Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
Festive Opening of the Promotional Philatelic Exhibition WORLD OF STAMPS

Festive Opening of the Promotional Philatelic Exhibition WORLD OF STAMPS

Festive Opening of the Promotional Philatelic Exhibition WORLD OF STAMPS

Festive Opening of the Promotional Philatelic Exhibition WORLD OF STAMPS


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Festive Opening of the Promotional Philatelic Exhibition WORLD OF STAMPS   Photoreport from the Festive Opening of the Philatelic Promotional Exhibition WORLD OF STAMPS in Nitra.


V piatok 10. 3. 2017 sa v Nitre uskutočnilo za účasti predstaviteľov mesta Nitra, Ministerstva dopravy. SR, Slovenskej pošty/POFISu, ZSF, OC Mlyny, filatelistickej obce a divákov, slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNAMOK. Výstavu pripravili nitrianski filatelisti k 35. výročiu trvania aktívneho klubu KF 52-51 Nitra, ktorý v ostatných rokoch pôsobí pri Dome Matice slovenskej v Nitre. Okrem exponátov nitrianskych filatelistov si návštevníci môžu pozrieť zaujímavé ukážky zo zbierky súkromného filatelistického poštového múzea, ako aj poštový voz z Poľnohospodárskeho múzea v Nitre.

Vystava v Galerii OC Mlyny v Nitre je pristupna denne a potrva do 26.marca.

Slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNÁMOK

Predseda ZSF Miroslav Ňaršík pri otváracom prejave.


Slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNÁMOK

Ing. Jarmila Brichtová, riaditeľka odboru MDV SR, pri otváracom prejave.


Slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNÁMOK

Vedúci POFISu (Slovenská pošta, a.s.) Mgr. Martin Vančo pri otváracom prejave.


Slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNÁMOK

Zástupca primátora Nitry PhDr. Jan Vančo pri otváracom prejave.


Slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNÁMOK

Predseda KF 52-51 pri DMS Nitra MVDr. Milan Šajgalík pri otváracom prejave.


Slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNÁMOK

Predseda KF 52-51 pri DMS Nitra, MVDr. Milan Šajgalík ďakuje za spoluprácu a odovzdáva diplom Mgr. M. Vančovi, vedúcemu POFISu.


Slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNÁMOK

Slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNÁMOK

Slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNÁMOK

Slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNÁMOK

Vedúca pošty Nitra 3, kde je dispozícii príležitostná pečiatky, Mgr. Vančo, vedúci POFISu a zástupca OC Mlyny Nitra.


Slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNÁMOK

Slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNÁMOK

Autora fotoreportáže Cypriána Bíra sme zastihli na pošte Nitra 3 pri získavaní odtlačku príležitostnej pečiatky z výstavy SVET ZNÁMOK

Author: Milan Šajgalík (fotografie Cyprian Biro, Milan Šajgalík)
Published: 22. 04. 2017 22:42
Updated: 22. 04. 2017 22:42 Post a comment

Festive Opening of the Promotional Philatelic Exhibition WORLD OF STAMPS

Festive Opening of the Promotional Philatelic Exhibition WORLD OF STAMPS
Festive Opening of the Promotional Philatelic Exhibition WORLD OF STAMPS
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.