Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk

110th Anniversary of the founding of Slovensky Orol (Slovak Eagle)

110th Anniversary of the founding of Slovensky Orol (Slovak Eagle)

Commemorative Postmark


110th Anniversary of the founding of Slovensky Orol (Slovak Eagle)Commemorative Postmark 110th Anniversary of the founding of Slovensky Orol (Slovak Eagle)
110th Anniversary of the founding of Slovensky Orol (Slovak Eagle)
Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 

Commemorative postmark used in Mocenok on the occasion of the 110th anniversary of the founding of the Christian sports and physical training organization Slovensky Orol (Slovak Eagle).

Day of use: 08. 11. 2019
Post office: MOČENOK
Colour: čierna
Text motifs: 110. VÝROČIE SLOVENSKÉHO ORLA
Pictorial motifs: Symbol Slovenského orla: Letiaci orol v zobáku so štítom s písmenom S a dvojkrížom.

Thematic description and context

Slovenský Orol je nepolitická kresťanská a telovýchovná organizácia, ktorá v spojení športu, kultúry a výchovy s akcentom na morálny kódex má integračné schopnosti a súčasne vytvára synergický efekt ako prevencia proti negatívam.

OROL vznikol v roku 1909 z katolíckych telocvičných organizácii, ktoré sporadicky vznikali od roku 1896. Meno OROL dal hnutiu Slovinec Dr. KRENK. Z Moravy sa rýchle šíril cez Malacky (1919, páter KOPÁČ a MATOSKA) do Nového Mesta n/Váhom (RAŠKA), Ružomberka (Dr. HLINKA), Trenčína a ďalších miest. Plameň orolského hnutia sa rozšíril po celom Slovensku.

Tak napr. Na orolskom zlete 1928 v Bratislave sa na Jakubovom námestí zúčastnilo cez 8 000 krojovaných a do 12 000 nekrojovaných Orlov. Podobne tomu bolo aj na ďalšom zlete 1933 v Nitre a na poslednom zlete 1938 v Žiline, kedy zomiera Dr. A. Hlinka. Pred vojnou bol Orol v októbri roku 1938 zrušený spolu s ostatnými telovýchovnými organizáciami.

Orol si zaumienil vychovať zo svojich členov hlboko národne uvedomelých ľudí, zodpovedných za seba a národ. Svojim telocvičným a výchovným pôsobením chcel prispieť k brannej zdatnosti národa. K požiadavkám orolstva patrila spravodlivosť a občianska rovnoprávnosť, pretože z nich vyrastá solidarita, svornosť a národná jednota. Orol žiadal od svojich členov, aby ušľachtilú mravnosť a vieru prejavovali aj navonok

Orolskými zásadami boli:

  • Svedomite plniť povinnosti vyplývajúce zo svojho postavenia a povolania. povolania.
  • Obetavo plniť všetky povinnosti voči rodine.

Slovenský Orol bol obnovený na l. zjazde 7. Marca roku 1992. Dobre sa etabloval na domácej aj medzinárodnej úrovni, keď v apríli 1994 bol prijatý do Medzinárodnej katolíckej federácie FICEP Stanovy Slovenského Orla prijaté na II. zjazde 3. Mája 1997 a mali nadčasový charakter. Projekt ozdravenia populácie sa stáva významným dokumentom na prelome tisícročí k programovému prehláseniu, ktoré bude prerokované 4. Mája 2002 na III. Zjazde Slovenského Orla.

Slovenský Orol - kresťanská športová a telovýchovná organizácia
Source: Slovenská pošta/POFIS
 Post a comment

110th Anniversary of the founding of Slovensky Orol (Slovak Eagle)

110th Anniversary of the founding of Slovensky Orol (Slovak Eagle)
110th Anniversary of the founding of Slovensky Orol (Slovak Eagle)
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.