Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/3

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/3

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/3

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/3


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/3   Information on the publication of a new issue of the philatelic magazine SLOVENSKA FILATELIA, which brings current philatelic information and specialized articles in the field of philately and postage stamp collecting.SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/3


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov


SLOVENSKÁ FILATELIA - Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistovObsah čísla:


» Úvodník


  » Kam sa dostaneme bez komunikácie? - Vojtech Jankovič» Informácie z vedenia


  » Prehľad aktivít vedenia ZSF za uplynulé obdobie - Rada ZSF

  » Predstavenie nového člena Rady ZSF – Jozefa Šiarika - Rada ZSF» Zväzový život


  » Inaugurácia poštovej známky JAMES - Pavol Lazar

  » Uvedenie poštovej známky 150. výročie založenia hvezdárne v Hurbanove - Miroslav Ňaršík

  » Inaugurácie poštových známok v septembri 2021 - Martin Vančo

  » Vychádza časopis Levický filatelista č. 3

  » Čože je to za fotografia?

  » Vyhodnotenie ankety o najkrajšiu poštovú známku roku 2020 - Zdeněk Baliga» Výstavy a vystavovanie


  » Národná filatelistická výstava jednorámových exponátov NITRA 2021 pohľadom porotcu a vystavovateľa - Vojtech Jankovič & Jaromír Petřík

  » Prvá virtuálna klubová výstava pohľadníc - Vojtech Jankovič & Pavel Lauko» Teritoriálna filatelia


  » Rakousko emise 1850, Stehová průsvitka (Ladurner) „Nahtwasserzeichen“ - Jan Pelikán
Abstrakt: Popis známok rakúskej emisie z roku 1850, ktoré sú vytlačené na strojovom papieri s tzv. stehovou priesvitkou s vysvetlením príčin jej vzniku, identifikáciou najskoršieho použitia pre jednotlivé nominálne hodnoty známok a návrhom ich cenového ohodnotenia pre jednotlivé typy známok, na ktorých sa vyskytuje.» Poštová história


  » Propagačné vložky do výplatného stroja Zväzu slovenských filatelistov - Vojtech Jankovič
Abstrakt: Prehľad propagačných vložiek do výplatného stroja, ktoré pripravili a používali Stredisko filatelistických služieb ZSF a sekretariát ZSF na podporu filatelistických aktivít a propagáciu významných výročí a osobností v rokoch 1992 a 1993, doplnený ich klasifikáciou, známych dátumov používania a tematickou využiteľnosťou.» Slovenská známka


  » Zaujímavosti emisie č. 706 – 75. výročie Organizácie spojených národov - Miroslav Gerec
Abstrakt: Popis zaujímavostí slovenskej poštovej známky 75. výročie Organizácie spojených národov (Pof. 706), ktoré vznikli pri tlači (typické doskové chyby) a finálnom spracovaní (oddeľovanie známok výsekom). Informácie sú doplnené popisom a ukážkami práce tlačiarenského zariadenia.

  » Kam sa podeli Vianoce? - Milan Šajgalík
Abstrakt: Stručné zamyslenie nad - podľa autora nie práve najvhodnejšou - emisnou politikou Slovenskej pošty, a. s. s tematikou Vianoc a vianočných motívov.» Česko-slovenská známka


  » Pešina (Pof. 1507) bez jednotky - Miroslav Bachratý
Abstrakt: Informácia o náleze chyby na československej poštovej známke Josef Ignác Pešina (Pof. 1507) doplnená vysvetlením možností jej vzniku a snahou o jej správnu katalogizáciu.» Pohľadnice


  » Príbeh Téryho chaty - Zdeněk Baliga
Abstrakt: História vzniku a prevádzky jednej z najznámejších horských chát vo Vysokých Tatrách ilustrovaná dobovými pohľadnicami a modernou suvenírovou nulovou eurobankovkou.» Inzercia

Ďalšie informácie:


Časopis SLOVENSKÁ FILATELIA je časopisom členov Zväzu slovenských filatelistov, ktorým je zasielaný bezplatne na ich poštovú adresu, osobný odber časopisu nie je možný.
Ak ste riadnym platiacim členom ZSF a časopis ste nedostali poštou, ubezpečte sa, že sekretariát ZSF eviduje vašu platnú poštovú adresu.

Predplatné časopisu: Záujemcovia, ktorí nie sú členmi ZSF, si časopis môžu objednať na emailovej adrese baliga.z@slovanet.sk. Cena ročného predplatného je 12 € vrátane poštovného.

Bližšie informácie o Zväze slovenských filatelistov (ZSF), jeho aktivitách a možnosti ako sa stať jeho členom nájdete na stránke www.slovenskafilatelia.sk.
Related messages (2):

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/4New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/4
New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/2New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/2Author: Vojtech Jankovič (šéfredaktor)
Published: 30. 11. 2021 08:35
Updated: 30. 11. 2021 08:35 Post a comment

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/3

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/3
New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/3
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.