Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2016/4

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2016/4

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2016/4

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2016/4


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2016/4   New issue of the philatelic journal SPRAVODAJCA ZSF that provides the updated information about events in organized philately in Slovakia.


Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2016/4 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2016/4


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2016/4:


Úvodník    
Nový rok prichádza ..... 4
Vďaka za pomoc ..... 4
Darujte 2 % zo zaplatenej dane pre ZSF ..... 5
 
Dokumenty ZSF    
Uznesenie z Rady ZSF z 26. 11. 2016 ..... 5
 
Slovenská známka    
Známková tvorba Slovenskej republiky v IV. štvrťroku 2016 ..... 6
Ďalšia inaugurácia v Lipt. Mikuláši ..... 11
Príležitostné pečiatky a kašety v IV. štvrťroku 2016 ..... 13
Emisný plán slov. poštových známok na rok 2017 ..... 17
Aktuálne tarify poštovného ..... 18
Vyhodnotenie ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2015 ..... 19
Spolkový dom v Skalici - dvojnásobná tlač nie je falzifikát ..... 20
 
Naša mládež    
Čo čaká mladých filatelistov v roku 2017? ..... 23
 
Výstavy a kongresy    
Světová výstava poštovních známek PRAGA 2018 ..... 24
60 najlepších rytín Františka Horniaka ..... 25
 
Z klubov a regiónov    
Zaujímavá tematická súvislosť 1 Kčs mince so skautingom ..... 27
100 rokov od narodenia JUDr. Vojtecha Čelku 1916 - 2016 ..... 28
 
Spoločenská kronika    
Náš jubilant plk. gšt. v. v. Ing. Dominik Slezák 70-ročný ..... 29
Náš jubilant genmjr. v. v. Ing. Jiří Egg 75-ročný ..... 30
Miroslav Baluška – náš jubilant ..... 30


Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2016/4

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2016/4 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2016 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.


Author: Vojtech Jankovič
Published: 27. 12. 2016 00:00
Updated: 27. 12. 2016 00:00 Post a comment

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2016/4

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2016/4
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2016/4
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.