Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
10th anniversary of the EXPONET Virtual Philatelic Exhibition

10th anniversary of the EXPONET Virtual Philatelic Exhibition

10th anniversary of the EXPONET Virtual Philatelic Exhibition

10th anniversary of the EXPONET Virtual Philatelic Exhibition


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
10th anniversary of the EXPONET Virtual Philatelic Exhibition   Informácia o zaujímavých filatelistických dokladoch k 10. výročiu založenia najväčšej svetovej virtuálnej filatelistickej výstavy EXPONET.


Je to neuveriteľné, ale unikátna virtuálna filatelistická výstava EXPONET oslávila 1. 7. 2014 už svoje 10. narodeniny. Jubileum si autori tohto nápadu B. Janík a M. Černík z Prahy pripomenuli okrem iného príležitostnou poštovou pečiatkou a príležitostnou R-nálepkou, ktoré sa v tento deň používali na poštovom úrade PRAHA 1.

10. výročie virtuálnej filatelistickej výstavy EXPONET

Práve v týchto dňoch finišuje presun exponátov zo starej verzie na novú verziu, ktorú si môžete pozrieť na stránkach EXPONET - Virtuálna filatelistická výstava. Súčasťou je výrazne zlepšená funkcionalita a prezeranie exponátov cez fotogalériu, ako aj paralelné udržiavanie troch jazykových verzií: českej, anglickej a nemeckej.
Uvítame vaše názory a pripomienky.


Author: Vojtech Jankovič
Published: 08. 07. 2014 00:24
Updated: 08. 07. 2014 00:24 Post a comment

10th anniversary of the EXPONET Virtual Philatelic Exhibition

10th anniversary of the EXPONET Virtual Philatelic Exhibition
10th anniversary of the EXPONET Virtual Philatelic Exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.