Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk

100 years of Krásy Slovenska (Beauties of Slovakia) magazine

100 years of Krásy Slovenska (Beauties of Slovakia) magazine

Postal Card with imprint


100 years of Krásy Slovenska (Beauties of Slovakia) magazinePostal Card with imprint 100 years of Krásy Slovenska (Beauties of Slovakia) magazine
100 years of Krásy Slovenska (Beauties of Slovakia) magazine
Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 

Postal (correspondence) pre-stamped card with embossed stamp 10th anniversary of the entering of the Slovak Republic to the 100 years of Krásy Slovenska (Beauties of Slovakia) magazine.

Date of Issue: 01. 03. 2021
Face value: T2 50g
Text motifs: 100 ROKOV ČASOPISU
Pictorial motifs: Titulná strana prvého čísla časopisu Krásy Slovenska, v pozadí slovenské vrchy.

Thematic description and context

Presne pred 100 rokmi, v januári roku 1921, vznikol časopis Krásy Slovenska – dodnes najstarší kontinuálne vychádzajúci časopis na Slovensku. Svetlo sveta uzrel vo vtedajšom Liptovskom Svätom Mikuláši a hlavným iniciátorom jeho vzniku bol Miloš Janoška.

Učiteľ Miloš Janoška (1884 – 1963) patril v prvej polovici 20. storočia k najčinorodejším osobnostiam na Slovensku. Okrem toho, že bol autorom prvého slovensky písaného sprievodcu po Vysokých Tatrách, patril k spoluzakladateľom Múzea slovenského krasu, Tatranského spolku turistického či časopisu Krásy Slovenska. Zaslúžil sa aj o výstavbu viacerých horských chát a budovanie turistických chodníkov. Narodil sa v Jasenovej na Orave v rodine evanjelického kňaza a neskôr biskupa. Študoval v Banskej Bystrici a Šoproni a neskôr pôsobil ako učiteľ v Štrbe. Hoci po prvej svetovej vojne sa stal školským inšpektorom v podtatranskej oblasti, predovšetkým zostal neúnavným propagátorom krás Slovenska a dušou turistického hnutia.

V živote Miloša Janošku nebolo náhodou, že rok 1921 sa stal aj rokom zrodu nového turistického časopisu a jeho rozbehu. Ako Miloš Janoška napísal vo svojom denníku „chceli sme turistiku na Slovensku rozprúdiť osobitným slovenským časopisom propagujúcim návštevu našich prírodných krás.“

Predchádzalo tomu Janoškovo prijatie miesta tajomníka v liptovskomikulášskom spolku Tranoscius kde ako účtovník pôsobil už aj Pavol Stacho. Obaja spolu s ďalšími priateľmi intenzívne pociťovali nedostatočnú propagáciu slovenskej turistiky a turistický časopis mal byť podľa nich najlepším prostriedkom k jej ďalšiemu rozvoju. Na návrh Miloša Janošku dostal názov Krásy Slovenska.

A naozaj. Americkí Slováci pomohli zbierkou, ktorú zorganizoval Stachov priateľ Matej Sopko. Dokázal zozbierať na tú dobu veľkú finančnú čiastku (5 000 Kčs) a tak Miloš Janoška spolu s Pavlom Stachom sa mohli pustiť ako prví redaktori do práce a začiatkom roku 1921 vyšlo prvé číslo Krás Slovenska.

Už v úvodníku prvého čísla si priatelia vytýčili heslo časopisu „Poznajme otčinu!“ a jedna z ich ďalších myšlienok načrtla i hlavný cieľ časopisu platný až do dnešných dní: „Ide nám o povznesenie turistiky na Slovensku, ako v kraji v tomto ohľade zanedbanom, ale eminentne turistickom.“ Prvé číslo časopisu bolo teda začiatkom roka 1921 na svete. Nepredávalo sa, ale bolo posielané ako ukážka s dovetkom, že druhé číslo bude posielané už len skutočným predplatiteľom.

© Krásy Slovenska

Vojtech Jankovič


Related materials (1):

Postal Card without Imprint 10th anniversary of the entering of the Slovak Republic to the European UnionPostal Card without Imprint
10th anniversary of the entering of the Slovak Republic to the European UnionSource: Slovenská pošta/POFIS
 Post a comment

100 years of Krásy Slovenska (Beauties of Slovakia) magazine

100 years of Krásy Slovenska (Beauties of Slovakia) magazine
100 years of Krásy Slovenska (Beauties of Slovakia) magazine
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.