Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2021

Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2021

Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2021

Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2021


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2021   Information about the Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp and first day cover (FDC) issued in 2021.


Zväz slovenských filatelistov vyhlasuje v spolupráci so Slovenskou poštou, a. s. a filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk verejnú anketu o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2021.
Anketa, ako každý rok, poslúži na spoznanie názoru filatelistickej verejnosti na súčasnú slovenskú známkovú tvorbu a prispeje k jej ďalšiemu smerovaniu. Preto, čím viac hlasov, tým objektívnejšie budú výsledky.

Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2021


Prehľadnú tabuľku s popisom a pod ním vyobrazenie všetkých slovenských poštových známok vydaných v roku 2021 nájdete na stránke: Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2021.

__________ . __________

Účastníci ankety odpovedia na nasledujúcu anketovú otázku:

Ktorú slovenskú poštovú známku vydanú v roku 2021 považujete za najkrajšiu?

V prípade záujmu môžu odpovedať aj na ďalšiu otázku (nepovinné):

Ktorú obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2021 považujete za najkrajšiu?

Organizátori ankety ocenia, ak pridáte aj svoj názor na budúcnosť námetov slovenskej známkovej tvorby (nepovinné):

Aký námet (motív) navrhujete spracovať na slovenských známkach v budúcich rokoch?


V odpovedi uveďte len jednu poštovú a jednu obálku prvého dňa.

__________ . __________

Vaše hlasy posielajte

cez anketový formulár na webovej stránke Zväzu slovenských filatelistov (ZSF):
slovenskafilatelia.sk/anketa-2021/

emailom s uvedením vašej poštovej adresy na emailovú adresu Zväzu slovenských filatelistov (ZSF):
anketa@slovenskafilatelia.sk

poštou s uvedením vašej poštovej adresy na poštovú adresu Zväzu slovenských filatelistov (ZSF):
Zväz slovenských filatelistov, Radlinského 9, 812 11 Bratislava 1, heslo: Anketa 2021


Uzávierka ankety je 30. septembra 2022


Neváhajte a svoj hlas zašlite ešte dnes!
Prispejete k vyššej objektívnosti výsledkov a získate zaujímavý filatelistický suvenír.

ĎAKUJEME!


Každý účastník ankety s platným hlasom získa poštový lístok vydaný Slovenskou poštou, a. s. s prítlačou najkrajšej známky roku a poďakovaním od organizátorov, pečiatkovaný príležitostnou poštovou pečiatkou k vyhláseniu výsledkov ankety.

Vydané známky boli priebežne reprodukované v časopise SLOVENSKÁ FILATELIA a sú uvedené na internetových stránkach POFISu www.pofis.sk a na filatelistickom portáli www.postoveznamky.sk.
Related articles (1):

Issue plan of Slovak postage stamps for 2021Issue plan of Slovak postage stamps for 2021

Related events (1):

Ceremonial announcement of the results of the Public poll for the most Beautiful Slovak Stamp of 2021Ceremonial announcement of the results of the Public poll for the most Beautiful Slovak Stamp of 2021Author: Vojtech Jankovič
Published: 27. 05. 2022 23:24
Updated: 01. 09. 2022 23:24 Post a comment

Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2021

Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2021
Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2021
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.