Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk

Exchange collectors meeting in Bratislava (Slovakia)

Exchange collectors meeting in Bratislava (Slovakia)

Exchange collectors meeting in Bratislava (Slovakia)


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Description: Invitation to the exchange collectors meeting of different collecting areas in Bratislava (Slovakia).

Location: Stredisko kultúry BNM, Vajnorská 21, Bratislava

Entry: Po zaplatení vstupného

Date: 17. 09. 2022

Čas konania: 8:00 - 12:00

Ďalšie termíny v roku 2022: 8. 10., 5. 11., 10. 12.

Zberateľské oblasti: mince, pohľadnice, bankovky, odznaky, vyznamenania, telefónne karty, etikety, vreckové kalendáre, pivné tácky, filatelia, knihy, plagáty, gramoplatne.

Vstupné: 1,00 € (aj vystavovatelia), deti do 15 rokov a ZŤP zdarma

Výmenné stretnutie zberateľov v Bratislave

Objednávka stolov (poplatok za stôl: 5,00 €; celoročná permanentka 50 €, rezervácia stola do 8:00 v deň konania):
» Kontaktná osoba: Jozef Morávek
» Mobil: 0903 / 474 897
» Email: jozef.moravek@azet.sk

Poplatok za prenájom plochy (stola) je nutné uhradiť pred inštaláciou na plochu (stôl) v pokladni organizátora. Bez vyplnenej a odovzdanej prihlášky nebude rezervácia výstavnej plochy (stola) akceptovaná.

UPOZORNENIA:
» Výmena, predaj a kúpa - len zberateľských predmetov.
» Parkovanie v priľahlých uliciach bezplatne.
» MHD: električky č. 2 a 4.Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Jozef Morávek
 Post a comment

Exchange collectors meeting in Bratislava (Slovakia)

Exchange collectors meeting in Bratislava (Slovakia)
Exchange collectors meeting in Bratislava (Slovakia)
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.