Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Aktuality

Aktuality

 
 
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
Slovenský olympijský výbor
 
Medzinárodné združenie olympijských zberateľov
 
 
Filatelistický a zberateľský portál www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Hlavná stránka Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Identifikácia spoločnosti Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Prihláška za člena Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Kontakty Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov   Angličtina / English  
Filatelistický a zberateľský portál www.postoveznamky.sk

Odtlačky výplatných strojov - Základné pojmy a terminológia

Odtlačky výplatných strojov - Základné pojmy a terminológia

Základné pojmy a terminológia


 

Základné pojmy


Poštová úloha výplatného stroja je zapraviť za zásielky, prakticky všetkých druhov, poštové poplatky a vyznačiť na zásielke, v jeden okamžik, výšku poštovného spolu s miestom a dobou podania. Výplatný stroj má možnosť vyznačovať aj iné údaje. Je to druh zásielky (u nás zatiaľ len doporučene a len u niektorých sústav), číslo výplatného odtlačku (sústava Frankotyp) a tiež označenie oprávneného užívateľa (názov, adresu, značku, reklamný text a pod.). Konštrukcia stroja dovoľuje automaticky nasčítavať a zúčtovávať zapravené poplatky. Po roku 2009 nie len lokálne v stroji ale i on line centrálne (modré odtlačky).


Všeobecná terminológia a základné pojmyTerminológia z pohľadu zberateľa slovenských odtlačkov výplatných strojov


Produktom výplatných strojov používaných na slovenskom území je výplatný odtlačok, ktorý je spravidla v červenej farbe (teraz aj modrý, občas bol aj čierny) a objavuje sa na poštových zásielkach, sprievodkách ale i iných dokladoch. Pritom je potrebné si uvedomiť, ktoré časti odtlačok tvoria. Sú to najčastejšie:

 • výplatný štočok
 • denná pečiatka
 • štočok oprávneného užívateľa
 • ďalšie údaje (reklamné, propagačné štočky a pod.)

Výplatný stroj je zariadenie na ručný alebo mechanický pohon, ktoré sa používa na vyplácanie poštových listových zásielok a ktoré svojim odtlačkom na poštovej zásielke vyznačí uhradenie poštovného. Najčastejšie sa skladá z výplatnej pečiatky imitujúcej poštovú známku s výškou výplatnej hodnoty, názvom krajiny a prípadne označením meny a z dennej pečiatky s názvom pošty (miesta) a dátumom a pri moderných výplatných strojoch aj s PSČ, resp. ZIP kódom. Ďalšou časťou môže byť označenie oprávneného používateľa, často s propagačným alebo reklamným textom, prípadne obrazovou informáciou.

Výplatný stroj Francotyp

Odtlačok výplatného stroja (OVS) je skutočný odtlačok výplatného stroja na listovej zásielke alebo inom dokumente väčšinou v červenej (odporúčanie UPU), prípadne modrej alebo čiernej farbe ako potvrdenie úhrady poštovného na zásielke. Skladá sa z dvoch až troch častí (používané poštami – 2 časti, firemné – 3 časti).
Zberateľsky sú zaujímavé kompletné čisté odtlačky, špecialisti však zbierajú aj rôzne varianty, skúšobné odtlačky, odtlačky s nulovou hodnotou a odtlačky poškodených výplatných strojov. Zaujímavé sú tzv. firemné OVS s označením oprávneného používateľa alebo reklamné a propagačné OVS s námetovo zaujímavými informáciami a textom, prípadne obrazovou informáciou.

OVS

Výplatný štočok (VŠ) – časť OVS, v ktorej je vyznačená výška uhradeného poštovného. Má pevnú časť s názvom štátu a pohyblivý číselník na nastavenie poštovného. Je rôzneho tvaru, podľa miestnych zvyklostí a je charakteristická pre jednotlivé sústavy podľa výrobcu. Tvorí základ pre typ OVS. Na našom území bol z počiatku tzv. motýlik, neskôr pseudoznámka rôzneho prevedenia. V súčasnosti je tvar pseudoznámky charakteristicky pre jednotlivé sústavy podľa výrobcu.

Denná pečiatka (DP) – súčasť OVS s názvom dohliadacej pošta (väčšinou aj podávacej) a dátumom podania zásielky. Viac menej zodpovedá norme pre denné pečiatky. Má tiež pevnú časť (názov pošty s alebo bez PSČ) a pohyblivú nastaviteľnú časť (dátum). Môže vytvárať varianty OVS.

Štočok užívateľa (ŠU) – tento údaj je stabilne zabudovaný a pomáha pri identifikácii oprávneného užívateľa výplatného stroja. Výplatné stroje používané poštami tento údaj nemajú, môžu mať však propagačné štočky (platená reklama).

