Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk

50th Anniversary of the fencing club of F. Martinengo

50th Anniversary of the fencing club of F. Martinengo

Commemorative Postmark


50th Anniversary of the fencing club of F. MartinengoCommemorative Postmark 50th Anniversary of the fencing club of F. Martinengo
50th Anniversary of the fencing club of F. Martinengo
Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti 50. výročia založenia Šermiarskeho klubu F. Martinega.

Day of use: 12. 11. 2014
Post office: BRATISLAVA 1
Colour: modrá
Text motifs: BRATISLAVSKÝ ŠERMIARSKY KLUB F. MARTINEGA / 50. / 1964 VÝROČIE 2014
Pictorial motifs: Znak TJ Žižka Bratislava (v hornej časti konská hlava, pod ktorou sú umiestnené prekrížené športové šermiarske zbrane fleuret a šabľa) a v pravej časti súčasný znak BŠK Martinengo (erb mesta Bratislava prekrížený šabľou a kordom).

Thematic description and context

Klub založil v r. 1964 šermiarsky majster Vojtech Artim (tréner moderných päťbojárov na OH v Londýne) pri TJ Žižka Bratislava. TJ Žižka mala v tej dobe 2 oddiely - jazdecký a šermiarsky. Vyrástla tam medzi inými aj 3-násobná olympionička zmš. Katarína Ráczová - Lokšová pod vedením šermiarskeho majstra Dr. Aladára Koglera. Po r. 1989 došlo k odídeniu šermiarskeho oddielu z TJ Žižka, ktorý sa osamostatnil a prijíma názov Bratislavský šermiarsky klub Ferdinanda Martinenga Bratislava. Klub v súčasnosti patrí k najvýznamnejším šermiarskym klubom na Slovensku a zbiera popredné umiestnenia na Slovensku a aj vo svete.

Marian Linder
Source: Slovenská pošta/POFIS
 Post a comment

50th Anniversary of the fencing club of F. Martinengo

50th Anniversary of the fencing club of F. Martinengo
50th Anniversary of the fencing club of F. Martinengo
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.