Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
Results of the public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2022

Results of the public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2022

Results of the public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2022

Results of the public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2022


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Results of the public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2022   Announcement of the official results of the survey for the most beautiful Slovak postage stamp for 2022.Do ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022 bolo zaradených všetkých 27 slovenských poštových známok, ktoré vydala Slovenská pošta, a.s., v roku 2022 (pozri Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2022. Prišlo viac ako 1000 hlasov formou formulára na zväzovej webovej stránke www.slovenskafilatelia.sk, emailového hlasovania alebo hlasovania poštou. Tradične najzastúpenejšie krajiny sú Slovensko (785) a Česká republika (253). Po eliminovaní tých hlasov, ktoré boli z akéhokoľvek dôvodu neplatné, prípadne duplicitné, zostalo 1068 platných hlasov, ktoré priniesli nasledovné poradie:1. miesto s celkovým počtom 300 hlasov (28 %) patrí známke číslo 769


200. výročie narodenia významných osobnosti štúrovskej generácie


Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022

Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 20222. miesto s celkovým počtom 130 hlasov (12 %) patrí známke číslo 777


UMENIE: Ján Rombauer (1782 – 1849)


Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022

Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 20223. miesto s celkovým počtom 79 hlasov (7 %) patrí známke číslo 765


EUROPA 2022: Príbehy a mýty - Lomidrevo


Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022

Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022


Na ďalších miestach sa umiestnili nasledovné slovenské poštové známky (v zátvorke počet platných hlasov):

Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022

» 761 - 150. výročie Košicko-bohumínskej železnice (spoločné vydanie s Českou republikou) (75 hlasov)

Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022

» 768 - 150. výročie vzniku ŽOS Zvolen (75 hlasov)

Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022

» 782 - 50. výročie pristátia misie Apollo 17 na Mesiaci: Eugene Andrew Cernan (48 hlasov)

Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022

» 783 - Deň poštovej známky: Historický poštový voz (45 hlasov)
Poštový lístok s prítlačou a poďakovaním a príležitostná pečiatka


Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022

Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022Poďakovanie


Na záver mi dovoľte v mene organizátorov ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022, ktorými sú Slovenská pošta, a. s. / POFIS, Zväz slovenských filatelistov a Informačný filatelistický portál www.postoveznamky.sk, poďakovať všetkým účastníkom. Veríme, že ich poteší malý filatelistický suvenír, ktorý od nás dostanú poštou.


Related materials (2):

Postal Card with imprint Public poll for the most Beautiful Slovak Stamp of 2022 (Postal History)Postal Card with imprint
Public poll for the most Beautiful Slovak Stamp of 2022 (Postal History)
Commemorative Postmark Announcement of the results of the Public poll for the most Beautiful Slovak Stamp of 2022Commemorative Postmark
Announcement of the results of the Public poll for the most Beautiful Slovak Stamp of 2022

Related articles (1):

Issue plan of Slovak postage stamps for 2022Issue plan of Slovak postage stamps for 2022Author: Vojtech Jankovič
Published: 17. 07. 2023 10:20
Updated: 17. 07. 2023 10:20 Post a comment

Results of the public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2022

Results of the public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2022
Results of the public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2022
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.