Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk

International race London Sydney Marathon after 25 years

International race London Sydney Marathon after 25 years

Metermark


International race London Sydney Marathon after 25 yearsMetermark International race London Sydney Marathon after 25 years
International race London Sydney Marathon after 25 years
Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 

Red stamp of the franking machine (OVS) 810 00 BRATISLAVA 1 (*) - International race London Sydney Marathon after 25 years

Date of Issue: 20. 04. 1993
Post office: BRATISLAVA 1
Colour: červená
Text motifs: MEDZINÁRODNÝ / ZÁVOD / PO 25. ROKOCH / CIEĽ 4. ETAPY / BRATISLAVA
Pictorial motifs: Logo medzinárodných automobilových pretekov London Sydney Marathon

Červený odtlačok výplatného stroja (OVS)

Odtlačok výplatného stroja (OVS)

  • Sústava - typ: ???
  • Názov pošty: BRATISLAVA 1
  • PSČ: 810 00
  • Rozlišovacie znaky (Licenčné číslo): 1 / *
  • Výplatná hodnota: 02.00 (Sk)
  • Dátum podania: 20. 4. 93

Identifikovaná doba používania: ... 20. 4. 1993...

Poznámka: Nesprávne použité slovo "ZÁVOD" namiesto správneho slova "PRETEKY" a nesprávne použitá radová číslovka "25." namiesto základnej číslovky "25" v názve podujatia "MEDZINÁRODNÝ ZÁVOD PO 25. ROKOCH", správny názov: "MEDZINÁRODNÉ PRETEKY PO 25 ROKOCH", pozri Omyly, chyby a nepresnosti na slovenských poštových známkach a iných poštových materiáloch.


Related articles (1):

Mistakes, errors and inaccuracies on the Slovak postage stamps and other postal materialsMistakes, errors and inaccuracies on the Slovak postage stamps and other postal materialsSource: Slovenská pošta/POFIS
 Post a comment

International race London Sydney Marathon after 25 years

International race London Sydney Marathon after 25 years
International race London Sydney Marathon after 25 years
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.