Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Aktuality

Aktuality

 
 
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
Slovenský olympijský výbor
 
Medzinárodné združenie olympijských zberateľov
 
 
Filatelistický a zberateľský portál
 
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Hlavná stránka Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Identifikácia spoločnosti Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Prihláška za člena Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Kontakty Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov   Angličtina / English  
Filatelistický a zberateľský portál

MILANOFIL 2020 – ACT NOW - ENVIRONMENTÁLNA UDRŽATEĽNOSŤ (Spoločné vydanie s Talianskom)

MILANOFIL 2020 – ACT NOW - ENVIRONMENTÁLNA UDRŽATEĽNOSŤ (Spoločné vydanie s Talianskom)

Poštová známka


MILANOFIL 2020 – ACT NOW - ENVIRONMENTÁLNA UDRŽATEĽNOSŤ (Spoločné vydanie s Talianskom)Poštová známka MILANOFIL 2020 – ACT NOW - ENVIRONMENTÁLNA UDRŽATEĽNOSŤ (Spoločné vydanie s Talianskom)
MILANOFIL 2020 – ACT NOW - ENVIRONMENTÁLNA UDRŽATEĽNOSŤ (Spoločné vydanie s Talianskom)
 

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti veľtrhu MILANOFIL 2020 v rámci kampane ENVIRONMENTÁLNA UDRŽATEĽNOSŤ Organizácie spojených národov ACT NOW na podporu životného prostredia a elimináciu klimatických zmien.

Deň vydania: 27. 03. 2020
Nominálna hodnota: 1,70 €
Rozmery známky: 33,9 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 30
Počet známok v sérii: 1
Grafická úprava: Adrian Ferda
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 300000
Textový motív: ENVIRONMENTÁLNA UDRŽATEĽNOSŤ
Obrazový motív: Piktogram cyklistu.
Hárčeková úprava:

Poštová známka MILANOFIL 2020 – ACT NOW - ENVIRONMENTÁLNA UDRŽATEĽNOSŤ (Spoločné vydanie s Talianskom) (Hárčeková úprava)

Upravený tlačový list:

Poštová známka MILANOFIL 2020 – ACT NOW - ENVIRONMENTÁLNA UDRŽATEĽNOSŤ (Spoločné vydanie s Talianskom) (Upravený tlačový list)

Pôvodný výtvarný návrh(y)(1):

Poštová známka MILANOFIL 2020 – ACT NOW - ENVIRONMENTÁLNA UDRŽATEĽNOSŤ (Spoločné vydanie s Talianskom) (Pôvodný výtvarný návrh(y))

Pôvodný výtvarný návrh(y)(2):

Poštová známka MILANOFIL 2020 – ACT NOW - ENVIRONMENTÁLNA UDRŽATEĽNOSŤ (Spoločné vydanie s Talianskom) (Pôvodný výtvarný návrh(y))

Poznámka: poštová známka vyjde v dvoch tlačových úpravách: ako 30-kusový tlačový list a ako hárček s jednou známkou.

Tematický popis a súvislosti

ActNow je globálna výzva Organizácie Spojených národov k činnosti jednotlivca v oblasti klimatických zmien. Táto kampaň je významnou súčasťou koordinovanej snahy OSN zvyšovať povedomie o zmenách podnebia, posilňovať súvisiace ambície a činnosť a urýchliť implementáciu Parížskej dohody. Kampaň ActNow, ktorá využíva predovšetkým internet a sociálne médiá, má za cieľ vzdelávať jednotlivcov a podporovať ich činnosti, najmä prostredníctvom zmeny spotrebiteľského správania. Zmena zvykov a každodennej rutiny spolu s rozhodnutiami, ktorých následky sú menej škodlivé pre životné prostredie, sú náležitými nástrojmi v boji s klimatickými problémami. Vydanie poštovej známky bolo pôvodne zamýšľané k otvoreniu medzinárodnej filatelistickej výstav Milanofil 2020, ktorá sa z dôvodu globálnej pandémie koronavírusu COVID-19 v plánovanom termíne nekonala.

Cyklistická doprava je jedným zo štyroch základných spôsobov dopravy popri pešej, verejnej osobnej a individuálnej automobilovej doprave. V záujme ochrany životného prostredia v reakcii na zmeny klímy je potrebné primerane podporovať harmonický rozvoj jednotlivých druhov udržateľnej mobility (verejná osobná a nemotorová doprava: pešia a cyklistická), ktoré dokážu znižovať negatívny vplyv enormného nárastu automobilizmu. Cyklistická doprava je štandardný druh dopravy, ktorý vo výraznej miere prispieva k znižovaniu škodlivých emisií v ovzduší. Vytvára prirodzený tlak na znižovanie dopravných zápch v centrách a zázemí miest v dôsledku nadmerného používania individuálnej automobilovej dopravy.

Cyklistická doprava zlepšuje i zdravotný stav obyvateľstva a zároveň znižuje náklady na nákup pohonných hmôt a mazadiel. Každodenné využívanie pohybu na dvoch kolesách prispieva k silnejším sociálnym väzbám medzi obyvateľmi miest a efektívnejšiemu využívaniu verejného priestoru.

Informácie o kampani ENVIRONMENTÁLNA UDRŽATEĽNOSŤ Organizácie spojených národov ACT NOW na podporu životného prostredia a elimináciu klimatických zmien: ACT NOW.

Peter Klučka


Súvisiace články (2):

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020
Spletitý príbeh spoločného vydania Environmentálna udržateľnosť ACT NOW v období pandémie koronavírusu COVID-19Spletitý príbeh spoločného vydania Environmentálna udržateľnosť ACT NOW v období pandémie koronavírusu COVID-19

Súvisiace podujatia (1):

Národná filatelistická výstava MILANOFIL 2020 v Miláne (Taliansko)Národná filatelistická výstava MILANOFIL 2020 v Miláne (Taliansko)Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

MILANOFIL 2020 – ACT NOW - ENVIRONMENTÁLNA UDRŽATEĽNOSŤ (Spoločné vydanie s Talianskom)

MILANOFIL 2020 – ACT NOW - ENVIRONMENTÁLNA UDRŽATEĽNOSŤ (Spoločné vydanie s Talianskom)
MILANOFIL 2020 – ACT NOW - ENVIRONMENTÁLNA UDRŽATEĽNOSŤ (Spoločné vydanie s Talianskom)
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
  Možnosti spolupráce Kontakt
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.