Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2023

Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2023

Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2023

Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2023


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2023   Information about the Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp and first day cover (FDC) issued in 2023.Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2023


Zväz slovenských filatelistov vyhlasuje v spolupráci so Slovenskou poštou, a. s. a filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk verejnú anketu o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2023.
Anketa, ako každý rok, poslúži na spoznanie názoru filatelistickej verejnosti na súčasnú slovenskú známkovú tvorbu a prispeje k jej ďalšiemu smerovaniu. Preto, čím viac hlasov, tým objektívnejšie budú výsledky.

Prehľad a pod ním vyobrazenie všetkých známok z roku 2023 nájdete na stránke: Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2023.


Účastníci ankety odpovedia na nasledujúcu anketovú otázku:

Ktorú slovenskú poštovú známku vydanú v roku 2023 považujete za najkrajšiu?

Okrem toho môžu tiež odpovedať na ďalšie dve otázky:

Ktorú obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2023 považujete za najkrajšiu?

Aký námet (motív) navrhujete spracovať na slovenských známkach v budúcich rokoch?

Ako sa vám páči prevedenie slovenských poštových známok?


Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2023


V odpovedi uveďte len jednu poštovú známku a najviac jednu obálku prvého dňa.


Vaše hlasy posielajte

cez anketový formulár na webovej stránke Zväzu slovenských filatelistov (ZSF):
Anketa o najkrajšiu poštovú známku roka 2023

alebo poštou s uvedením vašej poštovej adresy na poštovú adresu Zväzu slovenských filatelistov (ZSF):
Zväz slovenských filatelistov, Radlinského 9, 812 11 Bratislava 1


Uzávierka ankety je 5. mája 2024


Neváhajte a svoj hlas zašlite ešte dnes!
Prispejete k vyššej objektívnosti výsledkov a získate zaujímavý filatelistický suvenír.

ĎAKUJEME!


Každý účastník ankety s platným hlasom získa poštový lístok vydaný Slovenskou poštou, a. s. s prítlačou najkrajšej známky roku a poďakovaním od organizátorov, pečiatkovaný príležitostnou poštovou pečiatkou k vyhláseniu výsledkov ankety.

Vydané známky boli priebežne reprodukované v časopise SLOVENSKÁ FILATELIA/SPRAVODAJCA ZSF a sú uvedené na internetových stránkach POFISu www.pofis.sk a na filatelistickom portáli www.postoveznamky.sk.
Related articles (1):

Issue plan of Slovak postage stamps for 2023Issue plan of Slovak postage stamps for 2023Author: Zväz slovenských filatelistov (ZSF)
Published: 01. 04. 2024 09:26
Updated: 25. 04. 2024 09:26 Post a comment

Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2023

Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2023
Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2023
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.