Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk

World Stamp Exhibition EFIRO 2024 in Bucharest (Romania)

World Stamp Exhibition EFIRO 2024 in Bucharest (Romania)

World Stamp Exhibition EFIRO 2024 in Bucharest (Romania)


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Description: Information on the World Stamp Exhibition EFIRO 2024 in Bucharest (Romania).

Location: National Library of Romania, Unirii Blvd. no. 22 Sector 3, Bukurešť (Rumunsko)

Entry: Bližšie neurčený

Date: 16. 04. 2024 - 19. 04. 2024

Svetová filatelistická výstava EFIRO 2024 v Bukurešti (Rumunsko)


Svetová filatelistická výstava


EFIRO 2024


(špecializovaná svetová filatelistická výstava pod patronátom FIP a uznaním FEPA)Základné informácie


Organizátor/Usporiadateľ: Romanian Philatelic Federation (FFR).

Termín: 16. - 19. apríla 2024.

Miesto konania: National Library of Romania, Unirii Blvd. no. 22 Sector 3, 030833 Bucharest, ROMANIA.


Výstavné propozície (IREX)


Výstavné propozície Svetovej filatelistickej výstavy EFIRO 2024 (anglicky): EFIRO 2024 - IREX (English)


Výstavné triedy


Non-Competitive Classes (Nesúťažné triedy)


» A. Court of Honor (including FIP Grand Prix Club Display) - Čestný dvor (vrátane exponátov FIP Grand Prix Club)

» B. Official Class (Exhibits of postal authorities, postal museums, postage stamp printers, designers, engravers etc.) - Oficiálna trieda (expináty poštových inštitúcií, poštových múzeí, tlačiarni poštových známok, výtvárníkov, rytcov atď.);

» C. Jury Class (Exhibits of EFIRO 2024 jurors) - Trieda porotocov (exponáty porotocov EFIRO 2024)

» D. Other Non-Competitive - Ostatné nesúťažné exponáty


Competitive Classes (Súťažné triedy)


» Class 1. Traditional Philately (Tradičná/Teritoriálna filatelia)

» » A) National - Romania

» » B) Europe

» » C) Asia, Oceania and Africa

» » D) America


» Class 2. Postal History (Poštová história)

» » A) National - Romania

» » B) Europe

» » C) Asia, Oceania and Africa

» » D) America


» Class 3. Postal Stationery (Celiny)


» Class 4. Aerophilately (Aerofilatelia)


» Class 5. Astrophilately (Astrofilatelia)


» Class 6. Thematic Philately (Tematická filatelia)

» » A) Nature (Príroda)

» » B) Culture (Kultúra)

» » C) Technology (Technológia)


» Class 7. Maximaphily (Maximafilia)


» Class 8. Revenue (Fiškálna filatelia)


» Class 9. Open Philately (Otvorená filatelia)


» Class 10. Picture Postcards (Pohľadnice)


» Class 11. Philatelic Literatures (Filatelistická literatúra)

» » A) Monografie, špeciálne katalógy a špeciálne štúdie (vydané po 1. 1. 2019)

» » D) Filatelistické časopisy a periodiká (kompletný ročník, vydaný po 1. 1. 2022)

» » C) Všeobecné katalógy (vydané po 1. 1. 2022)


» Class 12. Experimental Class (Experimentálna trieda)

» » I) One-Frame Exhibits (Jednorámové exponáty)

» » II) 2-3-Frame Exhibits (Dvoj a trojrámové exponáty)

Exponáty v experimentálnej triede 12 sú neštandardné exponáty, to znamená 1-3 rámy, ktoré budú hodnotené v príslušných triedach:

» » » (A) Traditional Philately (Tradičná/Teritoriálna filatelia)

» » » (B) Postal History (Poštová história)

» » » (C) Postal Stationery (Celiny)

» » » (D) Aerophilately (Aerofilatelia)

» » » (E) Astrophilately (Astrofilatelia)

» » » (F) Thematic Philately (Tematická filatelia)

» » » (G) Maximaphily (Maximafilia)

» » » (H) Revenue (Fiškálna filatelia)

» » » (I) Open Philately (Otvorená filatelia)

» » » (J) Picture Postcards (Pohľadnice)

Exponáty v experimentálnej triede 12 budú hodnotené v rozpätí 60 - 100 bodov bez udelenia stupňa medaile.


