Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/1

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/1

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/1

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/1


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/1   Information on the publication of a new issue of the philatelic magazine SLOVENSKA FILATELIA, which brings current philatelic information and specialized articles in the field of philately and postage stamp collecting.SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/1


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov


SLOVENSKÁ FILATELIA - Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistovObsah čísla:


» Úvodník


  » Zmena je život. A náš život to je (aj) filatelia - Vojtech Jankovič» Informácie z vedenia


  » Prehľad aktivít vedenia za uplynulé obdobie - Vojtech Jankovič» Zväzový život


  » Zberatelia z Partizánskeho sa stretávajú už 77 rokov - Jozef Šiarik» Výstavy a vystavovanie


  » Prvá virtuálna klubová výstava KF Levice - Vojtech Jankovič

  » Súťažná filatelistická výstava jednorámových exponátov bude v Nitre - Milan Šajgalík

  » Novinka z dielne FEPA – malorozsahové exponáty - Miroslav Bachratý» Odborné filatelistické spoločnosti


  » Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov - Vojtech Jankovič» Filatelistické vzdelávanie


  » Vzdelávací modul Zberateľstvo na Univerzite tretieho veku úspešne pokračuje - Vojtech Jankovič» Naša mládež


  » Rozhýbme zmrazený život - Milan Šajgalík» Teritoriálna filatelia


  » Doplňujúce poznatky k „Londýnskemu hárčeku“ - Rudolf Šulej
Abstrakt: Zhrnutie zaujímavostí a niekedy až prekvapivých objavov pri príprave a realizácii tzv. Londýnskeho hárčeka, ktorý nie je oficiálnym vydaním Československa, no stále sa teší zberateľskej obľube.» Poštová história


  » Ponorková pošta z územia dnešného Slovenska - Pavol Lazar & Péter Csicsay
Abstrakt: Abstrakt: Detailná filatelistická analýza niekoľkých jedinečných listov, ktoré boli zo Slovenska zaslané nemeckou ponorkovou poštou do USA a Argentíny: jedinečný dvojitý pár listov (vnútorný a vonkajší) zaslaný zo Zuberca (Zuberecz) do USA, jedinečný list zaslaný po zatvorení podmorskej poštovej služby z Vysokej pri Morave (Nagymagasfalu) do USA a jedinečný list zaslaný z Piešťan (Pöstyén) do Argentíny.» Tematická filatelia


  » Čriepky z histórie novodobých olympijských hier - František Sopko
Abstrakt: Séria krátkych článkov o histórii novodobých olympijských hier medzi rokmi 1900 až 1920 z pohľadu filatelie.» Slovenská známka


  » Známka Prezidentka Z. Čaputová - Miroslav Gerec
Abstrakt: Informácia o náleze posunu farieb v dotlači známky Prezidentka Z. Čaputová a vysvetlenie možných dôvodov prečo a ako ku tomu mohlo dôjsť.

  » Známka Deň poštovej známky 2020: Vladimír Machaj (1929 - 2016) - Jaroslav Valentín
Abstrakt: Objav výraznej tlačovej chyby na známke Deň poštovej známky 2020: Vladimír Machaj (1929 - 2016) a diskusia o jej pôvode a možnej klasifikácii.» Odborná literatúra a časopisy


  » História organizovanej filatelie v Košiciach 1921 - 2020 - Vojtech Jankovič

  » JUDr. Viktor Weinert (1890 – 1942) v kontexte dobového filatelistického diania - Vojtech Jankovič

  » RAKOUSKO 1850 – Monografie a specializovaný katalog - Jan Pelikán» Špeciálna rubrika


  » Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2022 - POFIS

  » Výsledky ankety o najkrajšiu poštovú známku spoločného emisného radu EUROPA 2020 s témou dávne poštové trasy - Vojtech Jankovič

  » Výzva k tvorbe emisného plánu - Zdeno Baliga» Spoločenská kronika


  » Jubilant Michal Kiššimon – 80-ročný - Jozef Korený

  » Za Jozefom Čížkom - Miroslav Bachratý & Vlado Sládek

  » Opustil nás dlhoročný filatelista Ing. Stanislav Bachratý - Milan Šajgalík

  » Odišiel MUDr. František Kováčik - Milan Šajgalík» Inzercia

Ďalšie informácie:


Časopis SLOVENSKÁ FILATELIA je časopisom členov Zväzu slovenských filatelistov, ktorým je zasielaný bezplatne na ich poštovú adresu, osobný odber časopisu nie je možný.
Ak ste riadnym platiacim členom ZSF a časopis ste nedostali poštou, ubezpečte sa, že sekretariát ZSF eviduje vašu platnú poštovú adresu.

Predplatné časopisu: Záujemcovia, ktorí nie sú členmi ZSF, si časopis môžu objednať na emailovej adrese baliga.z@slovanet.sk. Cena ročného predplatného je 12 € vrátane poštovného.

Bližšie informácie o Zväze slovenských filatelistov (ZSF), jeho aktivitách a možnosti ako sa stať jeho členom nájdete na stránke www.slovenskafilatelia.sk.
Related messages (2):

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/2New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/2
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2020/4New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2020/4Author: Vojtech Jankovič (šéfredaktor)
Published: 25. 06. 2021 15:10
Updated: 25. 06. 2021 15:10 Post a comment

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/1

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/1
New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/1
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.