Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk

Exhibitions, fairs - information, reports, promotion

Exhibitions, fairs - information, reports, promotion
Coach trip to the 27th World Olympic Collectors Fair WOCF 2023 in Paris (France)

Coach trip to the 27th World Olympic Collectors Fair WOCF 2023 in Paris (France)

Information on the coach tour to attend the 27th World Olympic Collectors Fair WOCF 2023 in Paris (France).
12. 02. 2023 

Coach trip to the 25th World Olympic Collectors Fair WOCF 2019 in Warsaw

Coach trip to the 25th World Olympic Collectors Fair WOCF 2019 in Warsaw

Information on the coach tour to attend the 25th World Olympic Collectors Fair WOCF 2019 in Warsaw (Poland).
08. 01. 2019 

Coach trip to the May VERONAFIL 2017 Collectors Fair in Verona

Coach trip to the May VERONAFIL 2017 Collectors Fair in Verona

Information on the bus tour to attend the May VERONAFIL 2017 Collectors Fair in Verona (Italy)
28. 04. 2017 

Festive Opening of the Promotional Philatelic Exhibition WORLD OF STAMPS

Festive Opening of the Promotional Philatelic Exhibition WORLD OF STAMPS

Photoreport from the Festive Opening of the Philatelic Promotional Exhibition WORLD OF STAMPS in Nitra.
22. 04. 2017 

2nd Czech-Slovak Philatelic Exhibition ZDAR NAD SAZAVOU 2016 from the perspective of Slovak participation

2nd Czech-Slovak Philatelic Exhibition ZDAR NAD SAZAVOU 2016 from the perspective of Slovak participation

Summary of the 2nd Czech-Slovak Philatelic Exhibition ZDAR NAD SAZAVOU 2016 from the perspective of Slovak participation from a member of the international jury and deputy national commissioner ZSF M. Bachratý.
30. 12. 2016 

Great interest of Slovak exhibitors on the European Stamp Exhibition FINLANDIA 2017

Great interest of Slovak exhibitors on the European Stamp Exhibition FINLANDIA 2017

Information from the National Commissioner of the European Stamp Exhibition FINLANDIA 2017 Vojtech Jankovic on the great interest of Slovak exhibitors.
15. 08. 2016 

Offer to submit exhibits on the European Stamp Exhibition FINLANDIA 2017

Offer to submit exhibits on the European Stamp Exhibition FINLANDIA 2017

Offer to submit and if accepted also exhibit philatelic exhibits on the European Stamp Exhibition FINLANDIA 2017.
14. 06. 2016 

Successful entry of Slovak philatelic exhibits on the HUNFILA 2016 exhibition

Successful entry of Slovak philatelic exhibits on the HUNFILA 2016 exhibition

Information from the National Commissioner of the International Philatelic Exhibition HUNFILA 2016 Ladislav Fekete on the acceptance of all submitted Slovak exhibits.
17. 03. 2016 

Coach trip to the VERONAFIL 2015 Collectors Fair in Verona

Coach trip to the VERONAFIL 2015 Collectors Fair in Verona

Information on the bus tour to attend the VERONAFIL 2015 Collectors Fair in Verona (Italy).
30. 09. 2015 

10th anniversary of the EXPONET Virtual Philatelic Exhibition

10th anniversary of the EXPONET Virtual Philatelic Exhibition

Informácia o zaujímavých filatelistických dokladoch k 10. výročiu založenia najväčšej svetovej virtuálnej filatelistickej výstavy EXPONET.
08. 07. 2014 

Trip to the XX World Olympic Collectors Fair in Lausanne

Trip to the XX World Olympic Collectors Fair in Lausanne

Informácia o konaní tradičného a asi najväčšieho vežtrhu olympijského a športového zberatežstva tentokrát opä v Mekke olympizmu vo švajčiarskom Lausanne.
19. 04. 2014 

New version of EXPONET in full operation

New version of EXPONET in full operation

Informácia o spustení ostrej prevádzky novej verzie virtuálnej filatelistickej výstavy EXPONET.
09. 03. 2014 

New version of EXPONET in test operation

New version of EXPONET in test operation

Informácia o spustení skúšobnej prevádzky novej verzie virtuálnej filatelistickej výstavy EXPONET.
26. 01. 2014 

Frantisek Sopko won a silver at the Olympic Games in Athens

Frantisek Sopko won a silver at the Olympic Games in Athens

Encouraging success of Slovak philatelist at the stamp exhibition during the Summer Olympic Games 2004 in Athens.
05. 10. 2004 

Exhibitions, fairs - information, reports, promotion

Exhibitions, fairs - information, reports, promotion
Exhibitions, fairs - information, reports, promotion
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.