Veľkosti rámov a pridelenie počtu rámov


Výstavné rámy majú rozmer 93 cm x 120 cm. Každý rám má kapacitu 16 listov A4 (štyri listy v štyroch radoch – 4 x 4) uzavretých v priehľadnom ochrannom obale s výškou maximálne 297 mm a šírkou 245 mm. Všetky formáty listov akceptované FIP sú povolené.


Národný komisár ZSF


Národný komisár ZSF pre Svetovú filatelistickú výstavu EFIRO 2024: Péter Csicsay

Kontaktná adresa: csicsaypeti@gmail.com


Prihláška exponátu


Termín zaslania prihlášok spolu s titulným listom, plánom exponátu a zhrnutím (synopsis) v jednom z jazykov FIP na adresu národného komisára je 30. september 2023
.

Formuláre prihlášok štandardného exponátu a exponátu literatúry na Svetovú výstavu poštových známok EFIRO 2024 v angličtine:

EFIRO 2024 - Exhibit Application Form (anglicky)

EFIRO 2024 - Literature Information Form (anglicky)

Prihlásené exponáty musia spĺňať kvalifikačné kritéria pre medzinárodnú výstavu: Na niektorej z predchádzajúcich národných výstav I. stupňa získal exponát minimálne 75 bodov (štandardizovaný 5-rámový exponát), resp. minimálne 70 bodov (jednorámový exponát). Prihláška aj úvodný list musia byť vyplnené v niektorom svetovom jazyku, odporúča sa angličtina, bez problémov je akceptovateľná je aj nemčina alebo francúzština.

Pri vyplňovaní prihlášky je potrebné uviesť správny a úplný názov exponátu, jeho stručný popis a všetky predchádzajúce výstavy s dosiahnutým bodovým ohodnotením a udelenou medailou. V prípade literatúry je potrebné uviesť rok vydania. Celá prihláška a jej obsahová správnosť musí byť potvrdená klubom filatelistov, ktorého je vystavovateľ členom.


Výstavné poplatky


Výstavné poplatky:

» pre súťažné 5- a 8-rámové exponáty (triedy 1 - 10) je poplatok 70 € za výstavný rám,

» pre exponáty filatelistickej literatúry (trieda 11) je poplatok 80 € za exponát,

» pre súťažné jedno, dvoj a trojrámové exponáty (trieda 12) je poplatok 95 € za výstavný rám.


Dôležité termíny


» 30. 9. 2023 – Zaslanie prihlášok exponátov s titulným listom, plánom exponátu a krátkym popisom národnému komisárovi

» 16. 10. 2023 – Zaslanie prihlášok exponátov národným komisárom na adresu organizačného výboru

» 15. 11. 2023 – Oznámenie o prijatí či neprijatí exponátu, spolu s počtom pridelených rámov

» 15. 12. 2023 – Úhrada výstavných poplatkov (národný komisár zabezpečí úhradu výstavných poplatkov od vystavovateľov na bankový účet ZSF odkiaľ sa odošlú organizačnému výboru)

» 1. 4. 2024 – Zaslanie dvoch kópií exponátu literatúry (zasielajú vystavovatelia na adresu organizačného výboru)

» 16. 4. 2024 – Otvorenie výstavy

» 19. 4. 2024 – Ukončenie výstavy
Mapa s vyznačeným miestom konania:
Ďalšie informácie o výstave nájdete na oficiálnej internetovej stránke výstavy: World Stamp Exhibition EFIRO 2024.
 Post a comment

World Stamp Exhibition EFIRO 2024 in Bucharest (Romania)

World Stamp Exhibition EFIRO 2024 in Bucharest (Romania)
World Stamp Exhibition EFIRO 2024 in Bucharest (Romania)
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.