Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
Great interest of Slovak exhibitors on the European Stamp Exhibition FINLANDIA 2017

Great interest of Slovak exhibitors on the European Stamp Exhibition FINLANDIA 2017

Great interest of Slovak exhibitors on the European Stamp Exhibition FINLANDIA 2017

Great interest of Slovak exhibitors on the European Stamp Exhibition FINLANDIA 2017


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Great interest of Slovak exhibitors on the European Stamp Exhibition FINLANDIA 2017   Information from the National Commissioner of the European Stamp Exhibition FINLANDIA 2017 Vojtech Jankovic on the great interest of Slovak exhibitors.Európska výstava poštových známok FINLANDIA 2017


Európska výstava poštových známok


FINLANDIA 2017


(medzinárodná výstava s patronátom FEPA a dohľadom FIP)Veľký záujem slovenských vystavovateľov


Národného komisára príjemne potešil záujem slovenských vystavovateľov, ktorí prijali pozvanie a napriek vysokým rámovým poplatkom sa v nezvykle veľkom počte sa prihlásili na európsku výstavu poštových známok FINLANDIA 2017 vo fínskom Tampere v dňoch 25. - 28. mája 2017. Svedčí to o narastajúcom počte a úrovni súťažných exponátov slovenských vystavovateľov - ešte nikdy v histórii slovenskej filatelie sa nestalo, že by mal Zväz slovenských filatelistov (ZSF) toľko kvalitných exponátov s kvalifikáciou na medzinárodné výstavy.

Napriek tomuto záujmu, treba, žiaľ, konštatovať, že sa neprihlásil žiaden vystavovateľ s exponátom pohľadníc, ktorým bude na tejto výstave po prvýkrát na medzinárodnej úrovni vyhradená samostatná súťažná trieda. Mrzí to o to viac, že tento fakt rovnako ako aj podmienky hodnotenia exponátov pohľadníc boli známe dostatočne včas, takže bolo dostatok času "oprášiť" existujúce alebo vytvoriť nové exponáty pohľadníc. Slovenskí zberatelia a vystavovatelia pohľadníc (a s nimi celý ZSF) tým prepásli obrovskú šancu, pretože na vystavenie exponátov pohľadníc - na rozdiel od iných výstavných tried - nebolo potrebné splniť žiadne kvalifikačné kritériá, čo už v budúcnosti nebude možné. Ako sa zdá, so záujmom o vystavovanie pohľadníc na Slovensku to nie je také horúce. Žiaľ.


Zoznam prihlásených (a tučným prijatých) exponátov členov ZSF


Trieda terotoriálnej filatelie:
 • Osuský Peter - Prvé moderné športové známky sveta (First modern sports stamps of the world)
 • Jurkovič Martin - Zakarpatská Ukrajina 1945 (Carpatho-Ukraine 1945)
Trieda poštovej histórie:
 • Divok František - Poštovníctvo na Spiši do roku 1920 (The postal service in the Spiš County by 1920)
 • Fekete Ladislav - Rakúske cisárske a kráľovské námorníctvo v I. svetovej vojne (The Austrian Imperial and Royal Navy in the World War I.)
Trieda celín:
 • Csicsay Peter - Uhorské poštové lístky s dodatkovou frankatúrou (Hungarian Stationery Cards 1900 - 1918 used with Supplementary Postage)
Trieda tematickej filatelie:
 • Banás Igor - Kráľ športov - jazdecký šport (The King of Sports - Equestrian Sport)
 • Trančík Ivan - Ženy v športe (Women in Sports)
 • Jankovič Vojtech - Môj život ako život bicykla (My Life as a Bicycle)
Trieda mládeže:
 • Schrojf Juraj - Moje obľúbené africké cicavce (My Favourite African Mammals)
 • Mrva Dominik - Rozpad ZSSR a vznik novodobej Ukrajiny (The Dissolution of the USSR and the Creation of Modern Ukraine)
Trieda literatúry:
 • Slovenská pošta / POFIS - Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 - 2014 (The Most Beautiful SLOVAK POSTAGE STAMPS 2005 - 2014)
 • Antónia Paulínyová / SLOVART - František Horniak - Delineavit et sculpsit

...zostáva len poďakovať všetkým prihláseným za (najmä finančne) neľahké rozhodnutie prihlásiť svoje exponáty a držať im palce, aby organizačný výbor európskej filatelistickej výstavy FINLANDIA 2017 rozhodol o ich prijatí - rozhodnutie by malo byť známe najneskôr 30. septembra 2016.

Tak ako boli sľúbili, v termíne do 30. 10. 2016, organizátori výstavy FINLANDIA 2017 oznámili zoznam prijatých, resp. neprijatých exponátov. Niektorí budú smutní, ale taký je život. V našom slovenskom prípade to je 9 prijatých z 12 prihlásených, čo je veľmi pekný pomer. Najmä ak si uvedomíme, že prebytok bol neuveriteľných 650 rámov!!! Keby boli všetky 5-rámové tak je to minimálne 130 plnohodnotných exponátov, ktoré nebolo možné prijať. Tak ako som napísal, konkurencia sa neustále zvyšuje. Verím, že na ďalšej výstave sa to podarí.
Related articles (1):

FEPA exhibition FINLANDIA 2017 - pleasant exhibition in a pleasant atmosphere among pleasant peopleFEPA exhibition FINLANDIA 2017 - pleasant exhibition in a pleasant atmosphere among pleasant people

Related events (1):

European Stamp Exhibition FINLANDIA 2017European Stamp Exhibition FINLANDIA 2017Author: Vojtech Jankovič
Published: 15. 08. 2016 22:28
Updated: 15. 08. 2016 22:28 Post a comment

Great interest of Slovak exhibitors on the European Stamp Exhibition FINLANDIA 2017

Great interest of Slovak exhibitors on the European Stamp Exhibition FINLANDIA 2017
Great interest of Slovak exhibitors on the European Stamp Exhibition FINLANDIA 2017
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.