Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Aktuelle Nachrichten

Aktuelle Nachrichten

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Geschäfte und Inserate

Geschäfte und Inserate

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philatelie und Numismatik (Bratislava)
 
IZAKaJA - Ein exklusiver Raum für Kunst und Sammlerstücke (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Angebot Personalisierte Druckbogen (PersUTL)
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Fachbezogene Sektionen

Fachbezogene Sektionen

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistischen Partnern

Philatelistischen Partnern

 
POFIS - Der philatelistische Postdienst EXPONET - Die virtuelle internationale philatelistische Ausstellung
Filaso.cz ...oder Philatelisten für sich selbstaneb filatelisté sobě ZSF - Der Verband der slowakischen Philatelisten
japhila - Das on-line Tagebuch über die Philatelie und das Sammeln NEWSPHILA - Informationen Blog über aktuelle Ereignisse in der Philatelie ...
 
Alle philatelistische Partner
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Literatur

Philatelistische Literatur

 
 • Das Buch Známky a čaro filatelie (Die Briefmarken und der Charme der Philatelie)
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Gesellschaften

Philatelistische Gesellschaften

 
Slowakische Gesellschaft für Olympic und Sport Sammlern
OLYMPSPORT - Tschechische Assoziation für olympische und sportliche Philatelie
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slowakische Philatelistische Akademie Sektion der Russland Briefmarken Sammelgebieten
 
Alle philatelistische Gesellschaften
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Vereine ZSF a SČF

Philatelistische Vereine ZSF a SČF

 
Philatelistische Klub KF 54-17 Poprad
Philatelistische Klub KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Klub der Philatelisten - Sammlern von Spezialgebieten (Tschechische Republik)
Klub der Philatelisten 02-03 Tábor
 
Alle philatelistische Vereine ZSF a SČF
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Suche

Google Suche

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Übersetzung

Google Übersetzung

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Homepage Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Fragenforum Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Kontakten Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk       Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch     Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Zima  
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Austausch Sammlertreffen in Bratislava (Slowakei)
Ausstellung von Postkarten (FEPA)

Ausstellung von Postkarten (FEPA)

Ausstellung von Postkarten (FEPA)

Ausstellung von Postkarten (FEPA)


Nemčina / Němčina / German / Deutsch
Verwenden Übersetzung von Google Translate (ohne Gewähr)
 
Ausstellung von Postkarten (FEPA)
  Excerpt from the rules of the competitive class of postacard on FEPA exhibition.
   
  Autor: José Maron Moreno (Do slovenčiny preložil a texty v zátvorkách zaradil Alex Urminský)
Veröffentlicht: 15. 10. 2018 05:32
 


Zbieranie pohľadníc je pomerne rozšírenou a obľúbenou disciplínou. Ich vystavovanie sa opatrne začalo presadzovať aj na rôznych filatelistických výstavách ako ich atraktívna súčasť. Teraz sa táto oblasť stáva regulárnou výstavnou triedou, pre ktorú sú ustanovené aj súťažné kritéria. Informácie o tom uverejnil prezident FEPA José Ramón Moreno v Bulletine č. 2, vydanom k výstave PRAGA 2018. Pretože sa domnievame, že by táto informácia mohla zaujímať širší okruh zberateľov a našich čitateľov, uverejňujeme ju. (úvodná poznámka redakcie Filatelie)

Na zasadnutí Federácie európskych filatelistických zväzov FEPA konanom v roku 2015 v Aténách schválili súťažné vystavovanie pohľadníc. Od toho času sa táto výstavná trieda šíri po celom svete a stala sa veľmi častou výstavnou triedou na akciách podporovaných FEPA, ktorá najviac priťahuje stále viac pozornosti. Na valnom zhromaždení FEPA v roku 2018 bolo odsúhlasené vytvorenie skupiny vedenej pani Birthe King, ktorej členmi sú ďalej Alfréd Kunz, Bojan Bračič a já (José Maron Moreno), ktorá má propagovať a vysvetľovať hodnotenie exponátov obrazových pohľadníc medzi porotcami a vystavovateľmi.

V rámci oficiálneho programu výstavy PRAGA 2018 sa bude konať odborný seminár pre vystavovateľov a porotcov. V tomto krátkom texte by som rád vysvetlil výťah pravidiel tejto výstavnej triedy a základy jej hodnotenia.

 • Je potrebné, aby pre exponát existovala idea (myšlienka), včlenená do plánu a spracovania zbierky.
 • Vystavovateľ musí na úvodnom liste vysvetliť, ako sa rozhodol danú tému spracovať.
 • Je treba, aby vystavované pohľadnice boli originály a nie len obrázky, či reprinty (novotlače).
 • Dôležitý je obraz pohľadnice a nie jej filatelistické parametre.
 • Vedomosti vystavovateľa sú posudzované z výberu materiálu a jeho rôznorodosti rovnako ako z popisu jednotlivých pohľadníc. Relevantné môžu byť aj technické aspekty (pohľadnice).

Stav: je treba, aby vystavený materiál bol najlepšej kvality. Tolerancia platí len pre najstaršie pohľadnice.

Vzácnosť: Pod vzácnosťou sa rozumie obtiažnosť získania pohľadnice. Koľko treba vynaložiť úsilia na duplikovanie vystavenej zbierky.

Prezentácia: Prezentácia musí atraktívne predstaviť vystavené pohľadnice, ich rôznorodosť. Listy môžu obsahovať kresby, plánky a ďalšie objekty, je ale treba sa vyhnúť prehnanému zvýrazneniu (kresieb) a farbám.

Rozdelenie hodnotiacich bodov:

 • Idea, plán (10) a spracovanie (20).................30
 • Vedomosti, štúdium, výskum.........................35
 • Stav (10) a vzácnosť (20)..............................30
 • Prezentácia.....................................................5
 • Celkom:......................................................100


Zopár ukážok pohľadníc v širšom výbere udalosti a námetov + pohľadnice ostrovov (zo zbierky A. Urminského):

Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Oslavy 1. mája v Bratislave


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

2. Československá spartakiáda 1960


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Koncentračný tábor Matthausen


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Maľovaná pohľadnica Štefana Leonarda Kostelníčka


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Plumlovská priehrada - kombinácia pohľadnice s diapozitívmi


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Súsošie Sándora Petöfiho v Bratislave


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Emil Belluš - Fakulta architektúry v Bratislave


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Mariehamn, Alandy


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Rhodos, Grécko


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Santorini, Grécko


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Seychelles, Karibik


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Tenerife, Španielsko


Vystavovanie pohľadníc (FEPA)

Trinidad a Tobago, Karibik
Viac informácií o zbieraní pohľadníc nájdete v odbornej sekcii Pohľadnice.


Kontakt na autora článku: Alexander UrminskýSchreiben Sie einen Kommentar

Autor: José Maron Moreno (Do slovenčiny preložil a texty v zátvorkách zaradil Alex Urminský)
Quelle: Filatelie 8/2018
Veröffentlicht: 15. 10. 2018 05:32
 
Ausstellung von Postkarten (FEPA)
Ausstellung von Postkarten (FEPA)
Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

Je dôležitejšie používať rozum na myslenie, než ho degradovať na skladisko faktov.

(David J. Schwartz)

Zitate für jeden Tag
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
 
Google+ (Filatelia a poštové známky) Google+ (Vojtech Jankovič)
 
Copyright (c) 2007-2018 FilaNotes. Alle Rechte vorbehalten.