Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk

Nature Conservation: Horses - Lippizaner Horse

Nature Conservation: Horses - Lippizaner Horse

Postage Stamp


Nature Conservation: Horses - Lippizaner HorsePostage Stamp Nature Conservation: Horses - Lippizaner Horse
Nature Conservation: Horses - Lippizaner Horse
Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody so zameraním na kone s vyobrazením plemena Lipicanský kôň.

Date of Issue: 30. 06. 2005
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 29 Sk
Postage stamp dimensions: 44 x 30,5 mm
Printing sheet form: HA
Stamps in printing sheet: 1
Stamps in set: 2
Postage stamp artwork: akad. mal. Igor Piačka
Souvenir sheet artwork: akad. mal. Igor Piačka
Postage stamp engraving: akad. mal. Rudolf Cigánik
Souvenir sheet engraving: akad. mal. Rudolf Cigánik
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Printing technique: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Amount printed: 200000
WMS Code: SK016.05 (pozri: Systém číslovania WNS (WADP Numbering System))
Text motifs: Lipicanský kôň
Pictorial motifs: Hlava Lipicanského koňa a dva Lipicanské kone v dvojzáprahu.
Souvenir sheet format:

Postage Stamp Nature Conservation: Horses - Lippizaner Horse (Souvenir sheet format)

Thematic description and context

Lipicanské plemeno koní patrí medzi najstaršie kultúrne plemená chované v Európe. Vyšľachtenie tohto plemena si vyžiadalo dodržovanie dvornej etikety a ceremoniálu na viedenskom panovníckom dvore, ktorému vzorom bol španielsky panovnícky dvor. Pre dopravu a jazdu na koni vyžadoval viedenský panovnícky dvor ťažší typ karosiera pre ťažké kočiare a ľahší typ kočiarového a jazdeckého koňa. Pre vyšľachtenie ľahšieho typu koňa bol v roku 1580 v krasovej oblasti Slovinska zriadený dvorný žrebčín Lipica. Pri šľachtení požadovaného typu koňa sa používali kone starošpanielské, starotalianské, ale tiež arabský kôň. Cisárske dvorné žrebčíny Kladruby nad Labem, Lipica, Kopčany pri Holíči, ako aj španielska dvorná jazdiareň vo Viedni pri šľachtení spolupracovali. Vyšľachtené plemeno bolo pomenované podľa sídla žrebčína.

Lipicany sú stredne mohutné s výbornými morfologickými a biologickými vlastnosťami, vyznačujú sa mierne oblúkonosou hlavou, vznosným chodom v kluse, sú miernej povahy, učenlivé a poslušné. U lipicana prevláda biela farba srsti (cca 80 % a 20 % iná farba srsti), na kohútiku dosahuje palicovú výšku 155 – 160 cm.

Lipican sa stal obľúbeným koňom nielen na panovníckom dvore, ale aj na dvoroch šľachty, ako aj v roľníckych chovoch. Pri založení Národného žrebčína Topoľčianky v roku 1921 základ chovu lipicana tvorilo originálne lipicanské stádo 32 kobyliek a jeden plemenný žrebec zo žrebčína Lipica. Stádo lipicanov v NŽ Topoľčianky má 30 – 40 plemenných kobýl, 3 – 4 plemenné žrebce a dorast žrebčekov a kobyliek. Lipicanské plemeno v NŽ Topoľčianky je prechované, vyrovnané typom i exteriérom a tvorí génovú rezervu. Prezídium nadácie Slovak Gold udelilo lipicanskému stádu v NŽ Topoľčianky, prvýkrát ako chovnému produktu, „Certifikát nadštandardnej kvality“.


Related materials (1):

Postage Stamp Nature protection: Horses - Slovak WarmbloodPostage Stamp
Nature protection: Horses - Slovak WarmbloodSource: Slovenská pošta/POFIS
 Post a comment

Nature Conservation: Horses - Lippizaner Horse

Nature Conservation: Horses - Lippizaner Horse
Nature Conservation: Horses - Lippizaner Horse
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.