Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
Public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2016

Public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2016

Public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2016

Public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2016


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2016   Information about the Public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2016 announced by the Union of Slovak Philatelists in cooperation with the Slovak Post Inc.


Zväz slovenských filatelistov vyhlasuje v spolupráci so Slovenskou poštou, a. s., verejnú anketu o najkrajšiu slovenskú poštovú známku vydanú v roku 2016. Anketa, ako každý rok aj tento, poslúži na spoznanie názoru filatelistickej verejnosti na súčasnú slovenskú známkovú tvorbu a prispeje k jej ďalšiemu smerovaniu.

Účastníci ankety majú odpovedať na jedinú anketovú otázku:

„Ktorú slovenskú poštovú známku vydanú v roku 2016 považujete za najkrajšiu?"


Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2016


V odpovedi uveďte iba jednu známku. Vaše vyjadrenie posielajte najlepšie na poštovom lístku s uvedením vašej poštovej adresy a s podpisom na adresu: Zväz slovenských filatelistov, Radlinského 9, 812 11 Bratislava 1, alebo na adresu POFISu: anketa.znamka@slposta.sk najneskôr do 31. mája 2017. Lístok označte heslom ANKETA 2016.

Hromadne zaslané lístky v jednej zásielke nebudú do hodnotenia v ankete prijaté. Každý účastník ankety získa poštový lístok vydaný Slovenskou poštou s prítlačou najkrajšej známky roku 2016 a bude zaradený do žrebovania o vecné ceny. Vydané známky boli priebežne reprodukované v Spravodajcovi ZSF, alebo sú na internetových stránkach POFISu Slovenskej pošty, a. s. www.pofis.sk. V odpovedi na anketovú otázku uveďte katalógové číslo známky, prípadne názov emisie.
Related messages (1):

Results of the public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2016Results of the public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2016Author: Vojtech Jankovič
Published: 09. 02. 2017 22:00
Updated: 09. 02. 2017 22:00 Post a comment

Public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2016

Public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2016
Public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2016
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.