Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk

Membership Application

Membership Application

Membership Application


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 

Ak máte záujem o členstvo v Slovenskej spoločnosti olympijských a športových zberateľov (SSOŠZ), stiahnite si prihlášku. Vytlačenú a vyplnenú prihlášku pošlite na adresu: Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov, Devínska cesta 92, 841 04 Bratislava alebo elektronicky na emailovú adresu: delej@sportmed.sk.
Ďakujeme!

Prihláška za člena Slovenskej spoločnosti olympijských a športových zberateľov (SSOŠZ): PDF dokument SSOŠZ - Prihláška za člena.Author: Vojtech Jankovič
Published: 13. 06. 2015 19:05 Post a comment

Membership Application

Membership Application
Membership Application
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.