Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk

Art: Ester Šimerová - Martinčeková - Chess composition

Art: Ester Šimerová - Martinčeková - Chess composition

Postage Stamp


Art: Ester Šimerová - Martinčeková - Chess compositionPostage Stamp Art: Ester Šimerová - Martinčeková - Chess composition
Art: Ester Šimerová - Martinčeková - Chess composition
Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 

Postage stamp of the Art emission series depicting the Chess composition by Ester Šimerová - Martinčeková (1909 – 2005) from 1931, owned by the Slovak National Gallery.

Date of Issue: 24. 10. 2016
Face value: 1,30 €
Postage stamp dimensions: 44,4 x 54,4 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 4
Stamps in set: 2
Postage stamp artwork: František Horniak
Postage stamp engraving: František Horniak
Graphical design: akad. mal. Vladislav Rostoka
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Printing technique: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Amount printed: 80000
Text motifs: ESTER ŠIMEROVÁ - MARTINČEKOVÁ / (1909 - 2005) / ŠACHOVÁ KOMPOZÍCIA, 1931 / SLOVENSKÁ NÁRODNÁ / GALÉRIA BRATISLAVA
Pictorial motifs: Obraz Šachová kompozícia od Ester Šimerovej - Martinčekovej (skákajúci kôň, šachové figúrky, šachovnice, ruka).
Adjusted printing sheet:

Postage Stamp Art: Ester Šimerová - Martinčeková - Chess composition (Adjusted printing sheet)

Original artwork(s)(1):

Postage Stamp Art: Ester Šimerová - Martinčeková - Chess composition (Original artwork(s))

Thematic description and context

Ester Šimerová-Martinčeková, rod. Fridriková (23. 1. 1909, Bratislava – 7. 8. 2005, Liptovský Mikuláš) bola maliarka a významná osobnosť slovenskej výtvarnej moderny. Svoje umelecké štúdium začala v súkromnej škole Gustava Mallého v Bratislave, v rokoch 1927 – 1932 študovala na rôznych umeleckých školách v Paríži, najviac na ňu zapôsobila škola a tvorba A. Exterovej. Od roku 1939 žila s manželom v Plzni. Jej výstava v Spolku západočeských výtvarníkov v Plzni v roku 1941 bola zatvorená a vyhlásená za „entartete Kunst“ (zvrhlé umenie). V roku 1943 popravili jej manžela za pomoc páchateľom atentátu na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha.

Šimerová-Martinčeková získala umelecké vzdelanie kubistického a konštruktivistického smeru s povestnou vizuálnou kultúrou francúzskych modernistov na vysokej úrovni. Práve v týchto formálne vycibrených prejavoch treba hľadať zdroj jej experimentov s formou a náklonnosti ku kultivovanému výtvarnému dekorativizmu. Po návrate na Slovensko nastal v jej tvorbe tematický posun od civilizačno-intelektuálnych fenoménov k záujmu o prírodu, prírodné tvary, typickú slovenskú hornatú krajinu s jej atribútmi. Najviac si vážila konštruktivistické princípy ako intelektuálne najvyššie hodnoty maľby, a v rámci toho sa pohybovala v rozpätí medzi kubisticky ladenou zostavou kompozície a štylizovanou, až k abstrakcii dotiahnutou polohou podfarbenou jemným poetizmom alebo kultivovanou dekoratívnosťou. Jej tvorba vykazuje vyrovnanosť v kvalite, intelektuálny záujem o vyjadrovacie možnosti vizuality, a vďaka jej neúnavnosti v experimentovaní prináša nové výtvarné myšlienky. Jej diela prevyšujú obyčajné zobrazenie všedných predmetov aj svojím výtvarným poetizmom a stávajú sa súčasťou tvorby s osobitou a autentickou umeleckou výpoveďou výnimočnej maliarky. Na poštovej známke je zobrazené dielo Šachová kompozícia (1931) zo zbierok Slovenskej národnej galérie a na prítlači FDC je prezentované dielo Ľudová madona (1948) zo zbierok Galérie mesta Bratislavy.

Mgr. Zsófia Kiss-Szemán


Related materials (3):

Commemorative Postmark Inauguration of the postage stamp Art: Ester Šimerová-Martinčeková - Chess compositionCommemorative Postmark
Inauguration of the postage stamp Art: Ester Šimerová-Martinčeková - Chess composition
Postage Stamp Art: Mária Bartuszová (1936 – 1996)Postage Stamp
Art: Mária Bartuszová (1936 – 1996)
Postal Card with imprint Exhibition 60 BEST ENGRAVINGS BY FRANTISEK HORNIAKPostal Card with imprint
Exhibition 60 BEST ENGRAVINGS BY FRANTISEK HORNIAK

Related articles (1):

Issue plan of Slovak postage stamps for 2016Issue plan of Slovak postage stamps for 2016

Related messages (1):

Results of the public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2016Results of the public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2016

Related events (3):

Exhibition 60 BEST ENGRAVINGS BY FRANTISEK HORNIAK in BratislavaExhibition 60 BEST ENGRAVINGS BY FRANTISEK HORNIAK in Bratislava
Opening of the exhibition 60 BEST ENGRAVINGS BY FRANTISEK HORNIAK and introduction of the Postage Stamp Art: Ester-Šimerová Martinčeková - Chess compositionOpening of the exhibition 60 BEST ENGRAVINGS BY FRANTISEK HORNIAK and introduction of the Postage Stamp Art: Ester-Šimerová Martinčeková - Chess composition
Ceremonial inauguration of the postage stamp Art: Ester Šimerová - Martinčeková - Chess compositionCeremonial inauguration of the postage stamp Art: Ester Šimerová - Martinčeková - Chess compositionSource: Slovenská pošta/POFIS
 Post a comment

Art: Ester Šimerová - Martinčeková - Chess composition

Art: Ester Šimerová - Martinčeková - Chess composition
Art: Ester Šimerová - Martinčeková - Chess composition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.