Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk

Meeting of the Club of Young Philatelists in Bratislava (Slovakia) (younger students)

Meeting of the Club of Young Philatelists in Bratislava (Slovakia) (younger students)

Meeting of the Club of Young Philatelists in Bratislava (Slovakia) (younger students)


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Description: Invitation to the meeting of the Club of Young Philatelists of KF 52-28 Dunaj in Bratislava which meets every Wednesday during the school year.

Location: Miestna knižnica, Prokofievova 5, Bratislava - Petržalka

Entry: Voľný (bezplatný)

Date: 29. 05. 2024

Čas konania: 17:00 - 18:00 (mladšie ročníky)

Mladí záujemcovia (mladšie ročníky) o zbieranie známok sa stretávajú pravidelne každú stredu od 17:00 v Miestnej knižnici na Prokofievovej ulici č. 5 v Bratislave - Petržalke pod vedením skúsenej dlhoročnej vedúcej Daniely Schmidtovej. Ak máš záujem o zbieranie poštových známok, obálok, pečiatok a pod. a si vo veku 6 - 21 rokov alebo máte dieťa či vnuka v tomto veku, neváhajte kontaktovať vedúcu, nových členov radi privítajú behom celého roka. Prvé stretnutie je v stredu 5. októbra 2022.

Krúžok mladých filatelistov pri KF 52-28 Dunaj v Bratislave


Plagátik na stiahnutie: Krúžok mladých filatelistov Dunaj v Bratislave

Filatelia nie je len o zbieraní známok, ale je aj o hľadaní a nachádzaní zaujímavostí a vzácností, o zaujímavom súťažení a dokonca aj o vystavovaní vlastných exponátov. A tiež o nájdení dobrých kamarátov a zábave!. Príď, najnovšie úspechy mladých členov krúžku na celoslovenskej Filatelistickej olympiáde a krásne vysoké medailové hodnotenie na filatelistickej výstave v Galante a Žďári nad Sázavou ťa určite presvedčia. A motivujú.... Veď kto by nechcel získať diplom a medailu z celoslovenskej a neskôr možno aj medzinárodnej výstavy?

Pridaj sa k nám! Viac mladých - viac zábavy!


Viac o spomínaných úspechoch sa dočítaš napríklad v článku Úspešný rok bratislavských mládežníkov - skutočný záujem o filateliu a zbieranie známok, Úspešná Filatelistická olympiáda venovaná téme Šport, FEPA výstava FINLANDIA 2017 - príjemná výstava v príjemnej atmosfére medzi príjemnými ľuďmi a v informačnom ozname Výstavný katalóg a palmáre filatelistickej výstavy GALAFILA 2014.


Kontaktné informácie:

» Meno vedúcej: Daniela Schmidtová

» Mobil: 0903 / 346 896

» Email: Daniela Schmidtová (vedúca krúžku)Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Daniela Schmidtová


Related messages (1):

Collectors circle of young philatelists in Bratislava (2022/2023)Collectors circle of young philatelists in Bratislava (2022/2023)

Related events (1):

Meeting of the Club of Young Philatelists in Bratislava (Slovakia) (older students)Meeting of the Club of Young Philatelists in Bratislava (Slovakia) (older students) Post a comment

Meeting of the Club of Young Philatelists in Bratislava (Slovakia) (younger students)

Meeting of the Club of Young Philatelists in Bratislava (Slovakia) (younger students)
Meeting of the Club of Young Philatelists in Bratislava (Slovakia) (younger students)
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.