Propagačný štočok (PŠ) – štočok s reklamou (obyčajne v poštových OVS) alebo k určitej príležitosti.

Odtlačky výplatných strojov

Ďalšie údaje sa môžu vyskytnúť pri niektorých sústavách výplatných strojov. Je to obyčajne poradové číslo odtlačku (u nás sústava Frankotyp), označenie druhu zásielky (u nás zatiaľ len Doporučene) a pod.


Sústava výplatných strojov – pomáha rozlíšiť jednotlivé odtlačky. Umožňuje to odlišné usporiadanie konštrukcie vyvinutej rôznymi výrobcami výplatných strojov. Základom sústavy je obyčajne vkladanie výplatných prúžkov alebo nastavenie mechanizmu na určitú hodnotu predplatného. Najnovšie centrálne nastavenie on line. Je pochopiteľné, že v rámci sústav existujú rôzne modely, ktoré majú vonkajšie a vnútorné znaky identifikácie sústavy.

Pre zberateľa OVS je dôležité rozlíšenie podľa rôznych kritérií. Podľa toho je možné odlíšenie odtlačku na:

 • typ
 • podtyp
 • variant

Typ je odtlačok, ktorého základné vzhľadové znaky sú dané predpismi určujúcimi generálny tvar výplatného odtlačku a faktormi vyplývajúcich z konštrukčného usporiadania výplatného stroja.

Podtyp je odtlačok, ktorý pri rovnakom type výplatného odtlačku sa líši ďalšími znakmi (napr. pridanie loga pošty do výplatného štočku, pridanie PSČ alebo čísla licencie do dennej pečiatky a pod.).

Variant je odtlačok s odchýlkou v niektorej časti, ktorá bola vykonaná na požiadanie používateľa, či poštovej správy, alebo úprava niektorej funkčnej časti, prejavujúcej sa na vzhľade odtlačku (veľkosť dátumu, farba odtlačku a pod.). K variantom treba zaradiť aj tzv. chybotlače.


Ďalšie rozlíšenie OVS je podľa ich „plnoprávnosti“ v poštovej prevádzke. Môžeme ich deliť na:

 • poštou prešlé
 • nulové odtlačky
 • eseje
 • odtlačky predvádzacích strojov
 • skúšobné odtlačky
 • vzorové odtlačky

Poštou prešlé odtlačky sú odtlačky, ktoré spĺňajú požiadavky Poštového poriadku a ktoré boli schválené poštovou správou. Výplatné musí súhlasiť s príslušnými poštovými sadzobníkmi. Sú na zásielkach, ktoré prešli poštovou prepravou, alebo na celistvostiach z ochoty (nie však na škodu pošty alebo zberateľov).

Odtlačky výplatných strojov

Nulové odtlačky sú odtlačky s nulovým výplatným. Ide o esej, skúšobný odtlačok, ale aj oficiálny odtlačok opravujúci napr. dátum pôvodného odtlačku. Sem patria aj odtlačky, ktoré v rozpore s príslušným Poštovým poriadkom nahradzujú dennú pečiatku pošty (úverové zásielky, znehodnotenie známok a pod.) najmä na poštách.

Odtlačky výplatných strojov

Eseje sú to odtlačky výplatných strojov, ktoré neboli poštovou správou uznané na vyplácanie poštových zásielok. Obyčajne majú nulové výplatné alebo výplatné podľa platných sadzieb, či ľubovoľnú hodnotu.

Odtlačky predvádzacích strojov sú odtlačky strojov, ktoré slúžia na predvádzanie výrobcom, alebo generálnym zástupcom pre predaj. Výplatné je zásadne nulové.

Odtlačky výplatných strojov

Skúšobné odtlačky overujú správny vzhľad pred vlastným spustením stroja, či správnu farbu, jej sýtosť a pod., alebo nastavenia dátumu. Výplatné je obyčajne nulové.

Odtlačky výplatných strojov

Vzorové odtlačky sú odtlačky natlačené, či odtlačené v červenej farbe z propagačných dôvodov. Majú nulové výplatné a sú súčasťou propagačných a reklamných vzorníkov. Slúžia na podporu predaja príslušných strojov.

Odtlačky výplatných strojov

Odtlačky výplatných strojov
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 17. 05. 2015 10:02 Poslať komentár

Odtlačky výplatných strojov - Základné pojmy a terminológia

Odtlačky výplatných strojov - Základné pojmy a terminológia
Odtlačky výplatných strojov - Základné pojmy a terminológia
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
  Možnosti spolupráce Kontakt
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.