Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Aktuality

Aktuality

 
 
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
Slovenský olympijský výbor
 
Medzinárodné združenie olympijských zberateľov
 
 
Filatelistický a zberateľský portál www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Hlavná stránka Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Identifikácia spoločnosti Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Prihláška za člena Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Kontakty Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov   Angličtina / English  
Filatelistický a zberateľský portál www.postoveznamky.sk
Ponuka prihlásiť exponáty na Európsku výstavu poštových známok FINLANDIA 2017

Ponuka prihlásiť exponáty na Európsku výstavu poštových známok FINLANDIA 2017

Ponuka prihlásiť exponáty na Európsku výstavu poštových známok FINLANDIA 2017

Ponuka prihlásiť exponáty na Európsku výstavu poštových známok FINLANDIA 2017


Ponuka prihlásiť exponáty na Európsku výstavu poštových známok FINLANDIA 2017   Ponuka prihlásiť a následne vystaviť exponáty na Európskej výstave poštových známok FINLANDIA 2017.


Európska výstava poštových známok FINLANDIA 2017


Pri príležitosti 100. výročia vyhlásenia nezávislosti Fínskej Republiky (1917 – 2017) sa uskutoční v Tampere v dňoch 24. – 28. mája 2017 Európska výstava poštových známok FINLANDIA 2017, ktorá získala patronát FEPA a dohľad FIP. Priebežne aktualizované informácie a elektronickú formu bulletinu výstavy, prihlášky exponátu a propozícií výstavy nájdete na internetových stránkach www.postoveznamky.sk a tiež na internetovej stránky výstavy www.finlandia2017.fi.


Európska výstava poštových známok FINLANDIA 2017

Na základe menovania ZSF za národného komisára si dovoľujem osloviť všetkých vystavovateľov, ktorých exponáty spĺňajú kritériá na vystavenie na medzinárodnej výstave o zaslanie vyplnenej prihlášky spolu s úvodným listom s plánom exponátu na nižšie uvedenú poštovú adresu národného komisára ZSF. Termín zaslania prihlášok na je 12. jún 2016 (termín bol posunutý pre možnosť získať kvalifikáciu na 2. česko-slovenskej filatelistickej výstave ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2016).

Upozorňujem, že prihlášky musia spĺňať všetky potrebné náležitosti (správne a kompletné vyplnenie všetkých povinných položiek, potvrdenie príslušným klubom filatelistov, u mládeže uvedenie roku narodenia a potvrdenie príslušného krúžku filatelistov, v prípade exponátu literatúry treba uviesť rok vydania), pričom prihlásené exponáty musia spĺňať kvalifikačné kritériá pre vystavenie na medzinárodnej FEPA výstave, t.j. exponát získal na národnej výstave I. stupňa minimálne 75 bodov (štandardizovaný 5-rámový exponát a mládežnícky exponát vekovej kategórie B a C), resp. minimálne 70 bodov (jednorámový exponát a exponát mládeže vekovej kategórie A). Prihláška aj úvodný list musia byť vyplnené v niektorom svetovom jazyku, odporúča sa angličtina, bez problémov je akceptovateľná je aj nemčina alebo francúzština.

Všetky doručené prihlášky s pripojenými plánmi exponátov ako národný komisár posúdim a tie, ktoré budú vhodné na vystavenie na medzinárodnej výstave, zašlem organizátorom s odporúčaním na prijatie. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených adresách.


Výstavné propozície (IREX) a bulletin


Propozície Európskej výstavy poštových známok FINLANDIA 2017 v angličtine:
PDF dokument Individual Regulations (IREX) for the FINLANDIA 2017 European Stamp Exhibition.

Bulletin č. 1 Európskej výstavy poštových známok FINLANDIA 2017 v angličtine a fínčine:
PDF dokument Bulletin 1 of the the FINLANDIA 2017 European Stamp Exhibition


Prihláška exponátu


Prihláška štandardného exponátu a exponátu literatúry na Európsku výstavu poštových známok FINLANDIA 2017 v angličtine:
PDF dokument FINLANDIA 2017 Application form
PDF dokument FINLANDIA 2017 Application form (Literature).


Kontakty a informácie


Kontakt na národného komisára ZSF pre výstavu FINLANDIA 2017 pre získanie ďalších informácií o výstave a zaslanie prihlášok (prihlášky sa nezasielajú na adresu organizačného výboru výstavy!):

Vojtech Jankovič
emailová adresa: vojtech.jankovic@gmail.com
poštová adresa: Vojtech Jankovič, Stromová 38, 831 01 Bratislava


Ďalšie informácie o výstave nájdete na internetovej stránke výstavy: European Stamp Exhibition FINLANDIA 2017.


Vopred ďakujem všetkým vystavovateľom a verím, že medzinárodná výstava FINLANDIA 2017 bude obsadená kvalitnými slovenskými exponátmi.

Vojtech Jankovič, národný komisár ZSF pre výstavu FINLANDIA 2017.
Súvisiace podujatia (1):

Európska výstava poštových známok FINLANDIA 2017Európska výstava poštových známok FINLANDIA 2017Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 19. 03. 2016 09:33
Aktualizované: 14. 06. 2016 01:00 Poslať komentár

Ponuka prihlásiť exponáty na Európsku výstavu poštových známok FINLANDIA 2017

Ponuka prihlásiť exponáty na Európsku výstavu poštových známok FINLANDIA 2017
Ponuka prihlásiť exponáty na Európsku výstavu poštových známok FINLANDIA 2017
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
  Možnosti spolupráce Kontakt
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.