Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk

Contacts

Contacts

Contacts


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 

Názov: SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ OLYMPIJSKÝCH A ŠPORTOVÝCH ZBERATEĽOV

Zastúpené: MUDr. Branislav Delej, CSc. (predseda)

Sídlo: Devínska cesta 92, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

Kontakt (email): delej@sportmed.skAuthor: Vojtech Jankovič
Published: 27. 08. 2016 11:00 Post a comment

Contacts

Contacts
Contacts
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.