Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
50th anniversary celebrations of OLYMPSPORT (1966 - 2016)

50th anniversary celebrations of OLYMPSPORT (1966 - 2016)

50th anniversary celebrations of OLYMPSPORT (1966 - 2016)

50th anniversary celebrations of OLYMPSPORT (1966 - 2016)


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
50th anniversary celebrations of OLYMPSPORT (1966 - 2016)   Information on the 50th anniversary of the Czech Association of Olympic and Sports Philately OLYMPSPORTu (1966-2016).


v sobotu 12. 11. 2016 sa konali v Prahe veľkolepé oslavy 50. výročia založenia OLYMSPORTu - Českej asociácie olympijskej a športovej filatelie. Okrem spomínania na zakladajúcich, bývalých aj súčasných členov, vedenie OLYMSPORTU pripravilo pamätné listy, ktorými ocenilo významných partnerov a najaktívnejších členov. Nás môže tešiť, že medzi ocenenými bola aj Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov a dlhoroční slovenskí členovia Peter Osuský, Ervín Smažák a František Sopko. Gratulujeme!

Oslavy 50. výročia OLYMPSPORTu (1966 - 2016)


Na záver zostáva poďakovať všetkým členom vedenia OLYMPSPORTu za ich 50-ročnú prácu na poli propagácie olympijskej a športovej filatelie a zaželať im mnoho síl a tvorivých nápadov do ďalších rokov!


Ďalšie informácie o oslavách ako aj bohatú fotogalériu nájdete na stránke OLYMPSPORT.


Author: Vojtech Jankovič
Published: 30. 01. 2017 23:46
Updated: 30. 01. 2017 23:46 Post a comment

50th anniversary celebrations of OLYMPSPORT (1966 - 2016)

50th anniversary celebrations of OLYMPSPORT (1966 - 2016)
50th anniversary celebrations of OLYMPSPORT (1966 - 2016)
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.