Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
Successful entry of Slovak philatelic exhibits on the HUNFILA 2016 exhibition

Successful entry of Slovak philatelic exhibits on the HUNFILA 2016 exhibition

Successful entry of Slovak philatelic exhibits on the HUNFILA 2016 exhibition

Successful entry of Slovak philatelic exhibits on the HUNFILA 2016 exhibition


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Successful entry of Slovak philatelic exhibits on the HUNFILA 2016 exhibition   Information from the National Commissioner of the International Philatelic Exhibition HUNFILA 2016 Ladislav Fekete on the acceptance of all submitted Slovak exhibits.


Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2016

Rozhodnutie organizačného výboru


Veľmi príjemná správa prišla od organizačného výboru tohtoročnej medzinárodnej filatelistickej výstavy HUNFILA 2016, keď všetkých 15 prihlášok slovenských exponátov bolo prijatých, čo značí, že slovenskí vystavovatelia budú reprezentovať ZSF ale i sami seba s veľmi silnými a vysoko odborne pripravenými exponátmi. Veľkú mieru na tom má aj národný komisár Ladislav Fekete, ktorý výberu a príprave prihlášok venoval veľkú pozornosť.


Zoznam prijatých slovenských exponátov


LANCZ Eugen Tradičná filatelia Uhorské známky 1888 - 1899 vzor listová obálka
PISA Július Tradičná filatelia 50 rokov perfinov na česko-slovenskom území 1898-1948
CSICSAY Péter Poštová história Maďarsko: Poštové frankatúry 1900-1917
DIVOK František Poštová história Poštovníctvo na Spiši do roku 1920
JURKOVIČ Martin Poštová história Poľná pošta Podkarpatskej Ukrajiny 1919 - 1920
JURKOVIČ Martin Poštová história Poštová história Podkarpatskej Ukrajiny 1938 - 1944
FEKETE Ladislav Poštová história Rakúsko-uhorské letectvo v I. svetovej vojne
PISZTON Otto Tematická filatelia Kôň v umení
MRVA Dominik Trieda mládeže Rozpad ZSSR a Vznik novodobej Ukrajiny
MOLNÁR Július Filatelistická literatúra História Trnavy na filatelistických analogických dokumentoch
MOLNÁR Július Filatelistická literatúra Slovensko - História, kultúra a .....
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. Filatelistická literatúra Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 - 2014
CSICSAY Péter Jednorámové exponáty Pošmajstrovské recepisy z Horného Uhorska
CSICSAY Péter Jednorámové exponáty Komárom - Komárno, Poštová história rozdeleného mesta 1919 - 1938
JURKOVIČ Martin Jednorámové exponáty Hárček "Deťom"

...Ešte niečo vyše mesiaca sa môžu zahĺbiť do nich a čo to vylepšiť. Držme našim vystavovateľom palce, aby dosiahli hodnotné výsledky.
Related events (1):

International Philatelic Exhibition HUNFILA 2016International Philatelic Exhibition HUNFILA 2016Author: Ladislav Fekete, Vojtech Jankovič
Published: 17. 03. 2016 21:10
Updated: 17. 03. 2016 21:10 Post a comment

Successful entry of Slovak philatelic exhibits on the HUNFILA 2016 exhibition

Successful entry of Slovak philatelic exhibits on the HUNFILA 2016 exhibition
Successful entry of Slovak philatelic exhibits on the HUNFILA 2016 exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.