Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Aktuality

Aktuality

 
 
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
Slovenský olympijský výbor
 
Medzinárodné združenie olympijských zberateľov
 
 
Filatelistický a zberateľský portál www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Hlavná stránka Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Identifikácia spoločnosti Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Prihláška za člena Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Kontakty Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov   Angličtina / English  
Filatelistický a zberateľský portál www.postoveznamky.sk

Odborná filatelistická literatúra - Všeobecné katalógy

Odborná filatelistická literatúra - Všeobecné katalógy

Všeobecné katalógy


 

Všeobecné katalógy známok patria medzi základné pomôcky zberateľov. Obsahujú chronologický zoznam poštových známok príslušnej známkovej krajiny s popisom dôvodu (príležitosti) vydania známky alebo známkovej emisie a s jej základnými technickými parametrami (farba, papier, zúbkovanie, tlačová technika, autori a pod.). Každá známka má priradené katalógové číslo (každý vydavateľ má vlastné číslovanie) a cenové záznamy, najčastejšie pre nepoužitú (čistú) a použitú (pečiatkovanú) formu.


Celosvetové katalógy


Najbežnejšie používané sú tzv. celosvetové katalógy s pokrytím krajín jednotlivých kontinentov alebo celého sveta a krajín politicky alebo geograficky súvisiacich (napr. francúzske kolónie). Medzi u nás najpoužívanejšie patria niekoľkozväzkové celosvetové katalógy:

ktoré vychádzajú v tlačenej viazanej forme a v súčasnosti už aj na CD nosičoch.


Katalógy (známkových) krajín


Okrem celosvetových, zvyčajne veľmi všeobecných, katalógov má v podstate každá známková krajina jedného alebo viacerých vydavateľov katalógov svojho teritória. Takéto katalógy sú najmä pri teritoriálnom zbieraní známok konkrétnej známkovej krajiny vhodnejšie ako širokoplošné celosvetové, lebo ponúkajú presnejšie a detailnejšie informácie \"priamo z prvej ruky\", často aj s miernou úrovňou špecializácie a zoznamom ďalších typov materiálov (doplatné známky, celiny, známkové zošitky, automatové nálepky, príležitostné tlače, príležitostné pečiatky, atď.)
Najčastejšie zbierané známkové krajiny pokrývajú nasledovní vydavatelia katalógov:

 • Československo a nástupnícke štáty - POFIS
 • Poľsko - FISCHER
 • Rakúsko - FERCHENBAUER, AUSTRIA NETTO KATALOG
 • Nemecko (+ predchodcovia, kolónie) - MICHEL, PHILEX
 • Švajčiarsko - ZUMSTEIN
 • Taliansko - SASSONNE, UNIFICATO
 • Francúzsko a francúzske kolónie - YVERT & TELLIER, CÉRES, DALLAY
 • Španielsko - DOMFIL, ANFIL, EDIFIL
 • Škandinávia - FACIT
 • Veľká Británia a Britský Commonwealth - STANLEY GIBBONS,
 • USA - SCOTT, MINKUS (neskôr KRAUSE-MINKUS)
 • bývalá NDR - LIPSIA

(pozri tiež časť Špecializované katalógy)
Návrat na úvod sekcie Odborná filatelistická literatúra


Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 03. 02. 2011 22:18 Poslať komentár

Odborná filatelistická literatúra - Všeobecné katalógy

Odborná filatelistická literatúra - Všeobecné katalógy
Odborná filatelistická literatúra - Všeobecné katalógy
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
  Možnosti spolupráce Kontakt
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.