Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk

200 years of the first horse racing in Urmin

200 years of the first horse racing in Urmin

Commemorative Postmark


200 years of the first horse racing in UrminCommemorative Postmark 200 years of the first horse racing in Urmin
200 years of the first horse racing in Urmin
Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 

Príležitostná pečiatka používaná pri príležitosti 200. výročia konania prvých dostihov v Urmíne (dnešné Mojmírovce), ktoré boli prvými dostihmi na území Uhorska.

Day of use: 22. 04. 2014
Post office: MOJMÍROVCE
Colour: čierna
Postmark artwork: František Horniak
Text motifs: PRVÉ DOSTIHY V URMÍNE / 200 ROKOV
Pictorial motifs: Neosedlaný dostihový kôň (Tajár?), krajinka.
Source: Slovenská pošta/POFIS
 Post a comment

200 years of the first horse racing in Urmin

200 years of the first horse racing in Urmin
200 years of the first horse racing in Urmin
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.