Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2020/2

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2020/2

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2020/2

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2020/2


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2020/2   New issue of the philatelic journal SPRAVODAJCA ZSF provides information about recent activities in Slovak organized philatelyČasopis SPRAVODAJCA ZSF 2020/2


Informačný časopis Zväzu slovenských filatelistov (ZSF)


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov Spravodajca ZSFObsah čísla:


» Úvodník
  » Posilňovanie informačného obsahu časopisu

» Informácie z vedenia
  » Prehľad aktivít vedenia ZSF za uplynulé obdobie

» Zväzový život
  » 135. výročie otvorenia pošty v Šimonovanoch - Partizánske
  » Zo spomienok dvoch temer neznámych filatelistov

» Odborné filatelistické spoločnosti
  » Odborná filatelistická spoločnosť KOSMOS pri SČF

» Teritoriálna filatelia
  » 170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku
  » Slovensko – USA, prvý známy list známkového obdobia
  » Zopár riadkov o Rakúskej Levante

» Tematická filatelia
  » Slovaciká

» Slovenská pošta informuje
  » Vyhodnotenie ankety
  » A zrodila sa známka!

» Spoločenská kronika
  » Opustila nás Mária Barusová
  » Opustil nás doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.
  » Náš jubilant Ondrej Sulo je 80-ročnýKompletné číslo časopisu v elektronickej forme


Kompletné číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF v elektronickej forme: PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2020/2


Kompletné číslo časopisu v tlačenej forme


Kompletné číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF v tlačenej je zasielané členom ZSF poštou na ich adresu ako bezplatný benefit členstva.
V prípade záujmu o tlačenú formu napíšte na zsfzsf@gmail.com alebo Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava. Alebo sa staňte členom ZSF a užívajte si tento a ďalšie členské benefity (pozri nižšie).


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Zväze slovenských filatelistov ako i všetky čísla časopisu Spravodajca ZSF nájdete na oficiálnej zväzovej webovej stránke: www.slovenskafilatelia.sk.
V prípade záujmu o vstup do ZSF a využívanie mnohých benefitov členstva, si prosím, prečítajte podmienky a vyplňte a zašlite prihlášku: Členstvo v ZSF


Author: Vojtech Jankovič
Published: 16. 08. 2020 10:00
Updated: 16. 08. 2020 10:00 Post a comment

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2020/2

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2020/2
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2020/2
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.