom rozhodnutie admirálovi Tirpitzovi. Vojna sa postupne preklápala v neprospech centrálnych mocností, bola rámcom mnohých revolúcií a prechodných štátoprávnych štruktúr až skončila rozpadom Rakúsko - Uhorska a vznikom nových štátov v Európe i mimo nej.“
Toľko citát!

Za tie 4 roky od uverejnenia článku som hovoril s viacerými zberateľmi, ktorých zaujímali hlavne tie časti článku, ktoré sú výrazne vytlačené a týkajú sa jednak poľnej pošty bulharského cára v hoteli Thermia Palace, a tiež telegramov, ktoré dostal, resp. odoslal z miesta stretnutia nemecký cisár Wilhelm. Organizácia poľnej pošty, priznávam, nie je mojou parketou a nemohol, vlastne nevedel som uspokojiť ich otázky vo veci dĺžky trvania tejto PP (Ferdinand tam bol skoro tri mesiace, ale bol tam aj v roku 1914 na dlhom pobyte, podobne ako aj koncom roka 1917), ako bola napojená na systém PP, či mal cár k dispozícii kuriérov a podobne. Taktiež je zaujímavá zmienka o mladej "poštmajstrovej z Trenčína". Na tieto otázky je treba hľadať odpoveď pravdepodobne vo vojenských historických ústavoch či archívoch, a to v česko-slovenských i v bulharských. Niečo o tom môžu vedieť aj filatelisti, zberatelia PP a PH. Ako možnú pomôcku a úvod do problematiky môžem poskytnúť priložený zoznam prameňov, z ktorých som čerpal ja. Zároveň sa nádejám, že tí, ktorých táto "stopa" zaujme, nájdu odpovede na nastolené otázky a poodhalia "rúško tajomstva", ktorým je poľná pošta cára Ferdinanda II. - Coburga v piešťanskom hoteli Thermia Palace zahalená.

Pohľadnica k stretnutiu troch cisárov v Piešťanoch
 

Pramene a literatúra:


Drobný, Michalec, Bača, Hovorka: Piešťany trochu inak, PMDD Piešťany, 1993.
Ľudovít Winter: Spomienky na Piešťany, Balneologické múzeum Piešťany, 2001.
Roman Holec: S cárskou korunou, IN: Zabudnuté osudy, Matica slovenská 2001.
Martinské Národnie noviny z 8. februára 1917,
Wiener Zeitung zo 6. februára 1917 cituje správu bulharskej tlačovej kancelárie zo 4. februára toho istého roku.


Poznámky a komentáre:


Podľa názoru Karola Milana z Trenčína, s výskumom treba začať v kaštieli v Svätom Antone (predtým Antole). Tento bol majetkom cára Ferdinanda I. až do roku 1945 a trávieval tam veľmi veľa času a mal tam aj poľovný revír.Post a comment

Author: Alexander Urminský
Source: 1.12.2010
Published: 05. 01. 2011 01:21
 
Known - Unknown Field Post in Piestany
Known - Unknown Field Post in Piestany
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Byť dobrý je chvályhodné, ale užitočné je to iba vtedy, ak sa to spojí s konaním dobra.

(anonym)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.