Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk

DEKVS (82197): KOŠICE 1 - Košický samosprávny kraj (Košice self-governing region)

DEKVS (82197): KOŠICE 1 - Košický samosprávny kraj (Košice self-governing region)

Blue Metermark


DEKVS (82197): KOŠICE 1 - Košický samosprávny kraj (Košice self-governing region)Blue Metermark DEKVS (82197): KOŠICE 1 - Košický samosprávny kraj (Košice self-governing region)
DEKVS (82197): KOŠICE 1 - Košický samosprávny kraj (Košice self-governing region)
Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 

Blue impress of the franking machine DEKVS (82197): KOŠICE 1 - Košický samosprávny kraj (Košický samosprávný kraj).

Date of Issue: 04. 07. 2019
Text motifs: KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ / Námestie Maratónu mieru 1 / P.O.Box E 36, 042 66 Košice
Pictorial motifs: Erb Košického samosprávneho kraja.

Modrý odtlačok výplatného stroja - Firemný diaľkovo kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

Firemný diaľkovo elektronicky kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

» Názov pošty: KOŠICE 1

» PSČ: 040 01

» Licenčné číslo: 82197

» Poradové číslo podávanej zásielky: #000012851

» Výplatná hodnota: €000.65

» Dátum podania: 04. 07. 2019

» Kód produktu: L2

» Identifikovaná doba používania: ... - 04. 07. 2019 - ...
Source: Slovenská pošta/POFIS
 Post a comment

DEKVS (82197): KOŠICE 1 - Košický samosprávny kraj (Košice self-governing region)

DEKVS (82197): KOŠICE 1 - Košický samosprávny kraj (Košice self-governing region)
DEKVS (82197): KOŠICE 1 - Košický samosprávny kraj (Košice self-governing region)
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.