Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
Call for the Preparation of the Issue Plan of Slovak Postage Stamps for 2022

Call for the Preparation of the Issue Plan of Slovak Postage Stamps for 2022

Call for the Preparation of the Issue Plan of Slovak Postage Stamps for 2022

Call for the Preparation of the Issue Plan of Slovak Postage Stamps for 2022


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Call for the Preparation of the Issue Plan of Slovak Postage Stamps for 2022   Call for the Preparation of the Issue Plan of Slovak Postage Stamps for 2022 and notification of the impending deadline for proposals


Opäť sa blíži termín zasadnutia Námetovej komisie známkovej tvorby MDV SR, ktorá bude prejednávať námetovú skladbu emisného plánu slovenských poštových známok na rok 2020. To je dôvod, aby sme uviedli výzvu zástupcu ZSF v tejto komisii Zdenka Baligu smerovanú na všetkých, ktorým leží na srdci slovenská známková tvorba a témy, ktoré sa na slovenských známkach objavujú. Pripomíname, že vaše námety na známky pre rok 2022 (a ďalšie roky), treba poslať na adresu Z. Baligu (baliga.z@slovanet.sk) najneskôr do konca februára 2020.


Výzva k tvorbe emisného plánu


Mnohým z nás sa často stáva že sa zúčastnia na významných spomienkových slávnostiach, či už celonárodného alebo regionálneho významu. A tu ich napadne myšlienka: Prečo Slovenská pošta nevydala k tak významnému výročiu alebo udalosti novú poštovú známku? Tiež mnohokrát sa prechádzame našim krásnym Slovenskom a natrafíme na zaujímavú pamiatku alebo lokalitu. Znova sa v duchu pýtame: Prečo Slovenská pošta ešte nezobrazila na poštovej známke túto pamätihodnosť či túto prírodnú lokalitu? Odpoveď je jednoduchá, lebo nevedela o týchto akciách, výročiach, či pamätihodnostiach.

A preto si Vás dovoľujem vyzvať, ako člen námetovej komisie známkovej tvorby MDV SR, ktorej úlohou je okrem iného aj zostavovanie emisných plánov slovenských poštových známok, k tvorbe týchto emisných plánov. Ako sa postupuje pri zostavovaní nového emisného plánu slovenských poštových známok som vysvetlil v článku „Ako sa rodí nová známka“ uverejnenom v našom Spravodajcovi číslo 4/2019, strana 12. No predsa si tu dovolím zopakovať pár kritérií, ktoré by mal návrh na vydanie novej slovenskej poštovej známky spĺňať. Písomný návrh na vydanie poštovej známky k navrhovanej udalosti, výročiu alebo téme je potrebné podať na MDV SR alebo na SP, a. s. Môže to urobiť jednotlivec alebo aj organizácia. Časovo je to potrebné urobiť minimálne dva roky pred rokom, kedy chceme, aby známka bola vydaná. Udalosť, výročie alebo tému je potrebné podrobnejšie opísať a hlavne uviesť význam pre jej propagáciu formou poštovej známky. Udalosť by mala mať celospoločenský charakter, napríklad majstrovstvá Európy či sveta v nejakom športe, významná svetová návšteva, summit, konferencia ...Výročie by malo byť okrúhle, 10., 25., 50., 100. ... a malo by sa týkať významnej udalosti alebo osobnosti. Tiež môžeme navrhnúť konkrétnu tému, napríklad z prírody endemické rastliny alebo živočíchy, historické pamiatky, netradičné remeslá a výrobky... Do návrhu môžeme uviesť aj konkrétny motív, no ten nie je pre vydavateľa záväzný.

Samozrejme, nič sa nestane, keď návrh na vydanie poštovej známky zašlete na moju adresu. Tiež Vám v tejto problematike (spracovanie návrhu na vydanie poštovej známky) rád poradím. Uvítam priamy kontakt cez mailovú alebo skutočnú poštu (moja mailová adresa je uvedená na webovej stránke ZSF). Pre námetovú komisiu známkovej tvorby MDV SR je len plusom, ak má možnosť vyberať námety zo širšej ponuky.

Tak neváhajte a hľadajte vo svojom okolí nové námety pre slovenské poštové známky!

Zdeněk Baliga


Author: Zdeněk Baliga
Published: 20. 01. 2020 00:20
Updated: 20. 01. 2020 00:20 Post a comment

Call for the Preparation of the Issue Plan of Slovak Postage Stamps for 2022

Call for the Preparation of the Issue Plan of Slovak Postage Stamps for 2022
Call for the Preparation of the Issue Plan of Slovak Postage Stamps for 2022
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.